Dyrektor Instytutu informuje, że konkurs na stanowiska stypendystów w projekcie NCN OPUS 19 pt. „Ultra-czułe narzędzia do wykrywania antybiotyków jako nowa strategia kontroli leczenia i okresu karencji po antybiotykoterapii bydła” został rozstrzygnięty.

Wybrane zostały: Pani Aleksandra ADAMICKA oraz Pani Agnieszka JACKOWSKA.

 

Data publikacji: 28.10.2022