Skip to main content

Wykaz publikacji

2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010

2017

 1. Amarowicz, Ryszard; Gong, Yi; Pegg, Ronald B. Recent advances in our knowledge of the biological properties of nuts. W: Wild plants, mushrooms and nuts: functional food properties and applications. Ed.: Ferreira, Isabel C. F. R.; Morales, Patricia; Barros, Lillian. John Wiley & Sons 2017 (ISBN 9781118944639), Chapter 11: 377-409 (doi: 10.1002/9781118944653.ch11).
 2. Amarowicz, Ryszard; Karamać, Magdalena; Dueñas, Montserrat; Pegg, Ronald B. Antioxidant activity and phenolic composition of a red bean (Phasoelus vulgaris) extract and its fractions. Natural Product Communications 2017, 12(4): 541-544.
 3. Amarowicz, Ryszard; Pegg, Ronald B. The potential protective effects of phenolic compounds against low-density lipoprotein oxidation. Current Pharmaceutical Design 2017, 23(19): 2754-2766 (doi: 10.2174/1381612823666170329142936).
 4. Amarowicz, Ryszard; Shahidi, Fereidoon. Antioxidant activity of broad bean seed extract and its phenolic composition. Journal of Functional Foods 2017, 38 (Part B): 656-662 (doi: 10.1016/j.jff.2017.04.002).
 5. Anunciado-Koza, Rea P.; Manuel, Justin; Mynatt, Randall L.; Zhang, Jingying; Kozak, Leslie P.; Koza, Robert A. Diet-induced adipose tissue expansion is mitigated in mice with a targeted inactivation of mesoderm specific transcript (Mest). PLOS One 2017, 12(6): art. no e0179879 (1-29) (doi: 10.1371/journal.pone.0179879).
 6. Barczyńska, Renata; Jurgoński, Adam; Śliżewska, Katarzyna; Juśkiewicz, Jerzy; Kapuśniak, Janusz. Effects of potato dextrin on the composition and metabolism of the gut microbiota in rats fed standard and high-fat diets. Journal of Functional Foods 2017, 34: 398-407 (doi: 10.1016/j.jff.2017.05.023).
 7. Basavaraja, Raghavendra; Przygrodzka, Emilia; Pawliński, Bartosz; Gajewski, Zdzisław; Kaczmarek, Monika M.; Meidan, Rina. Interferon-tau promotes luteal endothelial cell survival and inhibits specific luteolytic genes in bovine corpus luteum. Reproduction 2017, 154: 559-568 (doi: 10.1530/REP-17-0290).
 8. Blitek, Agnieszka; Szymańska, Magdalena. Peroxisome proliferator-activated receptor (PPAR) isoforms are differentially expressed in peri-implantation porcine conceptuses. Theriogenology 2017, 101: 53-61 (doi: 10.1016/j.theriogenology.2017.06.013).
 9. Błaszczak, Wioletta; Amarowicz, Ryszard; Górecki, Adrian R. Antioxidant capacity, phenolic composition and microbial stability of aronia juice subjected to high hydrostatic pressure processing. Innovative Food Science & Emerging Technologies 2017, 39: 141-147 (doi: 10.1016/j.ifset.2016.12.005).
 10. Bogacka, Iwona; Paukszto, Łukasz; Jastrzębski, Jan P.; Czerwińska, Joanna; Chojnowska, Katarzyna; Kamińska, Barbara; Kurzyńska, Aleksandra; Smolińska, Nina; Giżejewski, Zygmunt; Kamiński, Tadeusz. Seasonal differences in the testicular transcriptome profile of free-living European beavers (Castor fiber L.) determined by the RNA-Seq method. PLOS One 2017, 12(7): art. no e0180323 (1-20) (doi: 10.1371/journal.pone.0180323).
 11. Boruszewska, Dorota; Kowalczyk-Zięba, Ilona; Sinderewicz, Emilia; Grycmacher, Katarzyna; Staszkiewicz, Joanna; Wocławek-Potocka, Izabela. The effect of lysophosphatidic acid together with interferon tau on the global transcriptomic profile in bovine endometrial cells. Theriogenology 2017, 92: 111-120 (doi: 10.1016/j.theriogenology.2017.01.021).
 12. Budryn, Grażyna; Zaczyńska, Donata; Grzelczyk, Joanna; Zduńczyk, Zenon; Juśkiewicz, Jerzy. Influence of the form of administration of chlorogenic acids on oxidative stress induced by high fat diet in rats. Plant Foods for Human Nutrition 2017, 72(2): 184-191 (doi: 10.1007/s11130-017-0608-3).
 13. Budryn, Grażyna; Zakłos-Szyda, Małgorzata; Zaczyńska, Donata; Żyżelewicz, Dorota; Grzelczyk, Joanna; Zduńczyk, Zenon; Juśkiewicz, Jerzy. Green and roasted coffee extracts as antioxidants in βTC3 cells with induced oxidative stress and lipid accumulation inhibitors in 3T3L1 cells, and their bioactivity in rats fed high fat diet. European Food Research and Technology 2017, 243(8): 1323-1334 (doi: 10.1007/s00217-017-2843-0).
 14. Cano-Lamadrida, Marina; Lech, Krzysztof; Michalska, Anna; Wasilewska, Malwina; Figiel, Adam; Wojdyło, Aneta; Carbonell-Barrachina, Ángel A. Influence of osmotic dehydration pre-treatment and combined drying method on physico-chemical and sensory properties of pomegranate arils, cultivar Mollar de Elche. Food Chemistry 2017, 232: 306-315 (doi: 10.1016/j.foodchem.2017.04.033).
 15. Cejko, Beata I. Podchów larw minoga rzecznego w warunkach kontrolowanych. W: Minóg rzeczny. Ed.: Kujawa, Roman. Wydawnictwo UWM, Olsztyn 2017 (ISBN 978-83-8100-053-6), 233-252.
 16. Cejko, Beata I. Użytkowanie reprodukcyjne samców ryb oraz możliwości wykorzystania pozyskanych gamet w rozrodzie. W: Recyrkulaty w praktyce hodowlanej. Część I. Ed.: Kucharczyk, Dariusz; Łuczyński, Marek J.; Nowosad, Joanna. Gustaw Fish, Szczecin 2017 (ISBN 978-83-946206-2-2), 51-61.
