DYREKTOR I RADA NAUKOWA Instytutu Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności PAN w Olsztynie mają zaszczyt zaprosić na publiczną obronę rozprawy doktorskiej na stopień doktora nauk rolniczych w dyscyplinie zootechnika i rybactwo:

Mgr Karoliny Dobrzyń

pt. „Regulacja ekspresji błonowych receptorów progesteronu oraz ich funkcja w łożysku krowy”.

Obrona odbędzie się w dniu 11 października 2021 r. o godz. 1100 w systemie zdalnym za pośrednictwem oprogramowania „ZOOM”.

Promotor:

  • Dr hab. Magdalena Kowalik, Instytut Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności PAN w Olsztynie,

Recenzenci:

  • Prof. dr hab. Dorota A. Zięba-Przybylska, Katedra Żywienia, Biotechnologii Zwierząt i Rybactwa, Wydział Hodowli i Biologii Zwierząt Uniwersytetu Rolniczego im. H. Kołłątaja w Krakowie,
  • Dr hab. Małgorzata Grzesiak, Instytut Zoologii i Badań Biomedycznych, Wydział Biologii Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie,
  • Dr hab. n.wet. Magdalena Koziorowska-Gilun, prof. UWM, Wydział Bioinżynierii Zwierząt Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie.

Z rozprawą doktorską i recenzjami można zapoznać się na stronie BIP Instytutu. Praca doktorska jest również dostępna w sali seminaryjnej IRZiBŻ PAN w Olsztynie, przy ul. Tuwima 10.

Osoby chcące wziąć udział w publicznej obronie proszone są o wysłanie zgłoszenia na adres sekretarza Komisji Doktorskiej: m.wrobel@pan.olsztyn.pl (dr hab. Michał Wróbel).

W mailu zwrotnym otrzymają Państwo potwierdzenie rejestracji wraz z linkiem dostępu. Dostęp do publicznej obrony będzie możliwy 11.10.2021 r. od godz. 10:30. Obrona rozpocznie się o godz. 11:00.

W razie problemów technicznych uczestnicy proszeni są o kontakt z dr. Michałem Janiakiem, tel. 89 523 46 15,
e-mail: m.janiak@pan.olsztyn.pl.

 

Przewodniczący Rady Naukowej IRZiBŻ PAN
Prof. dr hab. Tomasz Janowski

 

Data publikacji: 9.09.2021