Skip to main content

Zakład Profilaktyki Chorób Metabolicznych


Zakład prowadzi badania nad patogenezą insulinooporności u osób z grup ryzyka cukrzycy typu 2. Grupy badane stanowią przede wszystkim osoby obciążone wywiadem rodzinnym cukrzycy typu 2, a także osoby z nadwagą i otyłością. Grupę porównawczą stanowią szczupłe zdrowe osoby bez rodzinnego wywiadu cukrzycy.

W badaniach wykorzystywane są techniki pomiaru wrażliwości tkanek na insulinę oraz oksydacji glukozy i lipidów in vivo. Kojarzone są one z precyzyjną analizą składu ciała, z uwzględnieniem zawartości trzewnej tkanki tłuszczowej. Wykonujemy także izolację komórek jednojądrzastych krwi obwodowej, biopsji tkanki tłuszczowej podskórnej brzusznej oraz mięśnia obszernego bocznego uda, a następnie analizę ekspresji wybranych genów w tkankach metodą RT-PCR.
Prowadzimy także badania interwencyjne, polegające na dodaniu do diety ubogokalorycznej wybranych suplementów diety i ocenie wpływu takiego postępowania na zawartość trzewnej tkanki tłuszczowej oraz wrażliwość na insulinę u otyłych osób z prawidłową tolerancją glukozy.
Od lutego 2011 roku Zakład uczestniczy w projekcie „Szkoła promująca zdrowie”, prowadzonym w szkołach podstawowych, gimnazjach i liceach.