Nadchodzi Weekend z Konikiem Polskim – impreza hodowlana organizowana corocznie przez Stację Badawczą IRZiBŻ PAN w Popielnie oraz Warmińsko-Mazurski Związek Hodowców Koni w Olsztynie.

1 i 2 września zobaczymy w Popielnie polową próbę użytkowości dla koników polskich, wpis młodych koni do księgi stadnej oraz czempionat źrebiąt pod matkami – zapowiada prof. dr hab. Marta Siemieniuch, która kieruje hodowlą koników polskich w Stacji Badawczej.

Program wydarzenia:

1 września (piątek) o godzinie 9:00 rozpocznie się polowa próba użytkowości dla koników polskich. Jest to próba obowiązkowa, zarówno dla klaczy, jak i dla ogierów. W Popielnie przeprowadzamy próbę wierzchową, jak również zaprzęgową, obie w wariancie dystansowym (3600 m do przebycia w próbie wierzchowej i 3200 m w próbie zaprzęgowej). W tym roku do próby użytkowości przystąpi w Popielnie ponad 15 koni.

Po zakończeniu próby, o godzinie 14, rozpocznie się wpis do Księgi Stadnej Koników Polskich młodych koni. Ogiery i klacze, przystępujące do licencji, muszą mieć skończone 27 miesięcy. Podczas wpisu do księgi, oprócz bonitacji konia, komisja przeprowadza również tzw. próbę wstępną, która jest obowiązkowa dla wszystkich koni wpisywanych do ksiąg stadnych. 

Następnego dnia, 2 września (sobota), zapraszamy na trzecią edycję czempionatu źrebiąt pod matkami. Komisja rozpocznie ocenę sysaków o godzinie 10:00, do oceny przedstawionych zostanie około 20 źrebiąt urodzonych w 2023 r. Komisja oceni typ, pokrój, ruch oraz kondycję i pielęgnację źrebiąt.

Data publikacji: 17.08.2023