W ramach spotkań studentów Uniwersytetu Dzieci z naukowcami olsztyńskich jednostek badawczych, 12 października i 9 listopada br. odbyły się interaktywne warsztaty w Laboratorium Biologii Molekularnej IRZiBŻ PAN. Seria doświadczeń była wstępem do zrozumienia, czym jest gen i jak działają zasady dziedziczenia. Studenci posiłkowali się obserwacją i analizą cech własnych, rodzeństwa, rodziców i dziadków. Poznali pojęcia kariotypu, chromosomów i aberracji chromosomowych. W ten sposób zrozumieli co determinuje nasze predyspozycje genetyczne – na przykład te dotyczące naszego wyglądu. Na bazie zebranych doświadczeń studenci zaprezentowali wyniki swoich badań w pracy z DNA podczas spotkania z rodzicami i zaproszonymi gośćmi.

 

Data publikacji: 12.10.2019