Dr hab. Monika Kaczmarek, kierownik Laboratorium Biologii Molekularnej w Instytucie, została powołana przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz Ambasadora USA w Polsce do Rady Polsko-Amerykańskiej Komisji Fulbrighta.

Rada składa się z 10 aktywnych członków: pięciu obywateli polskich oraz pięciu obywateli amerykańskich, powoływanych na trzyletnią kadencję.

Do zadań Rady Polsko-Amerykańskiej Komisji Fulbrighta należy m.in.:

  • opracowywanie i uchwalanie planów oraz programów działania Fundacji; 
  • proponowanie Radzie Stypendiów Fulbrighta studentów, praktykantów, naukowców, nauczycieli, wykładowców, profesorów i specjalistów, związanych z instytucjami i organizacjami naukowymi w Polsce, kandydatów do danego programu;
  • postulowanie takich kryteriów oraz warunków selekcji uczestników programu, jakie uznane zostaną za konieczne dla osiągnięcia celów Fundacji.

Z aktualnym składem Rady Polsko-Amerykańskiej Komisji Fulbrighta można zapoznać się tutaj.

OGLĄDAJ ​(od 00:20:00)

 

Data publikacji: 5.04.2017