 17. Cejko, Beata I.; Brzuska, Elżbieta. Differences in the effectiveness of reproduction among ten breeding strains of the common carp Cyprinus carpio L. after stimulation of ovulation with carp pituitary homogenate or [(D-Ala6, Pro9NEt) mGnRH-a + metoclopramide] (Ovopel). Aquaculture Research 2017, 48(5): 2221-2230 (doi: 10.1111/are.13059).
 18. Cejko, Beata I.; Judycka, Sylwia; Juchno, Dorota; Boroń, Alicja; Leska, Anna; Jabłońska, Olga; Pecio, Anna; Kowalski, Radosław K. Hormonal treatment affects sperm motility in the spined loach (Cobitis taenia, Pisces, Cobitidae). Aquaculture Research 2017, 48(9): 5139-5145 (doi: 10.1111/are.13170).
 19. Cejko, Beata I.; Judycka, Sylwia; Kujawa, Roman. Analiza jakości nasienia minoga rzecznego, a strategia ochrony i zachowania bioróżnorodności gatunków zagrożonych wyginięciem. W: Minóg rzeczny. Ed.: Kujawa, Roman. Wydawnictwo UWM, Olsztyn 2017 (ISBN 978-83-8100-053-6), 166-178.
 20. Cejko, Beata I.; Kowalski, Radosław K. Rola i znaczenie procesów biologicznych zachodzących w gonadach samców karpia w sezonie rozrodczym. . W: Akwakultura karpia – aspekty ekonomiczne, ekologiczne i prawne. Ed.: Kowalska-Góralska, M. Polskie Towarzystwo Rybackie, Poznań 2017 (ISBN 978-83-942509-3-5), 88-95.
 21. Cejko, Beata I.; Słowińska, Mariola; Judycka, Sylwia; Kowalski, Radosław K. Serine-like proteolytic enzymes from common carp Cyprinus carpio L. seminal plasma are able to degrade sperm proteins. Reproductive Biology 2017, 17(3): 252-258 (doi: 10.1016/j.repbio.2017.05.012).
 22. Chu, Dinh-Toi; Gawrońska-Kozak, Barbara. Brown and brite adipocytes: Same function, but different origin and response. Biochimie 2017, 138: 102-105 (doi: 10.1016/j.biochi.2017.04.017).
 23. Chu, Dinh-Toi; Malinowska, Elżbieta; Jura, Magdalena; Kozak, Leslie P. C57BL/6J mice as a polygenic developmental model of diet-induced obesity. Physiological Reports 2017, 5(7): e13093 (1-20) (doi: 10.14814/phy2.13093).
 24. Ciereszko, Andrzej; Dietrich, Mariola A.; Nynca, Joanna. Fish semen proteomics – New opportunities in fish reproductive research. Aquaculture 2017, 472: 81-92 (doi: 10.1016/j.aquaculture.2016.03.005).
 25. Ciereszko, Andrzej; Nynca, Joanna; Judycka, Sylwia; Liszewska, Ewa; Dietrich, Mariola A.; Słowińska, Mariola; Karol, Halina; Dobosz, Stefan. Kriokonserwacja nasienia pstrąga tęczowego – postępy technologii oraz możliwości wdrożenia. W: XLII Szkolenie – Konferencja Hodowców Ryb Łososiowatych, 5-7 październik 2017, Gdynia 2017 (ISBN (null)), 157-163.
 26. Ciereszko, Andrzej; Nynca, Joanna; Judycka, Sylwia; Liszewska, Ewa; Dobosz, Stefan. Współpraca nauki i praktyki w pracach nad wdrożeniem kriokonserwacji do hodowli ryb łososiowatych – do TANGA trzeba dwojga!. W: Wylęgarnictwo a dywersyfikacja produkcji akwakultury. Ed.: Zakęś, Zdzisław; Demska-Zakęś, Krystyna. Instytut Rybactwa Śródlądowego, Olsztyn 2017 (ISBN 978-83-601118-8-8), 25-32.
 27. Ciereszko, Andrzej; Wilde, Jerzy; Dietrich, Grzegorz J.; Siuda, Maciej; Bąk, Beata; Judycka, Sylwia; Karol, Halina. Sperm parameters of honeybee drones exposed to imidacloprid. Apidologie 2017, 48(2): 211-222 (doi: 10.1007/s13592-016-0466-2).
 28. Ciska, Ewa; Horbowicz, Marcin; Rogowska, Maria; Kosson, Ryszard; Drabińska, Natalia; Honke, Joanna. Evaluation of seasonal variations in the glucosinolate content in leaves and roots of four european horseradish (Armoracia rusticana) landraces. Polish Journal of Food and Nutrition Sciences 2017, 67(4): 301-308 (doi: 10.1515/pjfns-2016-0029).
 29. De Rensis, Fabio; Zięcik, Adam J.; Kirkwood, Roy N. Seasonal infertility in gilts and sows: Aetiology, clinical implications and treatments. Theriogenology 2017, 96: 111-117 (doi: 10.1016/j.theriogenology.2017.04.004).
 30. Dębski, Henryk; Wiczkowski, Wiesław; Szawara-Nowak, Dorota; Bączek, Natalia; Piechota, Małgorzata; Horbowicz, Marcin. The effect of tropospheric ozone on flavonoids and pigments content in common buckwheat cotyledons [Wpływ ozonu troposferycznego na zawartość flawonoidów i barwników w liścieniach gryki zwyczajnej]. Ecological Chemistry and Engineering S 2017, 24(3): 457-465 (doi: 10.1515/eces-2017-0031).
 31. Dębski, Henryk; Wiczkowski, Wiesław; Szawara-Nowak, Dorota; Bączek, Natalia; Szwed, Magdalena; Horbowicz, Marcin. Enhanced light intensity increases flavonol and anthocyanin concentrations but reduces flavone levels in the cotyledons of common buckwheat seedlings. Cereal Research Communications 2017, 45(2): 225-233 (doi: 10.1556/0806.45.2017.006).
 32. Dietrich, Mariola A.; Irnazarow, Ilgiz; Ciereszko, Andrzej. Proteomic identification of seminal plasma proteins related to the freezability of carp semen. Journal of Proteomics 2017, 162: 52-61 (doi: 10.1016/j.jprot.2017.04.015).
