W dniu 04.07.2022 odbyła się I tura rozmów kwalifikacyjnych z kandydatami ubiegającymi się o przyjęcie do Interdyscyplinarnej Szkoły Doktorskiej Nauk Rolniczych

Na I rok 2022/2023 Interdyscyplinarnej Szkoły Doktorskiej Nauk Rolniczych zakwalifikowali się:

Instytut Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności PAN w Olsztynie:

  1. Ranjinin Ghosh Dastidar
  2. Sandra Gąsiorowska
  3. Paulina Zając
  4. Natalia Zawrotna

Instytut Agrofizyki im. Bohdana Dobrzańskiego PAN w Lublinie

  1. Adam Furtak
  2. Klaudia Szpilska