Skip to main content

Program uroczystości


5 września 2019 r. (czwartek) – Sesja użytkowa (Stacja Badawcza IRZiBŻ PAN w Popielnie)

 • Polowe próby użytkowości dla ogierów i klaczy (rozpoczęcie ok. godz. 11:00) – Komisja sędziowska: Jan Słomiany, Zbigniew Jaworski, Adam Domżała,
 • 17:30 – Rejs po jeziorach mazurskich (statek odpływa z przystani w Wierzbie),
 • 20:00 – Kolacja przy ognisku (DPT PAN w Wierzbie).

6 września 2019 r. (piątek) – Sesja naukowa (referatowo-doniesieniowa), DPT PAN w Wierzbie

 • 9.00 – Otwarcie konferencji oraz Wykład inauguracyjny prof. dr hab. Zbigniew Jaworski (Katedra Hodowli Koni i Jeździectwa UWM w Olsztynie): Koniki polskie z Popielna – przeszłość, teraźniejszość, przyszłość,
 • 9:40 – Wystąpienia zaproszonych gości.

Sesje tematyczne:

BEHAWIOR KONI, dr hab. Aleksandra Górecka-Bruzda, prof. nadzw., Instytut Genetyki i Hodowli Zwierząt PAN w Jastrzębcu

 • 10:00 – Aleksandra Górecka-Bruzda: Badania koników polskich ze szczególnym uwzględnieniem badań behawioralnych – historia i stan obecny,
 • 10:20 – Tadeusz Jezierski: Rola zapachu i zmysłu węchu w wewnątrzgatunkowej komunikacji u koni,
 • 10:35 – Marta Liss: Przejawy instynktu samozachowawczego koników polskich podczas zagrożenia atakiem drapieżnika,
 • 10:50 – Joanna Jaworska: Efekt Bruce’a i wpływ MHC na dobór par rodzicielskich u koni. Czy znajdują potwierdzenie w naturze?
 • 11:05 – Magdalena Łuczyńska. Porównanie instynktu eksploracyjnego i pobudliwości źrebiąt konika polskiego pochodzących z dwóch różnych systemów hodowli – rezerwatowej i stajennej,
 • 11:20 – 11:50 Przerwa kawowa.

ZABURZENIA GENETYCZNE U KONI, prof. dr hab. Monika Bugno-Poniewierska, Akademia Rolnicza w Krakowie

 • 11:50 – Monika Bugno-Poniewierska: Ocena częstości aberracji chromosomów płci w populacji młodych koni,
 • 12:10 – Jakub Cieślak: Różnorodność genetyczna koników polskich – podsumowanie prac prowadzonych w Zakładzie Hodowli Koni UP w Poznaniu,
 • 12:30 – Artur Gurgul: Wykorzystanie narzędzi genomiki do określenia struktury genetycznej populacji konika polskiego,
 • 13:00 – 14:00 Przerwa na obiad.

ZABURZENIA ROZRODU I INNE PROBLEMY ZDROWOTNE U KONI, prof. dr hab. Dariusz Skarżyński, IRZiBŻ PAN w Olsztynie

 • 14:00 – Dariusz Skarżyński: Endometrosis i endometritis głównymi przyczynami niepłodności klaczy: co jest pierwsze jajo czy kura?
 • 14:20 – Roland Kozdrowski: Ruja źrebięca – kryć, czy nie kryć?
 • 14:35 – Artur Niedźwiedź: Charakterystyka obrazu klinicznego astmy u rasy pierwotnej koni na podstawie badania stada koników polskich w Popielnie,
 • 14:50 – Kateryna Slivinska: Badania nad występowaniem pasożytów u dzikich koni Przewalskiego (Equus ferus przewalskii, Poljakov, 1881) w Czarnobylskiej Strefie Wykluczenia, Ukraina w latach 2014-2018: wpływ roku, sezonu, wieku koni, ich płci i wielkości grupy,
 • 15:05 – Edyta Pasicka: Zróżnicowanie tkanek zębowych koniowatych przy zastosowaniu technik obrazowania w skaningowej mikroskopii elektronowej i świetlnej,
 • 15:20-16:00 Przerwa kawowa połączona z Sesją Plakatową.

HODOWLA I UŻYTKOWANIE KONIKÓW POLSKICH, dr hab. Marta Siemieniuch, prof. nadzw., Stacja Badawcza IRZiBŻ PAN w Popielnie

 • 16:00 – Marta Siemieniuch: Próby użytkowości koników polskich – wpływ na kształtowanie rasy,
 • 16:20 – Adam Domżała: Wszechstronny Konkurs Konika Polskiego jako alternatywna próba dzielności, w odniesieniu do programu hodowlanego, jego celów i realizacji,
 • 16:35 – Iwona Tomczyk-Wrona: Długowieczność ważnym czynnikiem realizacji programu ochrony zasobów genetycznych koników polskich,
 • 16:50 – Jacek Łojek: Badania Zakładu Hodowli Koni SGGW nad konikami polskimi w Biebrzańskim Parku Narodowym,
 • 17:05 – Roman Kalski: Konik polski pośród orlików, bocianów i rycyków – 19 lat hodowli Polskiego Towarzystwa Ochrony Ptaków,
 • 17:20 – Zygmunt Vetulani: Przed Popielnem była Puszcza Białowieska,
 • 20:00 – Uroczysta kolacja.

7 września 2019 r. (sobota) – Sesja hodowlana (Stacja Badawcza IRZiBŻ PAN w Popielnie)

 • 09.30 – Przegląd hodowlany stada podstawowego grupy stajennej, wpis młodych ogierów i klaczy do księgi koników polskich,
 • 11.30 – Wspólny wyjazd do rezerwatu koników polskich: informacja dotycząca podstawowych zasad prowadzenia hodowli rezerwatowej, zapoznanie uczestników z rewirami bytowania poszczególnych tabunów i ich strukturą socjalną, obserwacja koni w ich naturalnym środowisku, a w szczególności behawioru pokarmowego, społecznego i komfortowego,
 • 13.00 – Obiad w plenerze (Stacja Badawcza PAN Popielno) i zakończenie konferencji.

Organizatorzy

 • PAN-Olsztyn-logo
 • Stacja badawcza Popielno
 • Logo PAN