 33. Dietrich, Mariola A.; Słowińska, Mariola; Karol, Halina; Adamek, Mikołaj; Steinhagen, Dieter; Hejmej, Anna; Bilińska, Barbara; Ciereszko, Andrzej. Serine protease inhibitor Kazal-type 2 is expressed in the male reproductive tract of carp with a possible role in antimicrobial protection. Fish & Shellfish Immunology 2017, 60: 150-163 (doi: 10.1016/j.fsi.2016.11.041).
 34. Doktor, Thomas K.; Hua, Yimin; Andersen, Henriette S.; Brøner, Sabrina; Liu, Ying H.; Więckowska, Anna; Dembic, Maja; Bruun, Gitte H.; Krainer, Adrian R.; Andresen, Brage S. RNA-sequencing of a mouse-model of spinal muscular atrophy reveals tissue-wide changes in splicing of U12-dependent introns. Nucleic Acids Research 2017, 45(1): 395-416 (doi: 10.1093/nar/gkw731).
 35. Dolka, Izabela; Giżejewska, Aleksandra; Giżejewski, Zygmunt; Kołodziejska-Lesisz, Joanna; Kłuciński, Włodzimierz. Pulmonary adiaspiromycosis in the Eurasian beaver (Castor fiber) inhabiting Poland. Polish Journal of Veterinary Sciences 2017, 20(3): 615-617 (doi: 10.1515/pjvs-2017-0077).
 36. Drabińska, Natalia; Bączek, Natalia; Krupa-Kozak, Urszula. Knowledge about coeliac disease: Results of survey conducted among persons screened using a self-administered transglutaminase-based test. Acta Alimentaria 2017, 46(3): 283-289 (doi: 10.1556/066.2016.0011).
 37. Figiel, Adam; Michalska, Anna. Overall quality of fruits and vegetables products affected by the drying processes with the assistance of vacuum-microwaves. International Journal of Molecular Sciences 2017, 18(1): art. no 71 (1-18) (doi: 10.3390/ijms18010071).
 38. Florkiewicz, Adam; Ciska, Ewa; Filipiak-Florkiewicz, Agnieszka; Topolska, Kinga. Comparison of Sous-vide methods and traditional hydrothermal treatment on GLS content in Brassica vegetables. European Food Research and Technology 2017, 243(9): 1507-1517 (doi: 10.1007/s00217-017-2860-z).
 39. Földešiová, Martina; Baláži, Andrej; Chrastinová, Lubica; Pivko, Juraj; Kotwica, Jan; Harrath, Abdel H.; Chrenek, Peter; Sirotkin, Alexander V. Yucca schidigera can promote rabbit growth, fecundity, affect the release of hormones in vivo and in vitro, induce pathological changes in liver, and reduce ovarian resistance to benzene. Animal Reproduction Science 2017, 183: 66-76 (doi: 10.1016/j.anireprosci.2017.06.001).
 40. Fotschki, Bartosz; Juśkiewicz, Jerzy; Jurgoński, Adam; Rigby, Neil; Sójka, Michał; Kołodziejczyk, Krzysztof; Mackie, Alan; Zduńczyk, Zenon. Raspberry pomace alters cecal microbial activity and reduces secondary bile acids in rats fed a high-fat diet. Journal of Nutritional Biochemistry 2017, 46: 13-20 (doi: 10.1016/j.jnutbio.2017.03.004).
 41. Gai, Francesco; Peiretti, Pier G.; Karamać, Magdalena; Amarowicz, Ryszard. Changes in the total polyphenolic content and antioxidant capacities of perilla (Perilla frutescens L.) plant extracts during the growth cycle. Journal of Food Quality 2017, 2017: art. no 7214747 (1-8) (doi: 10.1155/2017/7214747).
 42. Gawrońska-Kozak, Barbara; Bukowska, Joanna. Animal models of skin regeneration. W: Animal Models for the Study of Human Disease. Ed.: Conn, P. Michael. Elsevier, London 2017 (ISBN 978-0-12-809468-6), Chapter 14: 343-356 (doi: 10.1016/B978-0-12-809468-6.00014-0).
 43. Gazo, Ievgeniia; Dietrich, Mariola A.; Prulière, Gérard; Shaliutina-Kolešová, Anna; Shaliutina, Olena; Cosson, Jacky; Chenevert, Janet. Protein phosphorylation in spermatozoa motility of Acipenser ruthenus and Cyprinus carpio. Reproduction 2017, 154(5): 653-673 (doi: 10.1530/REP-16-0662).
 44. Giménez-Bastida, Juan A.; Hamdi, Swaantje; Laparra Llopis, José M. Nutritional and health implications of Pseudocereal intake. W: Pseudocereals: Chemistry and Technology. Ed.: Haros, Claudia M.; Schonlechner, Regine. Wiley-Blackwell 2017 (ISBN 978-111893825-6), Chapter 10: 2017-232 (doi: 10.1002/9781118938256.ch10).
 45. Giménez-Bastida, Juan A.; Zieliński, Henryk; Piskuła, Mariusz K. ; Zielińska, Danuta; Szawara-Nowak, Dorota. Buckwheat bioactive compounds, their derived phenolic metabolites and their health benefits. Molecular Nutrition & Food Research 2017, 61(7): art. no 1600475 (1-10) (doi: 10.1002/mnfr.201600475).
 46. Giżejewska, Aleksandra; Szkoda, Józef; Nawrocka, Agnieszka; Żmudzki, Jan; Giżejewski, Zygmunt. Can red deer antlers be used as an indicator of environmental and edible tissues’ trace element contamination?. Environmental Science and Pollution Research 2017, 24(12): 11630-11638 (doi: 10.1007/s11356-017-8798-7).
 47. Giżejewski, Zygmunt; Smith-Flueck, Jo A.; Flueck, Werner. Hemul (Hippocamelus bisulcus) – problemy ochrony ginącego jelenia z Patagonii [Hemul (Hippocamelus bisulcus) – problems of protection of the endangered deer from Patagonia]. Kosmos 2017, 66(3): 449-456 (pdf).
 48. Góraj-Koniarska, Justyna; Saniewski, Marian; Kosson, Ryszard; Wiczkowski, Wiesław; Horbowicz, Marcin. Effect of fluridone on some physiological and qualitative features of ripening tomato fruit. Acta Biologica Cracoviensia Series Botanica 2017, 59(2): 41-49 (doi: 10.1515/abcsb-2017-0012).
