Dr inż. Ewa Wasilewska z Zakładu Immunologii i Mikrobiologii Żywności Instytutu Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności PAN otrzymała prestiżową nagrodę JDS Highly Cited Award przyznawaną przez American Dairy Science Association (ADSA).

ADSA to międzynarodowa organizacja zrzeszająca wykładowców, naukowców i przedstawicieli biznesowych, zaangażowanych w rozwój przemysłu mleczarskiego. Członkowie ADSA opracowali metody i technologie, które zrewolucjonizowały przemysł mleczarski.

Oficjalne czasopismo ADSA, Journal of Dairy Science (JDS), jest wiodącym czasopismem o tematyce mleczarskiej na świecie. W celu formalnego wyróżnienia autorów JDS, których działania znacząco wpływają na badania i przemysł mleczarski, ustanowiono program JDS Highly Cited Award.

Nagroda JDS Highly Cited Award 2022 została przyznana Ewie Wasilewskiej i współautorom (Dagmarze Złotkowskiej i Barbarze Wróblewskiej) za pracę zatytułowaną „Yogurt starter cultures of Streptococcus thermophilus and Lactobacillus bulgaricus ameliorate symptoms and modulate the immune response in a mouse model of dextran sulfate sodium-induced colitis”, opublikowaną w 2019.

Liczba cytowań opublikowanego badania stanowi idealny wyznacznik jego znaczenia dla społeczności naukowej. Co więcej, wyróżniona praca została powiązana z celami zrównoważonego rozwoju ONZ, które mogą być pomocne w rozwiązywaniu największych globalnych zagrożeń.

Data publikacji: 7.11.2022