Dr hab. Agnieszka Wacławik, prof. PAN została laureatką nagrody SRF Academic Scholarship, przyznanej przez jedno z najstarszych towarzystw naukowych specjalizujących się biologią rozrodu ludzi i zwierząt na świecie.

Dr hab. Agnieszka Wacławik, profesor PAN,  z Zakładu Mechanizmów Działania Hormonów IRZiBŻ PAN została nagrodzona SRF Academic Scholarship przez Society for Reproduction and Fertility (SRF). Prof. Wacławik przyznano grant na kontynuację programu badań pt. „Novel role for estradiol-17β in embryo-maternal crosstalk”.

Celem projektu jest zbadanie roli estradiolu, sygnału zarodkowego u świni, w regulacji funkcji komórek, z których rozwija się łożysko – trofoblastu zarodka oraz komórek błony śluzowej macicy. Zbadane zostaną nowe szlaki sygnałowe biorące udział w procesie implantacji zarodka oraz rozwoju łożyska.

Society for Reproduction and Fertility jest jednym z najstarszych międzynarodowych towarzystw naukowych zajmujących się tematyką biologii rozrodu ludzi i zwierząt, którego początki sięgają lat 40. XX wieku. SRF organizuje coroczne konferencje oraz wydaje m.in. czasopisma „Reproduction” i „Reproduction & Fertility”.

Więcej informacji można znaleźć na stronie SRF.

 

Data publikacji: 21.12.2022