Pracownicy Instytutu Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności objęli nowe funkcje związane z działalnością naukową i edytorską w ramach wydawnictw oraz organizacji działających poza strukturami Instytutu.

Prof. dr hab. Ryszard Amarowicz dołączył do Komitetu Redakcyjnego czasopisma Frontiers w sekcji Food Chemistry in Nutrition (IF 6,576) jako Review Editor.

Dr hab. Radosław Kowalski został powołany w skład Krajowej Komisji Etycznej do Spraw Doświadczeń na Zwierzętach na okres 24.09.2021 – 10.11.2023.

Dr hab. Daniel Żarski został powołany w skład Rady Naukowej Instytutu Rybactwa Śródlądowego im. Stanisława Sakowicza na okres 27.09.2021- 27.09.2025.

Gratulujemy!

 

Data publikacji: 30.12.2021