Dr hab. Antonio Galvao otrzymał nagrodę „New Investigator Award” za całokształt osiągnięć badawczych w dziedzinie biologii rozrodu. Wyróżnienie przyznało mu Society for Reproduction and Fertility (SRF).

Nagroda „New Investigator Award” przyznawana jest członkom SRF, którzy uzyskali tytuł doktora w ciągu ostatnich 10 lat. Kandydatów nominują pozostali członkowie organizacji, a Rada dokonuje wyboru zwycięzcy na podstawie życiorysu, dorobku naukowego i osiągnięć badawczych. Dr Galvao do nagrody nominowały prof. Graca Ferreira-Dias (Uniwersytet w Lizbonie) oraz dr Amanda Sferruzzi-Perri (Uniwersytet w Cambridge).

Laureaci nagrody są zobowiązani do prezentacji swoich badań podczas dwóch prestiżowych wydarzeń w obszarze biologii rozrodu, tj. Fertility Conference 2022 organizowanej przez Association of Reproductive and Clinical Scientists, British Fertility Society oraz Society for Reproduction and Fertility, oraz corocznej konferencji SSR Society for the Study of Reproduction. Pierwsza z nich odbyła się online w dniach 5 – 7 stycznia (https://fertilityconference.org), a doctor Galvao wygłosił wykład pt. Epigenetic inheritance of predisposition to obesity: through the oocyte? Epigenetic inheritance of predisposition to obesity: through the oocyte?

Powszechnie wiadomo, że otyłość występująca u kobiet jest często powiązana z niepłodnością. Ponadto znany jest związek między otyłością matki a predyspozycjami potomstwa do rozwinięcia otyłości i występowania chorób współistniejących, takich jak np. choroba sercowo-naczyniowa.  Jednak nie zostało dotychczas wyjaśnione, w jakim stopniu te skłonności są wynikiem pogorszenia jakości oocytu, a w jakim zmian zachodzących w środowisku wewnątrzmacicznym. W jajnikach otyłych matek wykazano występowanie stanów zapalnych lub zmian w stężeniu lipidów i lipoprotein, w związku z czym oocyt rozwija się i dojrzewa w fizjologicznie zmienionym środowisku, co może mieć wpływ na jego jakość, w tym informację epigenetyczną. W swoich badaniach szukam odpowiedzi na pytania: i) w jakim stopniu epigenom oocytu jest wrażliwy na zmiany metabolizmu matki; oraz ii) czy zmiany epigenetyczne powstałe w oocytach są zachowane podczas globalnego przeprogramowania epigenetycznego, które zachodzi we wczesnych zarodkach – mówi dr Galvao.

 

Data publikacji: 20.01.2022