Konsumenci coraz bardziej interesują się żywnością o działaniu prozdrowotnym. Dużą wagę przykładają również do wyglądu kupowanych produktów spożywczych.

Podczas kolejnego otwartego spotkania brokerskiego eksperci z Instytutu Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności PAN (IRZiBŻ) przedstawią szereg istotnych informacji w temacie naturalnych barwników i substancji bioaktywnych.

Spotkanie odbędzie się 7 listopada o godz. 10:00 w siedzibie Instytutu przy ul. Tuwima 10 w Olsztynie.

W ostatnim czasie pojawił się trend wypierania syntetycznych barwników przez barwniki naturalne, co w konsekwencji wymusiło korygowanie procesów technologicznych w kierunku ograniczenia negatywnych przemian naturalnych substancji.

Uczestnicy wydarzenia dowiedzą się, jakie istnieją naturalne barwniki i substancje bioaktywne oraz jak ważne jest śledzenie przemian tych substancji – od surowca, poprzez procesy technologiczne i przechowywanie aż do spożycia, aby produkt docierający do rąk konsumenta był atrakcyjny zarówno ze względów prozdrowotnych, jak i pod kątem wizualnym.

Udział w spotkaniu jest bezpłatny, ale konieczna jest rejestracja.

LINK DO REJESTRACJI

Czytaj

Gazeta Olsztyńska

Spotkanie brokerskie z ekspertami jest częścią projektu pn. „Centrum Badań Środowiska i Innowacyjnych Technologii Żywności dla Jakości Życia” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020.

Data publikacji: 24.10.2023