Dwie doktorantki z naszego Instytutu – Ewelina Żebrowska i Natalia Walędziak – zdobyły kolejne cenne nagrody.

Na konferencji Endometritis as a cause of infertility in domestic animals, która odbyła się w dniach 22-24 czerwca 2022 r. w Krakowie, Ewelina Żebrowska została wyróżniona za najlepsze wystąpienie plakatowe pt. „Wpływ interleukiny 6 na ekspresję genów zaangażowanych w patogenezę endometrosis u klaczy – badania in vitro”. Kilka dni później, doktorantka została nagrodzona Nagrodą Główną za wystąpienie ustne podczas XI Konferencji Adeptów Fizjologii Polskiego Towarzystwa Fizjologicznego pt. Adepci Fizjologii – Łączy Nas Pasja, która odbyła się w dniach 27-28 czerwca 2022 r. w Olsztynie. Na tej samej konferencji Wyróżnienie za wystąpienie ustne otrzymała także Natalia Walędziak.

Ewelina Żebrowska z Zakładu Immunologii i Patologii Rozrodu otrzymała Nagrodę Główną za wystąpienia ustne za badania wykonywane w ramach projektu OPUS 19 pt. „Poznanie molekularnych mechanizmów oddziaływań pomiędzy makrofagami i fibroblastami endometrium w procesach związanych z patogenezą endometrosis u klaczy”, kierowanego przez dr hab. Annę Szóstek-Mioduchowską.

Endometrosis to włóknienie błony śluzowej macicy u klaczy, które jest jedną z głównych przyczyn niepłodności oraz wczesnej utraty zarodków. Endometrosis charakteryzuje się nadmiernym odkładaniem kolagenu i zaburzoną ekspresją enzymów znanych jako metaloproteinazy (MMP), które są odpowiedzialne za degradację macierzy pozakomórkowej (ECM) oraz ich tkankowych inhibitorów (TIMP) w błonie śluzowej macicy. Interleukina 6 (IL-6) jest cytokiną wytwarzaną głównie przez komórki odpornościowe – monocyty i makrofagi. Odgrywa ona rolę w procesie włóknienia tkanek i narządów m.in. wątroby oraz płuc. Włóknienie tkanek jest konsekwencją przewlekłego stanu zapalnego, podczas którego makrofagi wydzielają IL-6. Celem badań było określenie wpływu IL-6 na ekspresję składników macierzy pozakomórkowej, MMP oraz TIMP na poziomie mRNA w fibroblastach błony śluzowej macicy.

Z kolei Natalia Walędziak z Zakładu Fizjologii i Toksykologii Rozrodu otrzymała Wyróżnienie za wystąpienie ustne pt. „Ekspresja mRNA i białka oraz lokalizacja komórkowa feniksyny 14 i jej receptora GPR173 w endometrium krowy podczas cyklu rujowego”. Jej opiekunem naukowym jest dr hab. Magdalena Kowalik. Badania zostały wykonane w ramach projektu PRELUDIUM BIS 2 pt. „Funkcja wydzielnicza i aktywność proliferacyjna endometrium: udział feniksyny 14”.

Feniksyna jest nowo odkrytym neuropeptydem, który występuje w dwóch wariantach: jako feniksyna-14 (PNX-14) i feniksyna-20 (PNX-20). Stwierdzono, że feniksyna reguluje funkcje rozrodcze, działając na oś hormonalną podwzgórze-przysadka-gonady, a także stymuluje proces steroidogenezy (syntezy hormonów sterydowych) w gonadach ryb oraz dojrzewanie oocytów myszy. Rola tego neuropeptydu w regulacji funkcji endometrium do tej pory pozostawała nieznana. Celem badań było określenie komórkowej lokalizacji, ekspresji mRNA i białka PNX-14 oraz jej receptora GPR173 w błonie śluzowej macicy krowy w trakcie cyklu rujowego.

nagroda

 

Data publikacji: 6.07.2022