Projekt „Centrum Badań Środowiska i Innowacyjnych Technologii Żywności dla Jakości Życia” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 dobiega końca. Zobacz, jak powstawało najnowocześniejsze centrum badawcze w regionie.

Kompleksowa inwestycja, w ramach  której powstaje nowa siedziba Instytutu Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności PAN, to duży wkład w rozwój Olsztyna i całego regionu. Bliskie sąsiedztwo Olsztyńskiego Parku Naukowo-Technologicznego podkreśla obrany kierunek rozwoju jednostki – łączenie osiągnięć nauki z użytecznością oraz dążenie do innowacji, które z poszanowaniem dla zrównoważonego rozwoju bezpośrednio przełożą się na jakość życia człowieka.

Nowy budynek scala wszystkie przestrzenie naukowe Instytutu dotychczas zlokalizowane w Olsztynie i w Białymstoku, a jego powstanie jest efektem skutecznej współpracy z władzami samorządowymi Miasta Olsztyna oraz  Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Zobacz także: Budowa nowej siedziby Instytutu na finiszu

Data publikacji: 10.11.2023