Współorganizowany przez Instytut Dzień Informacyjny EIT FOOD RIS był znakomitą okazją dla studentów i młodych przedsiębiorców do poznania unikalnych narzędzi wspierających tworzenie i finansowanie start-upów w obszarze agri-food. Goście spotkania przysłuchiwali się ekspertom reprezentującym takie potęgi biznesowe jak Maspex czy Siemens, oraz dyskutowali z twórcami prężnie rozwijających się start-upów, m.in. Arterlogic, który mieści się w Olsztyńskim Parku Naukowo-Technologicznym. Naukowcy z Instytutu Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności PAN z kolei, przybliżyli studentom korzyści płynące z uczestnictwa w stażach, zarówno tych w ośrodkach naukowych jak i przemysłowych. Spotkaniu towarzyszyły warsztaty: „​Ty i Twój przyszły pracodawca” oraz „Internet rzeczy z Mindsphere”, prowadzone przez ekspertów z Uniwersytetu Warszawskiego oraz firm Maspex i Siemens.

Wspólnota Wiedzy i Innowacji EIT Food jest narzędziem Europejskiego Instytutu Innowacji i Technologii, które dąży do zmniejszenia innowacyjnego dystansu Europy względem najbardziej rozwiniętych krajów świata. EIT Food skupia ośrodki badawcze z czołowych pozycji rankingów naukowych oraz największe potęgi biznesowe Europy. Wspólnota opracowuje nowe produkty, usługi i modele biznesowe, które przekładają się na wzrost zaufania konsumentów i poprawę stanu zdrowia społeczeństwa na całym świecie. Partnerzy realizują też szeroko zakrojone działania edukacyjne – interdyscyplinarne studia magisterskie, staże, warsztaty, szkoły letnie oraz internetowe programy edukacyjne.

 

 

Data publikacji: 26.10.2018