 49. Gugołek, Andrzej; Juśkiewicz, Jerzy; Strychalski, Janusz; Zwoliński, Cezary; Żary-Sikorska, Ewa; Konstantynowicz, Małgorzata. The effects of rapeseed meal and legume seeds as substitutes for soybean meal on productivity and gastrointestinal function in rabbits. Archives of Animal Nutrition 2017, 71(4): 311-326 (doi: 10.1080/1745039X.2017.1322796).
 50. Haros, Claudia M.; Wronkowska, Małgorzata. Pseudocereal dry and wet milling: processes, products and applications. W: Pseudocereals: Chemistry and Technology. Ed.: Haros, Claudia M.; Schonlechner, Regine. Wiley-Blackwell 2017 (ISBN 978-111893825-6), Chapter 7: 140-162 (doi: 10.1002/9781118938256.ch7).
 51. Hashemi, Seyed M. B.; Amarowicz, Ryszard; Khaneghah, Amin M.; Vardehsara, Mahnaz S.; Hosseinii, Mahmoud; Yousefabad, Seyed H. A. Kangar (Gundelia tehranica) seed oil: Quality measurement and frying performance. Journal of Food and Nutrition Research 2017, 56(1): 86-95 (pdf).
 52. Herman, Andrzej P.; Skipor, Janina; Krawczyńska, Agata; Bochenek, Joanna; Wojtulewicz, Karolina; Antushevich, Hanna; Herman, Anna; Paczesna, Kamila; Romanowicz, Katarzyna; Tomaszewska-Zaremba, Dorota. Peripheral inhibitor of AChE, neostigmine, prevents the inflammatory dependent suppression of GnRH/LH secretion during the follicular phase of the estrous cycle. BioMed Research International 2017, 2017: art. no 6823209 (1-12) (doi: 10.1155/2017/6823209).
 53. Hliwa, Piotr; Król, Jarosław; Sikorska, Justyna; Wolnicki, Jacek; Dietrich, Grzegorz J.; Kamiński, Rafał; Stabińska, Agnieszka; Ciereszko, Andrzej. Gonadogenesis and annual reproductive cycles of an endangered cyprinid fish, the lake minnow Eupallasella percnurus (Pallas, 1814). Animal Reproduction Science 2017, 176: 40-50 (doi: 10.1016/j.anireprosci.2016.11.006).
 54. Hollands, Wendy J.; Voorspoels, Stefan; Jacobs, Griet; Aaby, Kjersti; Meisland, Ane; Garcia-Villalba, Rocio; Tomas-Barberan, Francisco; Piskuła, Mariusz K. ; Mawson, Deborah; Vovk, Irena; Needs, Paul W.; Kroon, Paul. Development, validation and evaluation of an analytical method for the determination of monomeric and oligomeric procyanidins in apple extracts. Journal of Chromatography A 2017, 1495: 46-56 (doi: 10.1016/j.chroma.2017.03.030).
 55. Horihata, Kei; Yoshioka, Shin; Sano, Masahiro; Yamamoto, Yuki; Kimura, Koji; Skarżyński, Dariusz J.; Okuda, Kiyoshi. Expressions of lipoprotein receptors and cholesterol efflux regulatory proteins during luteolysis in bovine corpus luteum. Reproduction, Fertility and Development 2017, 29(7): 1280-1286 (doi: 10.1071/RD15538).
 56. Janiak, Michał A.; Slavova-Kazakova, Adriana; Kancheva, Vessela D.; Ivanova, Milena; Tsrunchev, Tsvetelin; Karamać, Magdalena. Effects of γ-irradiation of wild thyme (Thymus serpyllum L.) on the phenolic compounds profile of its ethanolic extract. Polish Journal of Food and Nutrition Sciences 2017, 67(4): 309-315 (doi: 10.1515/pjfns-2017-0020).
 57. Janiak, Michał A.; Slavova-Kazakova, Adriana; Karamać, Magdalena; Kancheva, Vessela D.; Terzieva, Anastasiya; Ivanova, Milena; Tsrunchev, Tsvetelin; Amarowicz, Ryszard. Effects of gamma-irradiation on the antioxidant potential of traditional Bulgarian teas. Natural Product Communications 2017, 12(2): 181-184.
 58. Jankowska, Katarzyna. Bioasekuracja obroną przed wektorami zakażeń an fermach drobiu. Polskie Drobiarstwo 2017, 3: 52-57.
 59. Jankowska, Katarzyna. Jakość wody i wentylacji, ważne czynniki w produkcji kurcząt rzeźnych. Indyk Polski 2017, 2(2): .
 60. Jankowska, Katarzyna. Komfort cieplny a optymalne ogrzewanie kurnika. Polskie Drobiarstwo 2017, 12: 47-50.
 61. Jankowska, Katarzyna. Kwas masłowy i maślan sodu w żywieniu trzody chlewnej. Hodowca Trzody Chlewnej 2017, 5-6: 18-21.
 62. Jankowska, Katarzyna. Lekarz weterynarii jako menedżer stada na fermie wielkotowarowej. Hodowca Trzody Chlewnej 2017, 1-2: 38-40.
 63. Jankowska, Katarzyna. Niemożliwe, a jednak możliwe –zatrucia u drobiu. Polskie Drobiarstwo 2017, 11: 62-66.
 64. Jankowska, Katarzyna. Olejek z lawendy lekarskiej. Indyk Polski 2017, 2(2): 44-48.
 65. Jankowska, Katarzyna. Olejek z lawendy lekarskiej. Hodowca Drobiu 2017, 4: 33-35.
 66. Jankowska, Katarzyna. Przyczyny zalegania krów. Hodowca Bydła 2017, 9: 38-41.
 67. Jankowska, Katarzyna. Stabilne środowisko na fermie. Hodowca Drobiu 2017, 7: 28-35.
 68. Jankowska, Katarzyna. Strefa komfortu i dyskomfortu cieplnego (stres cieplny) w cyklu produkcyjnym drobiu. Polskie Drobiarstwo 2017, 7: 46-52.
