ncn logo

Naukowcy z Instytutu PAN w Olsztynie zdobyli finansowanie na realizację projektów badawczych w ramach konkursu SONATINA BIS 10 ogłoszonego przez Narodowe Centrum Nauki.

SONATA BIS 10 na projekty badawcze mające na celu powołanie nowego zespołu naukowego, realizowane przez osoby posiadające stopień naukowy lub tytuł naukowy, które uzyskały stopień naukowy doktora w okresie od 5 do 12 lat przed rokiem wystąpienia z wnioskiem.

W obecnej edycji konkursu, w grupie nauk o życiu zgłoszono 122 wnioski, spośród których do finansowania zakwalifikowano 24.

 

Data publikacji: 16.02.2021