W 2021 r. pracownicy Instytutu Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności objęli nowe funkcje związane z działalnością naukową i edytorską w ramach wydawnictw oraz organizacji działających poza strukturami Instytutu. 

Multidisciplinary Digital Publishing Institute (MDPI) powołał prof. dr hab. Ryszarda Amarowicza na stanowisko Associate Editor w sekcji Analytical Chemistry czasopisma Molecules. Jednocześnie Prof. Amarowicz został zaproszony do Komitetu Redakcyjnego czasopisma Food Chemistry – Molecular Sciences (Elsevier).

Prof. dr hab. Agnieszka Wacławik dołączyła do Komitetu Redakcyjnego czasopisma Biology of Reproduction jako Member of the Board of Reviewing Editors.

Dr hab. Wiesław Wiczkowski, prof. PAN objął funkcję Wiceprzewodniczącego Zarządu Polskiego Towarzystwa Metabolomicznego na kadencję 2021-2025.

Gratulujemy!

 

Data publikacji: 15.07.2021