Katarzyna Walendzik, doktorantka w Zespole Biologii Regeneracyjnej, otrzymała prestiżowe stypendium Fundacji na rzecz Nauki Polskiej.

Program START Fundacji na rzecz Nauki Polskiej to najstarszy w Polsce program stypendialny dla najlepszych młodych naukowców ze wszystkich dziedzin nauki. Wspiera on wybitnych młodych uczonych i zachęca ich do dalszego rozwoju naukowego.  W konkursie oceniana jest jakość dotychczasowego dorobku naukowego kandydatów.

„Setka” nagrodzonych w tym roku badaczy została wybrana z grona 1034 kandydatów.

Pełna lista laureatów konkursu START 2021

Katarzyna Walendzik jest doktorantką w Zakładzie Biologicznych Funkcji Żywności w Zespole Biologii Regeneracyjnej prowadzonym przez Prof. Barbarę Gawrońską-Kozak. W badaniach przeprowadzonych w ramach pracy doktorskiej, wykazała po raz pierwszy, że aktywność czynnika transkrypcyjnego Foxn1 reguluje wywołaną dietą podatność na otyłość oraz wskazała molekularne podstawy udziału Foxn1 w potencjale adipogenicznym komórek skóry.

Znakomite wyniki badań skłoniły ją do pogłębienia tematu badań i przygotowania własnego projektu badawczego pt. „Udział naskórkowego czynnika transkrypcyjnego Foxn1 w modulacji oraz regulacji śródskórnych komórek tłuszczowych (dWAT)”, który uzyskał finansowanie NCN w konkursie Preludium 16.

Katarzyna Walendzik jest współautorem 8 publikacji oraz 14 komunikatów konferencyjnych prezentowanych na kongresach w Europie i USA, a także absolwentką dwóch staży zagranicznych odbytych w Tulane University School of Medicine, USA oraz Genome Editing Core, Biocity, Turku, Finlandia.

Uzyskana przez Panią Katarzynę Walendzik nagroda jest tym bardziej znacząca, gdyż jak nadmieniła kapituła FNP przyznająca nagrodę „w bieżącym roku kandydaci reprezentowali bardzo wysoki poziom naukowy”.

 

Data publikacji: 11.06.2021