Edyta Walewska, Alicja Żochowska–Klepańska i Maria Guzewska wyróżnione nagrodą Best International Abstract Awards podczas tegorocznej konferencji the Society for the Study of Reproduction.

Nagroda ta wyróżnia najlepsze międzynarodowe abstrakty zaprezentowane na spotkaniu SSR. Zwycięzcy są wybierani przez Komitet Programowy, który w swojej ocenie kieruje się kryteriami technicznymi (czytelność, przestrzeganie zasad składania abstraktów) oraz merytorycznymi (tematyka, zastosowane metody, interpretacja wyników badań, oddziaływanie na rozwój dyscypliny biologii rozrodu).

Relacja z wręczenia nagród (źródło: https://www.ssr.org)

Pierwsze miejsce w rankingu Best International Abstract Awards zdobyła Edyta Walewska, doktorantka w Zakładzie Immunologii i Patologii Rozrodu za abstrakt pt. Impaired Decidualisation in Obese Mice Is Associated with Epigenetically Mediated Changes in Leptin Signaling. Edyta została też laureatką Trainee Travel Award, która refunduje koszt udziału naukowca w konferencji (do wysokości $1000).

Badania przedstawione na konferencji dotyczyły wpływu otyłości na proces decydualizacji, proces hormonalny który jest kluczowy do implantacji, wytworzenia się łożyska i poprawnego przebiegu ciąży. W swoich badaniach, wykazałam, że u myszy z otyłością indukowaną dietą, proces decydualizacji jest zaburzony. Związane jest to z epigenetycznymi zmianami w szlaku leptyny – hormonu wytwarzanego przez komórki tłuszczowe – mówi Edyta Walewska.

Drugie miejsce zdobyła Alicja Żochowska-Klepańska, doktorantka w Zakładzie Mechanizmów Działania Hormonów za abstrakt pt. Lactation Undernutrition Leads to Intergenerational Alterations in Reproductive Parameters of Male Progeny.

Stan odżywienia we wczesnym okresie życia wpływa na dojrzewanie osi podwzgórze-przysadka-gonady (HPG), która jest odpowiedzialna za prawidłowe funkcjonowanie układu rozrodczego. W naszych badaniach skupiamy się na poznaniu mechanizmów jak niekorzystne zmiany w odżywaniu matki podczas laktacji wpływają na funkcje rozrodcze jej potomstwa oraz kolejnych pokoleń. Wyniki zaprezentowane podczas konferencji wskazują na niekorzystny wpływ matczynego niedożywienia na dojrzewanie płciowe, transkryptom jądrowy oraz parametry nasienia u samców z pierwszego, jak i drugiego pokolenia – mówi Alicja Żochańska – Klepańska.

Wśród najlepszych jest również Maria Guzewska, doktorantka w Zakładzie Mechanizmów Działania Hormonów, która otrzymała Best International Abstract Awards za abstrakt pt. mir-125b Is a Negative Regulator of Extracellular Vesicles Biogenesis and Distribution at The Embryo-Maternal Interface.

Skoordynowany w czasie i miejscu dialog pomiędzy matką a zarodkiem, podczas którego dochodzi do wydzielania szeregu aktywnych biologicznie cząsteczek jest niezbędny do prawidłowego przebiegu ciąży oraz późniejszego rozwoju zarodka. ​Jeden z mechanizmów regulacyjnych odbywa się przy udziale cząsteczek mikroRNA (miRNA), zdolnych do potranskrypcyjnego wyciszania ekspresji genów. Przedstawione wyniki badań dotyczą wpływu cząsteczek microRNA na proces biogenezy pęcherzyków zewnątrzkomórkowych (EVs), heterogennej populacji molekuł zaangażowanych w proces matczynego rozpoznania ciąży. Odkrycie hamującego wpływ mikroRNA na biogenezę oraz uwalnianie EVs, ujawnia nowy mechanizm regulacyjny w pierwszych etapach implantacji zarodka, prowadzący do obniżenia aktywności sekcyjnej z udziałem EVs w trofoblaście na korzyść endometrium.

The Society for the Study of Reproduction jest największym,  renomowanym,  jednym z najstarszych towarzystw naukowych zajmujących się badaniami procesów rozrodczych. SSR zostało założone w 1967 roku, aby rozwijać badania w obszarze biologii rozrodu  poprzez wspieranie interdyscyplinarnej, międzynarodowej współpracy pomiędzy naukowcami, organizację konferencji oraz publikację badań naukowych z zakresu biologii rozrodu ludzi i zwierząt. Członkowie stowarzyszenia  prowadzą badania podstawowe,  stosowane oraz  praktyki kliniczne. Corocznie w konferencjach SSR uczestniczy kilka tysięcy naukowców z całego świata zajmujących się biologią i patologią rozrodu. Towarzystwo jest wydawcą czasopisma Biology of Reproduction (IF= 4.285).

 

Data publikacji: 3.01.2022