 69. Jankowska, Katarzyna. Trudny okres okołoporodowy. Hodowca Bydła 2017, 6: 50-52.
 70. Jankowska, Katarzyna. Zwykła kura i niezwykła natura. Polskie Drobiarstwo 2017, 5: 66-69.
 71. Jankowski, Jan; Kubińska, Magdalena; Juśkiewicz, Jerzy; Czech, Anna; Ognik, Katarzyna; Zduńczyk, Zenon. Effect of different dietary methionine levels on the growth performance and tissue redox parameters of turkeys. Poultry Science 2017, 96(5): 1235-1243 (doi: 10.3382/ps/pew383).
 72. Jankowski, Jan; Ognik, Katarzyna; Kubińska, Magdalena; Czech, Anna; Juśkiewicz, Jerzy; Zduńczyk, Zenon. The effect of DL-, L-isomers and DL-hydroxy analog administered at 2 levels as dietary sources of methionine on the metabolic and antioxidant parameters and growth performance of turkeys. Poultry Science 2017, 96(9): 3229-3238 (doi: 10.3382/ps/pex099).
 73. Janowski, Tomasz; Barański, Wojciech; Łukasik, Karolina; Skarżyński, Dariusz J.; Zduńczyk, Sławomir; Malinowska, Katarzyna. Endometrial mRNA expression of prostaglandin synthase enzymes PTGS 2, PTGFS and mPTGES 1 in repeat-breeding cows with cytologically determined endometritis. Acta Veterinaria Hungarica 2017, 65(1): 96-104 (doi: 10.1556/004.2017.010).
 74. Jarząbek, Katarzyna; Mikucka-Niczyporuk, Agnieszka; Bielawski, Tomasz; Milewski, Robert; Kubiak, Jacek Z.; Wołczyński, Sławomir. Evaluation of steroid receptors mRNA fingerprints in two groups of normozoospermic patients: men from unexplained infertility couples vs. men from couples with tubal factor infertility. Open Journal of Obstetrics and Gynecology 2017, 7(3): 290-302 (doi: 10.4236/ojog.2017.73031).
 75. Juchno, Dorota; Pecio, Anna; Boroń, Alicja; Leska, Anna; Jabłońska, Olga; Cejko, Beata I.; Kowalski, Radosław K.; Judycka, Sylwia; Przybylski, Mirosław. Evidence of the sterility of allotetraploid Cobitis loaches (Teleostei, Cobitidae) using testes ultrastructure. Journal of Experimental Zoology Part A-Ecological Genetics and Physiology 2017, 327(1): 66-74 (doi: 10.1002/jez.2071).
 76. Judycka, Sylwia; Ciereszko, Andrzej; Dobosz, Stefan; Zalewski, Tomasz; Dietrich, Grzegorz J. Effect of dilution in sperm maturation media and time of storage on sperm motility and fertilizing capacity of cryopreserved semen of sex-reversed female rainbow trout. General and Comparative Endocrinology 2017, 245: 89-93 (doi: 10.1016/j.ygcen.2016.06.016).
 77. Judycka, Sylwia; Nynca, Joanna; Liszewska, Ewa; Dobosz, Stefan; Grudniewska, Joanna; Ciereszko, Andrzej. Optymalna koncentracja plemników w słomce oraz końcowe stężenie glukozy w rozrzedzalniku są istotne dla efektywności kriokonserwacji nasienia ryb łososiowatych. W: Wylęgarnictwo a dywersyfikacja produkcji akwakultury. Ed.: Zakęś, Zdzisław; Demska-Zakęś, Krystyna. Instytut Rybactwa Śródlądowego, Olsztyn 2017 (ISBN 978-83-601118-8-8), 33-48.
 78. Jurgoński, Adam; Juśkiewicz, Jerzy; Fotschki, Bartosz; Kołodziejczyk, Krzysztof; Milala, Joanna; Kosmala, Monika; Grzelak-Głaszczyk, Katarzyna; Markiewicz, Lidia H. Metabolism of strawberry mono- and dimeric ellagitannins in rats fed a diet containing fructo-oligosaccharides. European Journal of Nutrition 2017, 56(2): 853-864 (doi: 10.1007/s00394-015-1133-5).
 79. Juśkiewicz, Jerzy; Jankowski, Jan; Zieliński, Henryk; Zduńczyk, Zenon; Mikulski, Dariusz; Antoszkiewicz, Zofia; Kosmala, Monika; Zduńczyk, Przemysław. The fatty acid profile and oxidative stability of meat from turkeys fed diets enriched with n-3 polyunsaturated fatty acids and dried fruit pomaces as a source of polyphenols. PLOS One 2017, 12(1): art. no e0170074 (1-19) (doi: 10.1371/journal.pone.0170074).
 80. Kacik, Joanna; Wróblewska, Barbara; Lewicki, Sławomir; Zdanowski, Robert; Kalicki, Bolesław. Serum diamine oxidase in pseudoallergy in the pediatric population. W: Current Concepts in Medical Research and Practice. Ed.: Pokorski, M. Advances in Experimental Medicine and Biology, vol. 1039. Springer, Cham 2017 (ISBN 978-3-319-74149-9 / 0065-2598), 35-44 (doi: 10.1007/5584_2017_81).
 81. Kaczmarek, Monika M.; Kozak, Leslie P.; Mendoza, Tamra. Multigenerational programming of reproductive performance during lactation. Annual Report of the Polish Academy of Sciences 2017, 29-31.
 82. Karamać, Magdalena; Koleva, Lidiya; Kancheva, Vessela D.; Amarowicz, Ryszard. The structure-antioxidant activity relationship of ferulates. Molecules 2017, 22(4): art. no 527 (1-8) (doi: 10.3390/molecules22040527).
 83. Kaur, Balwinder; Erdmann, Cristiane; Daniels, Mathias; Dehaen, Wim; Rafiński, Zbigniew; Radecka, Hanna; Radecki, Jerzy. Highly sensitive electrochemical sensor for the detection of anions in water based on redox active monolayer incorporating anion receptor. Analytical Chemistry 2017, 89(23): 12756-12763 (doi: 10.1021/acs.analchem.7b03001).
 84. Kopcewicz, Marta; Kur-Piotrowska, Anna; Bukowska, Joanna; Gimble, Jeffrey M.; Gawrońska-Kozak, Barbara. Foxn1 and Mmp-9 expression in intact skin and during excisional wound repair in young, adult and old C57Bl/6 mice. Wound Repair and Regeneration 2017, 25(2): 248-259 (doi: 10.1111/wrr.12524).
