Na podstawie art. 200 Ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2018, poz. 1668 z poźn. zm.) oraz Umowy z dnia 16 marca 2020 r. o utworzeniu szkoły doktorskiej pn. „Interdyscyplinarna Szkoła Doktorska Nauk Rolniczych” zawartej pomiędzy: Instytutem Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności Polskiej Akademii Nauk (IRZiBŻ PAN) w Olsztynie, Państwowym Instytutem Weterynaryjnym – Państwowym Instytutem Badawczym (PIWet-PIB) w Puławach oraz Instytutem Agrofizyki im. Bohdana Dobrzańskiego Polskiej Akademii Nauk (IA PAN) w Lublinie oraz Zasad Rekrutacji do Interdyscyplinarnej Szkoły Doktorskiej Nauk Rolniczych

Dyrektor Interdyscyplinarnej Szkoły Doktorskiej ogłasza:

rekrutację do Interdyscyplinarnej Szkoły Doktorskiej Nauk Rolniczych w dyscyplinach naukowych: zootechnika i rybactwo, technologia żywności i żywienie, weterynaria, rolnictwo i ogrodnictwo,

zgodnie z przyjętymi limitami:

Jednostka Dyscyplina Limit
IRZiBZ PAN Olsztyn zootechnika i rybactwo 6 doktorantów
IRZiBZ PAN Olsztyn technologia żywności i żywienie 6 doktorantów
IA PAN Lublin rolnictwo i ogrodnictwo 2 doktorantów

Rekrutacja prowadzona będzie do poszczególnych tematów badawczych ogłaszanych na stronach internetowych Instytutów:

IRZBZ PAN Olsztyn

Dyscyplina: zootechnika i rybactwo

 1. „Badanie rozwoju, funkcjonowania oraz roli rytmu okołodobowego u wczesnych stadiów rozwojowych okonia (Perca fluviatilis)”
  Promotor: dr hab. Daniel Żarski
  pobierz PDF
 1. „Krążące we krwi małe niekodujące RNA (c-sncRNAs) jako nieletalne biomarkery statusu reprodukcyjnego i jakości gamet sandacza”
  Promotor: dr hab. Joanna Nynca
  pobierz PDF

Dyscyplina: technologia żywności i żywienie

 1. „Research on epigenetic memory mechanisms based on the example of the response of human immune cells to vitamin D”
  Promotor: prof. Carsten Carlberg
  pobierz PDF
 1. „Jak dodatki do żywności zawierające fosfor wpływają na kondycję jelitową i metaboliczną organizmu: wewnętrzna potrzeba stawienia czoła fosforanom”
  Promotor: dr hab. Adam Jurgoński
  pobierz PDF
 1. „Wpływ modulacji mikrobioty jelitowej indukowanej β-fruktanami typu inuliny cykorii na parametry metaboliczne i biomarkery osi jelitowo-skórnej w przewlekłym stanie zapalnym skóry”
  Promotor: dr hab. Urszula Krupa-Kozak
  pobierz PDF

IA PAN Lublin

Dyscyplina: rolnictwo i ogrodnictwo

 1. „Drukowanie 3D biomateriałów inspirowanych roślinną ścianą komórkową”
  Promotor: prof. Artur Zdunek
  pobierz PDF
 1. „Badania konformacji i właściwości reologicznych pektyn w zależności od pozbiorczej dojrzałości źródła roślinnego”
  Promotor: dr hab. inż. Justyna Cybulska
  pobierz PDF

Dokumenty do pobrania:

 1. Zasady rekrutacji
 2. Załącznik nr 1 – Wymagane dokumenty
 3. Załącznik nr 2 – Wzór podania
 4. Załącznik nr 3 – Zgoda na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 5. Załącznik nr 8 – Kwestionariusz osobowy

Harmonogram i sposób składania wniosków

Dyrektor Szkoły Doktorskiej ustaliła 3 terminy rekrutacji:

 • 24 czerwca – 5 lipca
 • 2 września – 13 września
 • 18 września – 27 września.

I termin:

 • Termin składania wniosków: 28 czerwca 2024 r., godz. 23:59 (czasu wschodnioeuropejskiego)
 • Sposób aplikacji: poprzez formularz rejestracyjny
 • Terminy rozmów: 1-5.07.2024
 • Data otwarcia stanowiska: październik 2024 r.

Formularz rejestracyjny