Naukowcy z Pracowni Biologii Zarodka Instytutu Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności PAN w Olsztynie organizują bezpłatne warsztaty na temat „Zaawansowanych biotechnik wspomaganego rozrodu u bydła”.

Warsztaty to propozycja skierowana do hodowców bydła, producentów mleka i lekarzy weterynarii, którzy chcieliby zapoznać się w praktyce z metodą produkcji zarodków OPU/IVP. Technika ta jest z sukcesem wykorzystywana w najlepiej prowadzonych fermach na całym świecie.

Warsztaty odbędą się już 22 czerwca 2023r. w Stacji Badawczej IRZiBŻ PAN w  Popielnie.

Warsztaty są bezpłatne, ale wymagana jest rejestracja.

LINK DO REJESTRACJI

PROGRAM

10.00-10.15: Przywitanie uczestników oraz otwarcie warsztatów
prof. dr n wet. Izabela Wocławek-Potocka, Kierownik  Instytut Rozrodu Zwierząt i Badań  Żywności PAN w Olsztynie

10.15-12.30: Biotechnologia w rozrodzie bydła- embriotransfer w teorii i praktyce
prof. dr n wet. Izabela Wocławek-Potocka

Zapłodnienie i hodowla zarodków bydła in vitro w praktyce.
dr inż. Ilona Kowalczyk-Zięba

12.30-13.30: Lunch

Część praktyczna

14.00-16.00: Pobieranie komórek jajowych od krowy
prof. dr n wet. Izabela Wocławek-Potocka, dr inż. Ilona Kowalczyk-Zięba

16.15-16.30: Przerwa kawowa

Panel dyskusyjny

16.30-17.30: Podsumowanie, wnioski, dyskusja

Czytaj

Gazeta Olsztyńska

Spotkanie brokerskie jest częścią projektu pn. „Centrum Badań Środowiska i Innowacyjnych Technologii Żywności dla Jakości Życia” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020.

Data publikacji: 5.06.2023