Mięso jeleniowatych jest bardzo cennym surowcem. Ze względu na wysoką zawartość składników odżywczych i zrównoważony charakter hodowli mięso to jest dobrą alternatywą dla popularnych na polskich stołach wieprzowiny czy wołowiny.

Naukowczynie z Zespołu Ochrony Bioróżnorodności z IRZIŻ PAN, prof. dr hab. inż. Anna Korzekwa i dr Anna Kononiuk poprowadzą warsztaty pt. „Rzadkie gatunki przeżuwaczy: rozród i żywienie w hodowli wobec walorów surowca mięsnego”

Będzie to kolejna okazja dla przedsiębiorców do zdobycia wiedzy dotyczącej i poznania praktycznych narzędzi pozwalających zapewnić m.in. właściwy dobrostan oraz status żywieniowy jeleniowatych w hodowlach.

Warsztaty odbędą się już 13 września 2023r. w Stacji Badawczej IRZiBŻ PAN w Popielnie.

Warsztaty są bezpłatne, ale wymagana jest rejestracja.

LINK DO REJESTRACJI

PROGRAM

10.00 – 10.15: Przywitanie uczestników oraz otwarcie warsztatów

prof. Anna Korzekwa, mgr inż. Anna Bednarska-Barcz, Instytut Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności PAN w Olsztynie

10.15-12.30

„Rozród – fizjologia, stosowane biotechniki, żywienie w hodowli jeleniowatych”

prof. dr hab.inż. Anna Korzekwa

„Walory surowca mięsnego od jeleniowatych”

dr Anna Kononiuk

12.30-13.30: Lunch

Część praktyczna

14.00-16.00

Krioprezerwacja gamet jeleniowatych i określenie podstawowych parametrów jakościowych

prof. dr hab. inż.. Anna Korzekwa,

Rozpoznawanie wad poubojowych surowca mięsnego od jeleniowatych

dr Anna Kononiuk

16.15-16.30: Przerwa kawowa

Panel dyskusyjny

16.30 – 17.30: Podsumowanie, wnioski, dyskusja

Czytaj

Gazeta Olsztyńska

Spotkanie brokerskie jest częścią projektu pn. „Centrum Badań Środowiska i Innowacyjnych Technologii Żywności dla Jakości Życia” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020.

Data publikacji: 30.08.2023