Banki Genów Drzew – pod tym tytułem odbędzie się ostatnie spotkanie w ramach tegorocznej Wszechnicy PAN. Gośćmi wydarzenia będą dr inż. Czesław Kozioł (Leśny Bank Genów w Kostrzyca), który przedstawi temat „Znaczenie zmienności genetycznej populacji drzew leśnych w kształtowaniu się zasad ochrony leśnych zasobów genowych, a także proponowanych gatunków” oraz prof. dr hab. Arkadiusz Nowak (Ogród Botaniczny PAN w Powsinie), który wygłosi wykład pt. „Raj – czy jesteśmy gotowi zachować dla potomnych Ogród Edeński?”

Spotkanie odbędzie się 23 listopada o godz. 12.00 na platformie MS Teams – link do spotkania.

 

Data publikacji: 18.11.2021