 85. Kosmala, Monika; Jurgoński, Adam; Juśkiewicz, Jerzy; Karlińska, Elżbieta; Macierzyński, Jakub; Roj, Edward; Zduńczyk, Zenon. Chemical composition of blackberry press cake, polyphenolic extract, and defatted seeds, and their effects on cecal fermentation, bacterial metabolites, and blood lipid profile in rats. Journal of Agricultural and Food Chemistry 2017, 65(27): 5470-5479 (doi: 10.1021/acs.jafc.7b01876).
 86. Kowalewska, Marta; Herman, Andrzej P.; Szczepkowska, Aleksandra; Skipor, Janina. The effect of melatonin from slow-release implants on basic and TLR-4-mediated gene expression of inflammatory cytokines and their receptors in the choroid plexus in ewes. Research in Veterinary Science 2017, 113: 50-55 (doi: 10.1016/j.rvsc.2017.09.003).
 87. Kowalewska, Marta; Szczepkowska, Aleksandra; Herman, Andrzej P.; Pellicer-Rubio, Maria T.; Jałyński, Marek; Skipor, Janina. Melatonin from slow-release implants did not influence the gene expression of the lipopolysaccharide receptor complex in the choroid plexus of seasonally anoestrous adult ewes subjected or not to a systemic inflammatory stimulus. Small Ruminant Research 2017, 147: 1-7 (doi: 10.1016/j.smallrumres.2016.11.018).
 88. Kowalska, Agata; Cejko, Beata I. Ikra – wielkie bogactwo w najmniejszym jaju. Przegląd Rybacki 2017, 2(152): 38-40.
 89. Kowalska, Agata; Siwicki, Andrzej K.; Kowalski, Radosław K. Dietary resveratrol improves immunity but reduces reproduction of broodstock medaka Oryzias latipes (Temminck & Schlegel). Fish Physiology and Biochemistry 2017, 43(1): 27-37 (doi: 10.1007/s10695-016-0265-8).
 90. Kowalski, Radosław K.; Kowalska, Agata; Cejko, Beata I.; Pirtań, Z. Intensywna produkcja karpia – możliwości zastosowania obiegów zamkniętych wody w skróceniu cyklu produkcyjnego. Przegląd Rybacki 2017, 2(152): 23-26.
 91. Kowalski, Radosław K.; Kowalska, Agata; Cejko, Beata I.; Pirtań, Z. Wykorzystanie innowacyjnych osiągnięć biotechnologii w skróceniu cyklu produkcyjnego karpia w Polsce – możliwości technologiczne wprowadzenia cyklu rocznego lub dwuletniego. W: Akwakultura karpia – aspekty ekonomiczne, ekologiczne i prawne. Ed.: Kowalska-Góralska, M. Polskie Towarzystwo Rybackie, Poznań 2017 (ISBN 978-83-942509-3-5), 136-142.
 92. Koza, Jarosław; Kwiatkowska, Renata; Jurgoński, Adam; Pujanek, Małgorzata; Ameryk, Monika; Sikorski, Piotr; Meder, Agnieszka; Świątkowski, Maciej. The importance of serotonin in the gastrointensinal tract. Journal of Education, Health and Sport 2017, 7(12): 104-110 (doi: 10.5281/zenodo.1102699).
 93. Koza, Jarosław; Orłowski, Krzysztof; Jurgoński, Adam; Meder, Agnieszka; Pujanek, Małgorzata; Ameryk, Monika; Kwiatkowska, Renata; Świątkowski, Maciej. Screening for hepatocellular carcinoma. Journal of Education, Health and Sport 2017, 7(11): 152-161 (doi: 10.5281/zenodo.1045341).
 94. Koziorowska-Gilun, Magdalena; Gilun, Przemysław D.; Koziorowski, Marek; Kordan, Władysław. Expression of Hypoxia-Inducible Factor-1α and association with Cu/Zn superoxide dismutase in the reproductive tract tissues of adult male roe deer (Capreolus capreolus) during the reproduction season. Annals of Animal Science 2017, 17(4): 1063-1074 (doi: 10.1515/aoas-2017-0008).
 95. Krupa-Kozak, Urszula; Drabińska, Natalia; Jarocka-Cyrta, Elżbieta. The effect of oligofructose-enriched inulin supplementation on gut microbiota, nutritional status and gastrointestinal symptoms in paediatric coeliac disease patients on a gluten-free diet: study protocol for a pilot randomized controlled trial. Nutrition Journal 2017, 16(1): art. no 47 (1-9) (doi: 10.1186/s12937-017-0268-z).
 96. Krupa-Kozak, Urszula; Markiewicz, Lidia H.; Lamparski, Grzegorz; Juśkiewicz, Jerzy. Administration of inulin-supplemented gluten-free diet modified calcium absorption and caecal microbiota in rats in a calcium-dependent manner. Nutrients 2017, 9(7): art. no 702 (1-19) (doi: 10.3390/nu9070702).
 97. Kujawa, Roman; Bednarowicz, J.; Furgała-Seleżniow, G.; Cejko, Beata I.; Fopp-Bayat, Dorota; Biegaj, M. Rozwój embrionalny minoga rzecznego w warunkach kontrolowanych. W: Minóg rzeczny. Ed.: Kujawa, Roman. Wydawnictwo UWM, Olsztyn 2017 (ISBN 978-83-8100-053-6), 194-211.
 98. Kujawa, Roman; Cejko, Beata I.; Fopp-Bayat, Dorota; Kucharczyk, D.; Biegaj, M. Rozród minoga rzecznego w warunkach kontrolowanych. W: Minóg rzeczny. Ed.: Kujawa, Roman. Wydawnictwo UWM, Olsztyn 2017 (ISBN 978-83-8100-053-6), 179-193.
 99. Kur-Piotrowska, Anna; Kopcewicz, Marta; Kozak, Leslie P.; Sachadyn, Paweł; Grabowska, Anna; Gawrońska-Kozak, Barbara. Neotenic phenomenon in gene expression in the skin of Foxn1- deficient (nude) mice – a projection for regenerative skin wound healing. BMC Genomics 2017, 18(1): art. no 56 (1-15) (doi: 10.1186/s12864-016-3401-z).
 100. Kurzątkowska, Katarzyna; Santiago, Ty; Hepel, Maria. Plasmonic nanocarrier grid-enhanced Raman sensor for studies of anticancer drug delivery. Biosensors & Bioelectronics 2017, 91: 780-787 (doi: 10.1016/j.bios.2017.01.049).
