logotypy_pneufish

Mamy kolejny duży projekt unijny. Projekt zatytułowany „Pneumatyczna metoda pozyskiwania ikry ryb – możliwości aplikacyjne oraz wpływ na parametry jakościowe i ilościowe gamet oraz dobrostan tarlaków” (Akronim: PNEUFISH) uzyskał akceptację Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi i będzie realizowany w latach 2010 – 2015 w ramach Programu Operacyjnego „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013” (akronim PO RYBY; Oś priorytetowa 3.5 – Projekty Pilotażowe). Projekt będzie realizowany przez Zespół Biologii Gamet i Zarodka wraz z pięcioma gospodarstwami rybackimi, wybranymi w ramach procedury przetargowej. Kwota uzyskanego wsparcia finansowego wynosi 8 655 812 zł. Dalekosiężnym celem Projektu jest opracowanie i doskonalenie metod chowu i hodowli ryb oraz rozwój badań w zakresie rybactwa śródlądowego (Cele generalne Programu Operacyjnego RYBY). Szczegółowym celem naukowo-badawczym i praktycznym Projektu jest opracowanie i ewentualne wdrożenia innowacyjnej metody pozyskiwania oocytów ryb z zastosowaniem sprężonego gazu w produkcji ryb łososiowatych, jesiotrowatych oraz szczupaka.

Próbnie przeprowadzone tarło ryb łososiowatych i jesiotrowatych z zastosowaniem wspomnianej metody pozwoliło na znaczne skrócenie czasu wycierania ryb oraz pozyskanie gamet o bardzo dobrej jakości. Metoda ta stwarza nowe możliwości nie tylko w hodowli ryb łososiowatych w Polsce, ale i innych gatunków, których samice owulują ikrę do jamy ciała. Projekt ma za zadanie dostosowanie parametrów metody do specyfiki biologicznej kilku gatunków ryb, których produkcje prowadzi się na terenie Polski. Szczególna uwaga poświęcona będzie możliwości pozyskiwania tą drogą ikry ryb jesiotrowatych. Potencjałem metody pneumatycznego pozyskiwania oocytów jest efektywność i prędkość, z jaką pozyskuje się oocyty (4-10 krotnie szybciej niż metodami klasycznymi) oraz jej niską inwazyjność dla ryb zapewniającą doskonałe warunki dobrostanu tarlaków.

Realizacja projektu:

dr Radosław Kajetan Kowalski
Zespół Biologii Gamet i Zarodka
e-mail: r.kowalski@pan.olsztyn.pl ; tel. +48 89 539 31 33