Skip to main content

Zespół Lokalnych Regulacji Fizjologicznych


Głównym celem badań prowadzonych w Zespole jest wyjaśnienie roli centralnych i lokalnych regulacji w kontroli czynności narządów rozrodczych samicy oraz mechanizmów tych regulacji.

Przedmiotem badań jest:

na poziomie centralnego układu nerwowego:

  1. wpływ czynników środowiska (fotoperiod oraz fito- i ksenoestrogeny) na funkcjonowanie barier mózgowia, modulujących dostępność substancji do mózgu;
  2. zwrotny transfer neurohormonów oraz lokalnie docelowy transfer feromonów samca w obszarze okołoprzysadkowego kompleksu naczyniowego samicy, leżącego u podstawy mózgu;
  3. humoralna droga działania feromonu samca na regulację procesów rozrodczych u samicy;

na poziomie narządów rozrodczych:

  1. działanie regulacyjne zwrotnego transferu hormonów steroidowych jajnika;
  2. rola ukrwienia macicy w regulacji cyklu rujowego u zwierząt;
  3. zwrotny (do macicy) i lokalnie docelowy (do jajnika i jajowodu) transfer macicznych prostaglandyn oraz wpływ tego transferu na czynności jajnika i macicy.