Prof. Marta Siemieniuch, główny hodowca koników polskich w Stacji Badawczej w Popielnie, wybrana do Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Hipoterapeutycznego PTHip!

Podczas zgromadzenia sprawozdawczo-wyborczego Polskiego Towarzystwa Hipoterapeutycznego, które odbyło się 1 października 2022 r. w Warszawie, w tajnym głosowaniu wybrano Zarząd Główny i Komisję Rewizyjną na kadencję 2022-2026. Członkiem Zarządu została prof. Marta Siemieniuch, główny hodowca koników polskich w Stacji Badawczej IRZiBŻ PAN w Popielnie.

Misja PTHip i zaszczytna funkcja prof. Siemieniuch

Polskie Towarzystwo Hipoterapeutyczne PTHip, które zrzesza polskich specjalistów zainteresowanych hipoterapią: lekarzy, rehabilitantów, psychologów, pedagogów, instruktorów jazdy konnej i hodowców koni, zostało założone w 1992 r. Celem organizacji jest promowanie hipoterapii jako metody rehabilitacyjnej w wybranych schorzeniach dzieci, młodzieży i dorosłych; doskonalenie umiejętności hipoterapeutów oraz umożliwianie swoim członkom dostępu do fachowej literatury i informacji o postępach hipoterapii za granicą.

PTHip współpracuje z lekarzami różnych specjalności, rehabilitantami i doświadczonymi jeźdźcami, by wypracować metodykę oraz program szkolenia specjalistów hipoterapeutów. Towarzystwo dąży także do uznania hipoterapii za oficjalną metodę rehabilitacji specjalistycznej oraz reaguje na wszelkie odstępstwa od zasad sztuki hipoterapii.

Prof. Marta Siemieniuch jest doświadczoną ekspertką, która większość swojej kariery zawodowej poświęciła badaniom i pracy z końmi.  W Stacji Badawczej w Popielnie, która od 2016 r. jest częścią naszego Instytutu, kieruje hodowlą konika polskiego, rodzimej rasy prymitywnych koni objętych programem ochrony różnorodności biologicznej. Dołączenie do Zarządu PTHip to kolejne wyróżnienie dla prof. Siemieniuch w ostatnich miesiącach – w sierpniu została jej przyznana srebrna odznaka związkowa Polskiego Związku Hodowców Koni.

Po więcej informacji o Polskim Towarzystwie Hipoterapeutycznym PTHip odsyłamy na oficjalną stronę internetową.

 

Data publikacji: 11.10.2022