Skip to main content

VI Konferencja naukowa „Metabolomics Circle”


Polskie Towarzystwo Metabolomiczne

Instytut Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności Polskiej Akademii Nauk w Olsztynie

zapraszają do udziału w

VI Konferencji naukowej z cyklu „Metabolomics Circle”

Konferencja odbędzie się w Olsztynie w dniach 15-16 listopada 2019 roku.

Tematyka konferencji dotyczyć będzie szeroko pojętej problematyki związanej z metabolomiką w obszarze medycyny, żywności, farmacji oraz weterynarii. Podstawowym celem konferencji będzie integracja środowiska oraz wymiana myśli naukowej w zakresie badań metabolomicznych. Poruszane będą zagadnienia związane z sukcesami i problemami na poziomie planowania badań, realizacji procesów analitycznych (tj. wykorzystania spektrometrii mas, chromatografii cieczowej i gazowej oraz NMR), analizy danych (identyfikacja, analiza statystyczna) oraz interpretacji uzyskanych wyników.

Serdecznie zapraszamy do uczestnictwa.

W imieniu Organizatorów Przewodniczący Komitetu „Metabolomics Circle 2019”
Wiesław Wiczkowski


Organizatorzy

 • PAN-Olsztyn-logo
 • PCM-logo

Patronat honorowy

 • Logo PAN
 • Herb
 • UM-Olsztyn

Sponsorzy

 • Bioanalytic
 • Shim-Pol
 • Perlan
 • Waters
 • Anchem
 • Leco
 • Polygen
 • A.G.A-Analytical
 • Biocrates
 • Merck
 • Tymbark