Uprzejmie zapraszamy do wzięcia udziału w XVIII KONFERENCJI NAUKOWEJ MŁODYCH BADACZY „Bezpieczeństwo i jakość żywności”, która odbędzie się 28.09.2021 r. o godzinie 9:00 w formie zdalnej na platformie Zoom (link).

Uwaga: Ze względu na ochronę danych spotkanie będzie zabezpieczone hasłem. Osoby zainteresowane proszone są o kontakt z organizatorami w celu udostępnienia hasła (a.ogrodowczyk@pan.olsztyn.pl, justyna.bucholska@uwm.edu.pl).

Podczas konferencji zostanie przedstawiony przegląd najnowszych prac oraz doniesień naukowych, młodych pracowników nauki i doktorantów z obszaru nauk o żywności.

Już po raz osiemnasty organizatorami Konferencji są: Oddział Nauk o Żywności Instytutu Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności Polskiej Akademii Nauk w Olsztynie oraz Wydział Nauki o Żywności Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie.

Mamy nadzieję, że uczestnictwo w tym spotkaniu pozwoli na nawiązanie nowej współpracy i kontynuację wymiany cennych doświadczeń naukowych pomiędzy uczestnikami konferencji.

Dziękujemy za wieloletnią obecność i liczymy na dalsze zainteresowanie tym wydarzeniem.

Komitet Naukowy

prof. dr hab. Barbara Wróblewska,
prof. dr hab. Małgorzata Darewicz,
prof. dr hab. inż. Anna Iwaniak

Komitet Organizacyjny

dr Anna Ogrodowczyk,
dr inż. Justyna Bucholska

 

Data publikacji: 21.09.2021