Eksperci z Instytutu Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności PAN w Olsztynie stale podejmują nowe wyzwania, będące odzwierciedleniem najnowszych światowych trendów naukowych.

Tym razem zapraszamy na bezpłatne spotkanie brokerskie dla firm, przedsiębiorców, przedstawicieli jednostek badawczych na temat planowania i realizacji doświadczeń z udziałem zwierząt laboratoryjnych.

Dowiecie się Państwo się jak projektować eksperymenty z zachowaniem optymalnych warunków dla zwierząt i jak wykorzystać takie modele badań w rozwoju innowacyjnych technologii oraz produktów.

Spotkanie brokerskie „Innowacyjne metody realizacji badań z wykorzystaniem modeli zwierzęcych” już 6 czerwca 2023 r. o godz. 10.00 w siedzibie Instytutu przy ul. Tuwima 10 w Olsztynie.

Spotkanie jest bezpłatne, wymagana jest rejestracja.

LINK DO REJESTRACJI

PROGRAM

10.00-10.15: Przywitanie uczestników oraz otwarcie spotkania

dr inż. Przemysław Zduńczk, mgr inż. Anna Bednarska

10.15-12.00: „Innowacyjne metody realizacji badań z wykorzystaniem modeli zwierzęcych”.

Dyskusja, wnioski

dr inż. Przemysław Zduńczyk – kierownik Zwierzętarni,
dr Bartosz Fotschki – adiunkt w Zespole Biologicznych Funkcji Żywności

12.15: Lunch

Czytaj

Gazeta Olsztyńska

Spotkanie brokerskie jest częścią projektu pn. „Centrum Badań Środowiska i Innowacyjnych Technologii Żywności dla Jakości Życia” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020.

Data publikacji: 24.05.2023