Komisja Nauk o Życiu (KNoŻ) Oddziału Polskiej Akademii Nauk w Olsztynie i w Białymstoku z siedzibą w Olsztynie zaprasza na bezpłatną konferencji popularno-naukową „O kształtowaniu się płci człowieka”, która odbędzie się 7-8 października 2022r.

Podczas konferencji wysłuchamy wykładów prowadzonych przez ekspertów z zakresu medycyny, biologii, fizjologii, socjologii i psychologii formowania się płci.

W programie m.in.:

Biologiczne podstawy kształtowania się płci

 • Genetyczne podstawy kształtowania się płci biologicznej
 • Kształtowanie się fenotypu płci czyli płci metrykalnej z podstawowymi zaburzeniami
 • Wyniki europejskich badań nad jakością życia dorosłych pacjentów z zaburzeniami różnicowania i rozwoju gonad i narządów płciowych

Socjologiczne i psychologiczne aspekty kształtowania się płci

 • O czynnikach kształtujących tożsamość płciową (w tym biologicznych)
 • Dysforia płciowa wyzwaniem dla rodziny, szkoły i systemu opieki zdrowotnej
 • Społeczno-kulturowe aspekty kształtowania się płci człowieka
 • Transpłciowość w ujęciu socjologicznym
 • Młodocina osoba interpłciowa i transpłciowa – z perspektywy endokrynologa dziecięcego

Rejestracja oraz więcej informacji: knoz.pl

Organizatorzy:

Komisja Nauk o Życiu (KNoŻ) Oddziału Polskiej Akademii Nauk w Olsztynie i w Białymstoku z siedzibą w Olsztynie

Współorganizatorzy:

 1. Instytut Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności Polskiej Akademii Nauk
 2. Uniwersytet Medyczny w Białymstoku
 3. Uniwersytet w Białymstoku
 4. Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, Wydział Biologii i Biotechnologii UWM w Olsztynie

Wybrane teksty referatów prezentowanych na Konferencji w postaci książki pokonferencyjnej będą dostępne na stronie konferencji w formie pdf.

Data publikacji: 9.09.2022