Na podstawie art. 200 Ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2018, poz. 1668 z poźn. zm.) oraz Umowy z dnia 16 marca 2020 r. o utworzeniu szkoły doktorskiej pn. „Interdyscyplinarna Szkoła Doktorska Nauk Rolniczych” zawartej pomiędzy: Instytutem Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności Polskiej Akademii Nauk (IRZiBŻ PAN) w Olsztynie, Państwowym Instytutem Weterynaryjnym – Państwowym Instytutem Badawczym (PIWet-PIB) w Puławach oraz Instytutem Agrofizyki im. Bohdana Dobrzańskiego Polskiej Akademii Nauk (IA PAN) w Lublinie oraz Zasad Rekrutacji do Interdyscyplinarnej Szkoły Doktorskiej Nauk Rolniczych

Dyrektor Interdyscyplinarnej Szkoły Doktorskiej ogłasza:

rekrutację do Interdyscyplinarnej Szkoły Doktorskiej Nauk Rolniczych w dyscyplinach naukowych: zootechnika i rybactwo oraz technologia żywności i żywienie.

IRZBZ PAN Olsztyn

Dyscyplina: zootechnika i rybactwo

 1. „Znaczenie kwasów tłuszczowych i ich transporterów w rozwoju łożyska u świni (projekt finansowany przez NCN w ramach konkursu OPUS 20)”
  Promotor: prof. dr hab. Agnieszka Blitek
  pobierz PDF
 1. „Wpływ sygnałów zarodkowych na metylom endometrium świni jako nowy mechanizm uczestniczący w ustaleniu i rozwoju ciąży”
  Promotor: dr hab. Agnieszka Wacławik
  pobierz PDF
 1. „Badanie mechanizmu tworzenia oraz funkcji nowego, specyficznego dla glejaka typu lokalizacji białka IE1 (immediate early 1) HCMV (ludzkiego wirusa cytomegalii)”
  Promotor: dr hab. Magdalena Weidner-Glunde
  pobierz PDF

Dyscyplina: technologia żywności i żywienie

 1. „Wpływ modulacji mikrobioty jelitowej indukowanej β-fruktanami typu inuliny cykorii na funkcjonowanie bariery jelitowej w przewlekłym stanie zapalnym skóry”
  Promotor: dr hab. Urszula Krupa-Kozak
  pobierz PDF

Nabór wniosków:

I termin: do dnia 3 lipca 2023 r. do godziny 15.00

II termin: do dnia 5 września 2023 r. do godz. 15.00

Rozmowy kwalifikacyjne są wstępnie planowane w dniach 11-12 września 2023 r.

Instytut zastrzega sobie prawo do zaproszenia do kolejnego etapu rekrutacji wybranych kandydatów

Sposób składania dokumentów:

Poczta tradycyjna – na adres:

Interdyscyplinarna Szkoła Doktorska Nauk Rolniczych,
Instytut Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności PAN,
ul. Tuwima 10,
10-748 Olsztyn,

Droga mailowa – na adres e-mail: a.andronowska@pan.olsztyn.pl.

Rozmowy kwalifikacyjne do ISDNR (ewentualne zmiany terminu będą umieszczane na stronie szkoły):
11-12.09.2023 r.

Publikacja szczegółowego harmonogramu rozmów kwalifikacyjnych: 08.09.2023 r.

Publikacja list rankingowych: do 15.09.2023 r.

IA PAN Lublin

Dyscyplina: rolnictwo i ogrodnictwo

 1. „Kształtowanie mikrobiomu bakteryjnego i grzybowego w uprawie współrzędnej zbóż i roślin bobowatych” AKRONIM: LEGUMINOSE
  Promotor: prof. dr hab. Magdalena Frąc
  Promotor pomocniczy: dr Agata Gryta
  pobierz PDF

  Dodatkowo Kandydat powinien złożyć aplikację w konkursie MŁODSZY PRACOWNIK INŻYNIERYJNY (k/m) w Zespole Badań Systemu Gleba-Roślina do projektu badawczego pn. „Legume-cereal intercropping for sustainable agriculture across Europe” (Project 101082289 — LEGUMINOSE) finansowanego przez Unię Europejską w ramach konkursu HORYZONT EUROPA – HORIZON-CL6-2022-BIODIV-01. Link do portalu aplikacyjnego
 1. Interakcje mikrolistków (microgreens) i mikrobiomów jako funkcjonalne regulatory ich jakości, odporności i trwałości” AKRONIM: MICROGREENS
  Promotor: prof. dr hab. Magdalena Frąc
  Promotor pomocniczy: dr inż. Jacek Panek
  pobierz PDF

  Dodatkowo Kandydat powinien złożyć aplikację w konkursie DOKTORANT – STYPENDYSTA (k/m) w Projekcie pt. „Interakcje mikrolistków i mikrobiomów jako funkcjonalne regulatory ich jakości, odporności i trwałości – studium przypadku dla wybranych ziół (kolendra, bazylia) i warzyw (rzodkiewka, burak) w odpowiedzi na zmiany klimatu”, nr 2022/45/B/NZ9/04254, finansowanym ze środków Narodowego Centrum Nauki w ramach konkursu OPUS-23. Link do portalu aplikacyjnego

Nabór wniosków:

II termin: do dnia 6 września 2023 r. do godz. 15.00

Rozmowy kwalifikacyjne są planowane w dniu 8 września 2023 r. w godz. 8:00-10:00 oraz w godz. 12:00- 14:00.

Sposób składania dokumentów:

Poczta tradycyjna – na adres:

Interdyscyplinarna Szkoła Doktorska Nauk Rolniczych,
Instytut Agrofizyki im. Bohdana Dobrzańskiego Polskiej Akademii Nauk,
ul. Doświadczalna 4,
20-290 Lublin

Droga mailowa – na adres e-mail: sekretariat@ipan.lublin.pl

Link do rekrutacji do Szkoły Doktorskiej Nauk Ścisłych i Przyrodniczych

Dokumenty:

Wykaz dokumentów niezbędnych do postępowania rekrutacyjnego (pobierz PDF)

Do wniosku należy dołączyć podpisaną klauzulę RODO – informację o przetwarzaniu danych osobowych dla kandydatów i doktorantów ISDNR.

Dokumenty do pobrania:

 1. Zasady rekrutacji
 2. Załącznik nr 1 – Wymagane dokumenty
 3. Załącznik nr 2 – Wzór podania
 4. Załącznik nr 3 – Zgoda na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 5. Załącznik nr 8 – Kwestionariusz osobowy