Skip to main content

Zakład Biologii i Patologii Rozrodu Człowieka


Zakład prowadzi badania dotyczące różnych zagadnień niepłodności i problemów prokreacji człowieka. W ostatnich latach nastąpił znaczący rozwój technik wspomaganego rozrodu człowieka. Wciąż jednak wiele kwestii pozostaje niewyjaśnionych. Trudności w ocenie potencjału rozrodczego gamet i możliwości rozwojowych zarodków powodują konieczność zapładniania większej liczby komórek jajowych i przenoszenia do jamy macicy zarodków o nieustalonej zdolności do zagnieżdżenia. Ma to znaczący wpływ na skuteczność stosowanych metod oraz zwiększa odsetek ciąż wielopłodowych i powikłań położniczo-ginekologicznych.
Dlatego też działania zakładu koncentrują się wokół następujących zadań badawczych:

  • oceny rezerwy jajnikowej i jej wpływu na potencjał komórki jajowej z próbą opracowania biomarkerów jakości rozwojowej,
  • roli steroidów w rozwoju pęcherzyków i dojrzewaniu komórki jajowej,
  • oceny potencjału zapładniającego plemników,
  • próby opracowania metod oceny potencjału rozwojowego zarodków,
  • analizy receptywności endometrium.