Naukowcy z Zakładu Chemii i Biodynamiki Żywności IRZiBŻ PAN zostali uhonorowani zespołową Nagrodą Naukową Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego, Gustawa Marka Brzezina.

Nagrodą został uhonorowany cały zespół uczonych za realizację projektu badawczego „Produkty gryczane o potencjalnym znaczeniu w zapobieganiu chorobom cywilizacyjnym – nowa marka Warmii i Mazur”. W skład nagrodzonego zespołu wchodzą: prof. dr hab. Henryk Zieliński, dr hab. inż. Małgorzata Wronkowska, dr Małgorzata Starowicz, dr inż. Dorota Szawara-Nowak, dr inż. Joanna Honke i mgr inż. Natalia Bączek.

Wyjątkowe badania dla Warmii i Mazur oraz całego kraju

Naukowcy z Zakładu Chemii i Biodynamiki Żywności kierowani przez prof. dr hab. Henryka Zielińskiego od lat prowadzą badania nad zawartością związków biologicznie aktywnych w surowcach zbożowych, właściwościami funkcjonalnymi zbóż, pseudozbóż, produktów ich przemiału i produktów piekarniczych, w tym bezglutenowych. Wyniki opublikowano w licznych czasopismach naukowych.

Przez ostatnie dwie dekady naukowcy prowadzili badania nad rolą uprawianej w regionie gryki w produkcji żywności nowej generacji. Uzyskane wyniki wzbogacają wiedzę o profilu związków biologicznie aktywnych występujących w gryce, ich własnościach funkcjonalnych oraz o zmianach jakościowych i ilościowych tych związków w produktach gryczanych uzyskanych w wyniku zastosowania tradycyjnych i nowoczesnych procesów technologicznych.

Badania zespołu prof. Zielińskiego pozwoliły na opracowanie nowych produktów gryczanych, które zostały wdrożone do obiegu w ramach pilotażowej współpracy z przedsiębiorcami z Warmii i Mazur. Mowa m.in. o chlebie z udziałem mąki z gryki prażonej, chlebie razowym na zakwasie z dodatkiem łuski gryczanej prażonej czy bułkach grahamkach wzbogaconych w surową łuskę gryczaną. To rodzi zupełnie nowe możliwości wykorzystania mąk gryczanych produkowanych na Warmii i Mazurach w kształtowaniu właściwości prozdrowotnych produktów spożywczych.

Opisane badania stanowią ważny przyczynek w rozwiązywaniu aktualnych problemów związanych ze starzeniem się społeczeństwa oraz zwiększonym ryzykiem występowania chorób metabolicznych, takich jak cukrzyca czy nadciśnienie tętnicze. Panuje przekonanie, że długoterminowe spożywanie produktów gryczanych może być czynnikiem zapobiegającym tzw. chorobom cywilizacyjnym.

 

Data publikacji: 7.06.2022