Publikacja zespołu dr hab. Agnieszki Wacławik, prof. instytutu, zatytułowana „Pleiotropic role of prokineticin 1 in the porcine endometrium during pregnancy establishment and embryo implantation” autorstwa Eweliny Goryszewskej, Piotra Kaczyńskiego, Moniki Baryły i Agnieszki Wacławik, została wyróżniona jako „Edtitor’s choice” w prestiżowym czasopiśmie Biology of Reproduction.

Publikacje „Edtitor’s choice”, to artykuły mające istotny wkład w rozwój danej dziedziny nauki, tu w biologii rozrodu. Wybór artykułu jako „Edtitor’s choice” jest uznaniem dla pracy autorów i podkreśleniem wagi prowadzonych przez nich badań.

Zespół prof. Wacławik zajmuje się badaniem mechanizmu rozpoznania ciąży i implantacji zarodka, w tym roli peptydu prokinetycyny 1 w tych procesach. Opublikowane w Biology of Reproduction (2021, 104(1): 181-196, doi: 10.1093/biolre/ioaa191) wyniki badań stanowią istotną część pracy doktorskiej mgr Eweliny Goryszewskiej. Mgr. Goryszewska i wsp. wykazali, że prokinetycyna 1 uczestniczy w dialogu pomiędzy zarodkiem i błoną śluzową macicy (endometrium) podczas procesu ustanowienia ciąży. Prokinetycyna 1 reguluje ekspresję genów i białek zaangażowanych w procesy adhezji zarodka do endometrium, migrację, proliferację i różnicowanie komórek endometrium, napływ komórek immunologicznych do tkanki macicy i angiogenzę. Prokinetycyna 1 działając przez swój receptor PROKR1 może być ważnym czynnikiem regulującym przygotowanie receptywności endometrium do zagnieżdżenia zarodka i dalszego rozwoju łożyska. Badania wykonano na modelu świni domowej w doświadczeniach in vitro i in vivo

Data publikacji: 8.01.2021