Natalia Płatosz z Zespołu Chemii i Biodynamiki Żywności otrzymała prestiżowe stypendium „START” dla młodych naukowców Fundacji na rzecz Nauki Polskiej. Prestiżowe stypendia otrzymało 100 wybitnych młodych naukowców, z grona 660 kandydatów.

Program START Fundacji na rzecz Nauki Polskiej jest najstarszym w Polsce programem stypendialnym dla najlepszych młodych naukowców reprezentujących wszystkie dziedziny nauki. Jego celem jest wspieranie wybitnych młodych uczonych i zachęcanie ich do dalszego rozwoju naukowego.

Badania przeprowadzone przez Natalię Płatosz dowiodły, że antocyjany, naturalne barwniki o właściwościach przeciwulteniających, z aronii i kapusty czerwonej oraz ich metabolity przenikają przez barierę krew-płyn mózgowo-rdzeniowy. Oznacza to, że dzięki swoim silnym właściwościom przeciwutleniającym mogą korzystnie oddziaływać na procesy zachodzące w szczególnie podatnym na uszkodzenia oksydacyjne środowisku centralnego układu nerwowego. Ma to szczególne istotne znaczenie gdy uwzględnimy, że choroby centralnego układu nerwowego są istotnym problem współczesnych społeczeństw, a wskazanie profilaktycznych zachowań, w tym żywieniowych, umożliwiających ograniczenie ich wstępowania lub złagodzenie ich przebiegu, może być jednym z możliwych i ważnych rozwiązań.

O stypendia START FNP mogą ubiegać się młodzi naukowcy o wyróżniającym się dorobku badawczym, którzy w chwili składania wniosku nie przekroczyli 30. roku życia.

Pełna lista laureatów

Relacja z uroczystości wręczenia dyplomów START na Zamku Królewskim w Warszawie

Uroczystość wręczenia dyplomów START – zapis transmisji

Data publikacji: 17.05.2023