Publikacja zespołu badawczego kierowanego przez dr hab. inż. Radosława Kowalskiego z Zakładu Biologii Gamet i Zarodka naszego Instytutu znalazła się wśród najczęściej cytowanych artykułów opublikowanych w latach 2018-2022 w czasopiśmie Theriogenology.

Praca przeglądowa „Sperm quality in fish: Determinants and affecting factors” autorstwa dr hab. inż. Radosława Kowalskiego oraz dr hab. inż. Beaty Cejko opisuje najnowsze osiągnięcia diagnostyczne w badaniu jakości nasienia ryb z uwzględnieniem występujących między nimi różnic międzygatunkowych, wskazując kierunek ich rozwoju. Krytycznie opisano w niej zasadę analizy CASA (Computer Assisted Semen Analysis) oraz wyjaśniono na przykładzie wyników własnych oraz wyników innych badaczy, dlaczego w tej analizie pojawiają się znaczne rozbieżności.

Autorzy wskazali na krytyczną rolę FPS (klatek na sekundę) kamery stosowanej w badaniu CASA w otrzymywaniu rzetelnych danych ruchliwości plemników. Ponadto po raz pierwszy przedstawiono wizualizację zasady powstawania błędów w analizie CASA w przypadku zbyt małej wartości FPS.

Publikacja jest pracą podsumowującą wiedzę zdobytą na przestrzeni ostatnich 20 lat przez Zespół Andrologii Molekularnej. Konfrontuje ona wyniki uzyskane przez nasz zespół z pracami innych badaczy, systematyzując wiedzę na temat czynników, które wpływają na jakość plemników ryb. Zawarte w pracy wnioski, a także dalsze pytania, które stoją przed badaczami zajmującymi się rozrodem ryb, stanowią istotną wartość naukową publikacji, czyniąc ją przydatną dla każdego, kto rozpoczyna pracę naukową z gametami ryb – powiedział dr hab. inż. Radosław Kowalski, główny autor publikacji.

Pełna lista najczęściej cytowanych publikacji jest pod tym adresem.

 

Data publikacji: 1.06.2022