PRELUDIUM to konkurs Narodowego Centrum Nauki na projekty badawcze dla osób bez stopnia doktora. Wśród laureatów 22. edycji konkursu znalazły się Anna Wójtowicz i Ewelina Żebrowska, doktorantki dr hab. n. med. Anny Szóstek-Mioduchowskiej z Zakładu Immunologii i Patologii Rozrodu naszego Instytutu, które dzięki grantom poszerzą badania nad zaburzeniami płodności u klaczy, skutkującymi ogromnymi stratami w branży hodowli koni.

Nagrodzone projekty:

Elementy budulcowe i nośniki energii w przebiegu włóknienia endometrium klaczy – identyfikacja zmian metabolicznych i wpływ mediatorów stanu zapalnego

Kierownik projektu: mgr inż. Anna Wójtowicz

Opiekun naukowy: dr hab. n. med. Anna Szóstek-Mioduchowska

Przyznane środki (PLN): 140 000

Celem projektu jest zbadanie zmian metabolicznych zachodzących w endometrium klaczy podczas rozwoju włóknienia oraz zidentyfikowanie zmian w profilu metabolomicznym na każdym etapie włóknienia, tym samym zrozumienie wpływu mediatorów stanu zapalnego, takich jak IL-4 i IL-13, na stan metaboliczny fibroblastów zrębu łącznotkankowego endometrium klaczy i poziom reaktywnych form tlenu (ROS).

Wpływ makrofagów na profil ekspresji miRNA w fibroblastach endometrium klaczy

Kierownik projektu: mgr inż. Ewelina Żebrowska

Opiekun naukowy: dr hab. n. med. Anna Szóstek-Mioduchowska

Przyznane środki (PLN): 209 960

W ramach naszych badań postawiliśmy hipotezę, że czynniki parakrynne wydzielane przez aktywowane populacje makrofagów Mϕ1 i Mϕ2a indukują zmiany w profilu ekspresji miRNA w fibroblastach endometrium klaczy, a ich działanie różni się między populacją Mϕ1 i Mϕ2a w związku z odmiennym profilem uwalnianych mediatorów. Projekt ma na celu zbadanie wpływu różnych populacji Mϕs na profil ekspresji miRNA w fibroblastach endometrium klaczy w procesach związanych z rozwojem endometrosis.

ncn logo
Data publikacji: 30.11.2023