Dr Bartosz Fotschki z Zakładu Biologicznych Funkcji Żywności został laureatem konkursu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego dla wybitnych młodych naukowców prowadzących wysokiej jakości badania i cieszących się imponującym dorobkiem naukowym.

W tegorocznej, XII edycji konkursu rozpatrzono 1129 wniosków. Stypendium otrzymało 181 młodych naukowców.

W Instytucie dr Bartosz Fotschki bada związki biologicznie aktywne pozyskiwane z owoców jagodowych pod kątem ich szerszego wykorzystania w profilaktyce zdrowotnej i ich skuteczności w ograniczeniu zaburzeń metabolicznych, które początkują procesy chorobowe.

Gratulujemy!

 

Data publikacji: 21.09.2018