Najnowsze trendy w piekarnictwie i innowacyjne produkty wypiekowe specjalnego przeznaczenia dietetycznego – to tematy bezpłatnego spotkania brokerskiego dla przedsiębiorców z sektora przemysłu rolno-spożywczego.

Wydarzenie, które organizuje Instytut Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności PAN w Olsztynie, odbędzie się 25 października o godz. 10.00 w jego siedzibie przy ul. Tuwima 10.

W laboratoriach Instytutu – wiodącej w kraju jednostki naukowej prowadzącej działalność badawczo-rozwojową w obszarze badań żywności – realizowane są zarówno badania podstawowe, jak i zaawansowane analizy badawcze na rzecz bezpiecznej i najwyższej jakości żywności.

Badania ukierunkowane na opracowanie innowacyjnych produktów piekarniczych to specjalność Zakładu Chemii i Biodynamiki Żywności. Obejmują one zarówno produkty konwencjonalne, jak i te specjalnego przeznaczenia dietetycznego o wysokiej jakości sensorycznej i technologicznej oraz zwiększonym potencjale nutraceutycznym. Naukowcy wzbogacają wypieki bioaktywnymi i funkcjonalnymi składnikami pochodzenia roślinnego oraz produktami ubocznymi przetwórstwa roślinnego.

Podczas spotkania z przedsiębiorcami eksperci przedstawią najnowsze trendy w piekarnictwie oraz obecnie prowadzone w Instytucie badania dotyczące różnorodnych produktów wypiekowych. Naukowcy wyjaśnią też, jak ich badania odpowiadają na potrzeby konsumentów z nietolerancją glutenu oraz czy związki zapachowe powstające w trakcie przygotowania produktów wypiekowych wpływają na ich odbiór sensoryczny.

Udział w spotkaniu jest bezpłatny, ale konieczna jest rejestracja.

LINK DO REJESTRACJI

Czytaj

Gazeta Olsztyńska

Spotkanie brokerskie z ekspertami jest częścią projektu pn. „Centrum Badań Środowiska i Innowacyjnych Technologii Żywności dla Jakości Życia” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020.

Data publikacji: 10.10.2023