 101. Kurzątkowska, Katarzyna; Sayin, Serkan; Yilmaz, Mustafa; Radecka, Hanna; Radecki, Jerzy. Gold electrodes modified with calix[4]arene for electrochemical determination of dopamine in the presence of selected neurotransmitters. Sensors 2017, 17(6): art. no 1368 (1-13) (doi: 10.3390/s17061368).
 102. Kwiatkowska, Joanna; Wąsowska, Barbara; Gilun, Przemysław D. Expression of hypoxia inducible factor 1α and antioxidant enzymes: Superoxide dismutases-1 and -2 in ischemic porcine endometrium. Reproductive Biology 2017, 17(3): 289-293 (doi: 10.1016/j.repbio.2017.05.013).
 103. Lahuta, Lesław B.; Zalewski, Kazimierz; Głowacka, Katarzyna; Nitkiewicz, Bartosz; Amarowicz, Ryszard. Effect of methyl jasmonate on carbohydrate composition, α-amylase activity and growth of triticale (Triticosecale Witmmack) seedlings. Journal of Agricultural Science and Technology 2017, 19: 1127-1137 (pdf).
 104. Lubzens, Esther; Labbé, Catherine; Ciereszko, Andrzej. Introduction to the special issue on Recent Advances in Fish Gamete and Embryo Research. Aquaculture 2017, 472: 1-3 (doi: 10.1016/j.aquaculture.2016.09.022).
 105. Łupicka, Martyna; Socha, Barbara M.; Szczepańska, Agata A.; Korzekwa, Anna J. Prolactin role in the bovine uterus during adenomyosis. Domestic Animal Endocrinology 2017, 58: 1-13 (doi: 10.1016/j.domaniend.2016.07.003).
 106. Majewski, Michał; Ognik, Katarzyna; Zduńczyk, Przemysław; Juśkiewicz, Jerzy. Effect of dietary copper nanoparticles versus one copper (II) salt: analysis of vasoreactivity in a rat model. Pharmacological Reports 2017, 69(6): 1282-1288 (doi: 10.1016/j.pharep.2017.06.001).
 107. Matulewicz, Natalia; Stefanowicz, Magdalena; Nikołajuk, Agnieszka; Karczewska-Kupczewska, Monika. Markers of adipogenesis, but not inflammation in adipose tissue, are independently related to insulin sensitivity. Journal of Clinical Endocrinology & Metabolism 2017, 102(8): 3040-3049 (doi: 10.1210/jc.2017-00597).
 108. Michalik, Oliwia; Kowalski, Radosław K.; Ziomek, Elżbieta; Hliwa, Piotr; Rożyński, Rafał; Ocalewicz, Konrad; Mieszkowska, Agata. Application of spermatozoa from neo-males (XX) to induce androgenetic development in rainbow trout (Oncorhynchus mykiss). Folia Biologica-Kraków 2017, 65(2): 71-77 (doi: 10.3409/fb65_2.71).
 109. Michalska, Anna; Carlen, Christoph; Héritier, Julien; Andlauer, Wilfried. Profiles of bioactive compounds in fruits and leaves of strawberry cultivars. Journal of Berry Research 2017, 7(2): 71-84 (doi: 10.3233/JBR-160146).
 110. Michalska, Anna; Witrowa-Rajchert, Dorota. V Food Engineering Symposium (Warsaw, Poland). International Journal of Food Engineering 2017, 13(6): art. no 20170149 (1-1) (doi: 10.1515/ijfe-2017-0149).
 111. Michalska, Anna; Wojdyło, Aneta; Lech, Krzysztof; Łysiak, Grzegorz P.; Figiel, Adam. Effect of different drying techniques on physical properties, total polyphenols and antioxidant capacity of blackcurrant pomace powders. LWT-Food Science and Technology 2017, 78: 114-121 (doi: 10.1016/j.lwt.2016.12.008).
 112. Michalska, Anna; Wojdyło, Aneta; Łysiak, Grzegorz P.; Lech, Krzysztof; Figiel, Adam. Functional relationships between phytochemicals and drying conditions during the processing of blackcurrant pomace into powders. Advanced Powder Technology 2017, 28(5): 1340-1348 (doi: 10.1016/j.apt.2017.03.002).
 113. Mikołajczyk, Anita; Gonkowski, Sławomir; Złotkowska, Dagmara. Modulation of the main porcine enteric neuropeptides by a single low-dose of lipopolysaccharide (LPS) Salmonella Enteritidis. Gut Pathogens 2017, 9: art. no 73 (1-10) (doi: 10.1186/s13099-017-0225-6).
 114. Mikulski, Dariusz; Juśkiewicz, Jerzy; Przybylska-Górnowicz, Barbara; Sosnowska, Ewelina; Słomiński, Bogdan A.; Jankowski, Jan; Zduńczyk, Zenon. The effect of dietary faba bean and non-starch polysaccharide degrading enzymes on the growth performance and gut physiology of young turkeys. Animal 2017, 11(12): 2147-2155 (doi: 10.1017/S175173111700101X).
 115. Mikuła, Edyta; Wysłouch-Cieszyńska, Aleksandra; Zhukova, Liliya; Verwilst, Peter; Dehaen, Wim; Radecki, Jerzy; Radecka, Hanna. Electrochemical biosensor for the detection of glycated albumin. Current Alzheimer Research 2017, 14(3): 345-351 (doi: 10.2174/1567205013666161108110542).
 116. Milala, Joanna; Kosmala, Monika; Karlińska, Elżbieta; Juśkiewicz, Jerzy; Zduńczyk, Zenon; Fotschki, Bartosz. Ellagitannins from strawberry with different degree of polymerization showed different metabolism through gastrointestinal tract of rats. Journal of Agricultural and Food Chemistry 2017, 65(49): 10738-10748 (doi: 10.1021/acs.jafc.7b04120).
 117. Milewska, Anna J.; Jankowska, Dorota; Więsak, Teresa; Acacio, Brian; Milewski, Robert. The application of multinomial logistic regression models for the assessment of parameters of oocytes and embryos quality in predicting pregnancy and miscarriage. Studies in Logic, Grammar and Rhetoric 2017, 51(1): 7-18 (doi: 10.1515/slgr-2017-0030).
