ncn logo

Naukowcy z naszego Instytutu zdobyli finansowanie na realizację projektów badawczych w ramach konkursów Opus 23 i Polonez Bis 2 ogłoszonych przez Narodowe Centrum Nauki (NCN).

Opus 23 to konkurs przeznaczony dla naukowców na wszystkich etapach kariery naukowej. Kryteriom podlegają elementy, takie jak: poziom naukowy zaplanowanych badań, nowatorski charakter problemu naukowego, którego rozwiązanie jest proponowane, wpływ realizacji projektu badawczego na rozwój dyscypliny naukowej czy osiągnięcia naukowe kierownika projektu.

Przyznane środki: 2 285 548 zł

Celem projektu jest uzyskanie nowych informacji na temat białka nasienia indora SSc5D, które należy do rodziny receptorów zmiataczy bogatych w cysteinę (SRCR), pełniących ważne funkcje immunologiczne. Do tej pory nie opisano ich funkcji w nasieniu ptaków. Projekt skupia się na dostarczeniu szczegółowych informacji na temat struktury, tkankowej lokalizacji i roli SSc5D w antybakteryjnej ochronie nasienia. Pogłębienie wiedzy na ten temat może mieć znaczenie dla poprawy rozrodczości indyków, ważnego gospodarczo gatunku ptaków hodowlanych w Polsce.

Przyznane środki: 2 014 890 zł

Mikroflora jelitowa jest kluczowa w prawidłowym funkcjonowaniu wszystkich organizmów – umożliwia trawienie pokarmów, funkcjonowanie układu odpornościowego i ochronę przed patogenami. Odgrywa także ważną rolę w utrzymaniu integralności nabłonka jelitowego, który stanowi selektywną barierę od środowiska zewnętrznego. Dysfunkcje mikroflory jelitowej przekładają się na strukturę jelit i potencjalny rozwój chorób, m.in. łuszczycy plackowatej. Celem projektu jest ustalenie, czy suplementacja diety β-fruktanami typu inuliny pochodzącymi z cykorii może łagodzić objawy łuszczycy – wcześniej wykazano, że związki te zmieniają skład i aktywność mikroflory bakteryjnej. Wyniki wyjaśnią naturę̨ interakcji między mikrobiotą jelitową a skórą, dając dalsze wskazówki na temat funkcjonowania osi jelito-skóra.

Lider projektu: dr inż. Katarzyna Grzelak-Błaszczyk (Wydział Biotechnologii i Nauk o Żywności, Politechnika Łódzka)

Budżet IRZiBŻ PAN: 493 368 zł

Nutraceutyki (np. cebula) to składniki żywności, które oprócz odżywczych wykazują także właściwości prozdrowotne. Jednym ze sposobów ich utrwalania jest proces osmokoncentracji (odwadniania w wodnych stężonych roztworach). Projekt ma zbadać wpływ osmokoncentracji oraz kombinacji tego procesu z fermentacją mlekową na skład chemiczny i właściwości prozdrowotne nowych odmian cebuli oraz zawartych w nich związków bioaktywnych. Integralną częścią projektu są badania in vivo niezbędne do oceny wpływu fermentowanych produktów cebulowych na procesy metaboliczne konsumenta.

W ramach konkursu Opus 23 do finansowania przez NCN zakwalifikowało się łącznie 89 projektów z 691 złożonych wniosków.

Polonez Bis 2 to konkurs na projekty badawcze realizowane przez naukowców przyjeżdżających z zagranicy.

Przyznane środki: 1 111 317 zł

Jedną z najnowszych modyfikacji technik wspomaganego rozrodu (ART), które pomagają w trudnościach lub niemożności poczęcia dzieci, jest pozaustrojowe dojrzewanie komórek jajowych (IVM). Ma ona wiele zalet (unikanie przerzutów, możliwość stosowania u kobiet w różnym wieku, niezależność od fazy cyklu miesiączkowego), choć jej skuteczność nie jest zadowalająca. W rozwoju oocytów biorą udział różne substancje, m.in. IGF-1 czy EGF, których działanie nie jest w pełni poznane. Celem projektu jest sprawdzenie, czy wymienione czynniki wzrostu mają pozytywny wpływ na jakość dojrzałych oocytów oraz rozwój zarodka. Uzyskane wyniki mogą być podstawą do modyfikacji medium dojrzewania w celu zwiększenia efektywności IVM.

Prestiżowy grant POLONEZ BIS 2 został przyznany 21 naukowcom spośród 78 kandydatów.

 

Data publikacji: 9.12.2022