Profesor Henryk Zieliński z Zakładu Chemii i Biodynamiki Żywności naszego Instytutu otrzymał od władz rodzinnego miasta tytuł „Honorowego Obywatela Miasta Jabłonowa Pomorskiego” w uznaniu jego wybitnej kariery naukowej.

Odznaczenie Profesora tytułem Honorowego Obywatela Miasta Jabłonowa Pomorskiego odbyło się 9 czerwca 2022 r. podczas wyjątkowej sesji Rady Miejskiej Jabłonowa Pomorskiego. Była ona związana z obchodami 60-lecia nadania praw miejskich oraz 800-lecia istnienia Jabłonowa Pomorskiego.

Po wręczeniu aktu nadania, prof. Zieliński wygłosił krótkie przemówienie. Odniósł się do swojego pochodzenia, wspominając wiele anegdot związanych z Jabłonowem Pomorskim. Profesor wręczył także na ręce Dyrektor Przedszkola Samorządowego im. Ireny Nowickiej Agnieszki Lis-Kornackiej, Dyrektor Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Jabłonowie Pomorskim Marioli Olszewskiej oraz Dyrektor Centrum Kultury i Sportu w Jabłonowie Pomorskim Katarzyny Pomianowskiej pamiątkowe rekwizyty, a na ręce Burmistrza Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie oraz Przewodniczącego Rady Miejskiej Jabłonowa Pomorskiego Zbigniewa Mikulicza, okolicznościowy herb.

Profesor Zieliński otrzymał również list gratulacyjny od Prezydenta Olsztyna Piotra Grzymowicza, w którym wyraził on najwyższe wyrazy uznania za dorobek naukowy i działalność społeczną.

Wybitny naukowiec z Jabłonowa Pomorskiego

Urodzony w Jabłonowie Pomorskim prof. Henryk Zieliński związany jest z Olsztynem od ponad 37 lat. W 1996 r. uzyskał stopień doktora nauk rolniczych w zakresie zootechniki w Akademii Rolniczo-Technicznej w Olsztynie. Od tego czasu pracuje w naszym Instytucie – obecnie jest kierownikiem Zakładu Chemii i Biodynamiki Żywności.

W latach 2010-2020 był redaktorem naczelnym kwartalnika naukowego Polish Journal of Food and Nutrition Science, dzięki któremu czasopismo te jako jedyne z polskich czasopism z zakresu nauki o żywności jest indeksowane w międzynarodowych bazach jak Journal Citation Report (JCR), Web of Science (WoS) oraz Scopus. Tytuł naukowy profesora nauk rolniczych został mu nadany przez Pana Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej w 2011 r., a w 2013 r. został odznaczony Złotym Krzyżem Zasługi.

Profesorowi serdecznie gratulujemy zaszczytnego wyróżnienia przez władze rodzinnego miasta.

 

Data publikacji: 23.06.2022