28 września o godz. 17:00 w Muzeum Przyrody w Olsztynie odbędzie się wernisaż Wystawy Fotografii Przyrodniczej „Z Puszczy Piskiej”. Organizatorem wydarzenia jest Instytut Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności PAN, a prezentowane na wystawie fotografie pochodzą z kolekcji wykonanej przez naszego pracownika, Krzysztofa Szerejkę.

Tematem wiodącym wystawy jest niezwykła fauna największego na Warmii i Mazurach i drugiego co do wielkości kompleksu leśnego w Europie. Puszcza Piska jest położona na Równinie Mazurskiej, a do jej obszaru należą liczne rezerwaty oraz Mazurski Park Krajobrazowy. Na wystawie zobaczymy fotografie zarówno pospolitych jak i rzadkich gatunków zwierząt zamieszkujących te tereny, w tym łosi, jeleni, wilków i rysi. Będziemy mogli podziwiać też mieszkańców Stacji Badawczej Instytutu w Popielnie, położonej w samym sercu Puszczy Piskiej. W hodowli stajennej i w warunkach naturalnych żyją tu koniki polskie.

Obszar Puszczy Piskiej jest ostoją ptaków. Na wystawie zaprezentujemy rzadkie gatunki sów, takie jak np. sóweczka, włochatka, a także ginące i wprowadzane na teren Puszczy kuraki, np. głuszec i cietrzew.

Na ekspozycję „Z Puszczy Piskiej” składa się 46 fotogramów wybranych z ponad 800 prac Krzysztofa Szerejki.

Wystawa potrwa do końca marca 2023. Wstęp wolny.

 

Data publikacji: 21.09.2022