DYREKTOR i RADA NAUKOWA Instytutu Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności PAN w Olsztynie mają zaszczyt zaprosić na publiczną obronę rozprawy doktorskiej na stopień doktora nauk rolniczych w dyscyplinie zootechnika i rybactwo:

Mgr Marty Marii Kopcewicz

pt. „Zmienność procesu gojenia urazów skóry w zależności od wieku, otyłości oraz płci w aspekcie modulacji ekspresji czynnika transkrypcyjnego Foxn1”.

Obrona odbędzie się w dniu 20 września 2022 r. o godz. 1000 w systemie zdalnym za pośrednictwem oprogramowania „ZOOM”.

Promotor:

  • Prof. dr hab. Barbara Gawrońska-Kozak, Instytut Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności PAN w Olsztynie,

Recenzenci:

  • Prof. dr hab. Izabela Szczerbal, Katedra Genetyki i Podstaw Hodowli Zwierząt, Wydział Medycyny Weterynaryjnej i Nauk o Zwierzętach, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu,
  • Dr hab. Małgorzata Gajewska, Prof. SGGW, Zakład Biochemii i Dietetyki, Katedra Nauk Fizjologicznych, Instytut Medycyny Weterynaryjnej SGGW,
  • Dr hab. Krzysztof Kobielak, Prof. uczelni, Laboratorium Komórek Macierzystych, Rozwoju i Regeneracji Tkanek, Centrum Nowych Technologii, Uniwersytet Warszawski.

Z rozprawą doktorską i recenzjami można zapoznać się na stronie BIP Instytutu. Praca doktorska jest również dostępna w sali seminaryjnej IRZiBŻ PAN w Olsztynie, przy ul. Tuwima 10

Osoby chcące wziąć udział w publicznej obronie proszone są o wysłanie zgłoszenia na adres sekretarza Komisji Doktorskiej: j.bukowska@pan.olsztyn.pl (dr Joanna Wiśniewska, z d. Bukowska).

W mailu zwrotnym otrzymają Państwo potwierdzenie rejestracji wraz z linkiem dostępu. Dostęp do publicznej obrony będzie możliwy 20.09.2022 r. od godz. 9:30. Obrona rozpocznie się o godz. 10:00.

W razie problemów technicznych uczestnicy proszeni są o kontakt z dr. Michałem Janiakiem, tel. 89 523 46 15, e-mail: m.janiak@pan.olsztyn.pl.

 

Przewodniczący Rady Naukowej IRZiBŻ PAN
Prof. dr hab. Tomasz Janowski

 

Data publikacji: 28.06.2022