 118. Mogielnicka-Brzozowska, Marzena; Słowińska, Mariola; Fraser, Leyland; Wysocki, Paweł; Strzeżek, Rafał; Wasilewska, Karolina; Kordan, Władysław. Identification and characterization of non-phosphorylcholinebinding and phosphorylcholine-binding proteins of canine seminal plasma. Annals of Animal Science 2017, 17(3): 771-786 (doi: 10.1515/aoas-2017-0005).
 119. Mostek, Agnieszka; Dietrich, Mariola A.; Słowińska, Mariola; Ciereszko, Andrzej. Cryopreservation of bull semen is associated with carbonylation of sperm proteins. Theriogenology 2017, 92: 95-102 (doi: 10.1016/j.theriogenology.2017.01.011).
 120. Nalepa, Beata; Markiewicz, Lidia H. PCR-DGGE markers for qualitative profiling of microbiota in raw milk and ripened cheeses. LWT-Food Science and Technology 2017, 84: 168-174 (doi: 10.1016/j.lwt.2017.05.057).
 121. Nikliński, Jacek; Kretowski, Adam; Moniuszko, Marcin; Reszec, Joanna; Michalska-Falkowska, Anna; Niemira, Magdalena; Ciborowski, Michał; Charkiewicz, Radosław; Jurgilewicz, Dorota; Kozłowski, Mirosław; Ramlau, Rodryg; Piwkowski, Cezary; Kwaśniewski, Mirosław; Kaczmarek, Monika M.; Ciereszko, Andrzej; Waśniewski, Tomasz; Mróz, Robert; Naumnik, Wojciech; Sierko, Ewa; Paczkowska, Magdalena; Kiśluk, Joanna; Sulewska, Anetta; Cybulski, Adam; Mariak, Zenon; Kedra, Bogusław; Szamatowicz, Jacek; Kurzawa, Paweł; Minarowski, Łukasz; Charkiewicz, Angelika E.; Mroczko, Barbara; Małyszko, Jolanta; Manegold, Christian; Pilz, Lothar; Allgayer, Heike; Abba, Mohammed L.; Juhly, Hartmut; Koch, Frauke. Systematic biobanking, novel imaging techniques, and advanced molecular analysis for precise tumor diagnosis and therapy: The Polish MOBIT project. Advances in Medical Sciences 2017, 62(2): 405-413 (doi: 10.1016/j.advms.2017.05.002).
 122. Nowaczyk, Renata M.; Jursza-Piotrowska, Ewelina; Gram, Aykut; Siemieniuch, Marta J.; Boos, Alois; Kowalewski, Mariusz P. Cells expressing CD4, CD8, MHCII and endoglin in the canine corpus luteum of pregnancy, and prepartum activation of the luteal TNFα system. Theriogenology 2017, 98: 123-132 (doi: 10.1016/j.theriogenology.2017.05.003).
 123. Nynca, Joanna; Adamek, Mikołaj; Ciereszko, Andrzej. Identification of differentially expressed proteins in testicular semen of sex-reversed female (XX) and normal male (XY) rainbow trout. Journal of Animal Science 2017, 95(7): 3173-3183 (doi: 10.2527/jas.2017.1517).
 124. Nynca, Joanna; Arnold, Georg J.; Frölich, Thomas; Ciereszko, Andrzej. Proteomic identification of rainbow trout blood plasma proteins and their relationship to seminal plasma proteins. Proteomics 2017, 17(11): art. no 1600460 (1-15) (doi: 10.1002/pmic.201600460).
 125. Nynca, Joanna; Dietrich, Mariola A.; Adamek, Mikołaj; Steinhagen, Dieter; Bilińska, Barbara; Hejmej, Anna; Ciereszko, Andrzej. Purification, characterization and expression of transferrin from rainbow trout seminal plasma. Comparative Biochemistry and Physiology B-Biochemistry & Molecular Biology 2017, 208-209: 38-46 (doi: 10.1016/j.cbpb.2017.04.002).
 126. Nynca, Joanna; Judycka, Sylwia; Liszewska, Ewa; Dobosz, Stefan; Ciereszko, Andrzej. Optymalizacji koncentracji plemników w słomce do kriokonserwacji nasienia pstrąga tęczowego (Oncorhynchus mykiss). W: Wylęgarnictwo a dywersyfikacja produkcji akwakultury. Ed.: Zakęś, Zdzisław; Demska-Zakęś, Krystyna. Instytut Rybactwa Śródlądowego, Olsztyn 2017 (ISBN 978-83-601118-8-8), 49-59.
 127. Nynca, Joanna; Judycka, Sylwia; Liszewska, Ewa; Dobosz, Stefan; Ciereszko, Andrzej;. Standardization of spermatozoa concentration for cryopreservation of rainbow trout semen using a glucose-methanol extender. Aquaculture 2017, 477: 23-27 (doi: 10.1016/j.aquaculture.2017.04.036).
 128. Olech, Marta; Nowak, Renata; Załuski, Daniel; Kapusta, Ireneusz; Amarowicz, Ryszard; Oleszek, Wiesław. Hyaluronidase, acetylcholinesterase inhibiting potential, antioxidant activity, and LC-ESI-MS/MS analysis of polyphenolics of rose (Rosa rugosa Thunb.) teas and tinctures. International Journal of Food Properties 2017, 20(Suppl. 1): S16-S25 (doi: 10.1080/10942912.2017.1287722).
 129. Opyd, Paulina M.; Jurgoński, Adam; Juśkiewicz, Jerzy; Milala, Joanna; Zduńczyk, Zenon; Król, Bogusław. Nutritional and health-related effects of a diet containing apple seed meal in rats: the case of amygdalin. Nutrients 2017, 9(10): art. no 1091 (1-12) (doi: 10.3390/nu9101091).
 130. Osowski, Adam; Kasparek, Adam; Wieczorek, Zbigniew; Amarowicz, Ryszard; Szabelski, Mariusz. Evaluation of the characteristics of some plant polyphenols as molecules intercepting mitoxantrone. Food Chemistry 2017, 227: 142-148 (doi: 10.1016/j.foodchem.2017.01.083).
 131. Peiretti, Pier G.; Gai, Francesco; Karamać, Magdalena; Amarowicz, Ryszard. The antioxidant activities and phenolic composition of safflower (Carthamus tinctorius L.) plant during their growth cycle. W: Agricultural Research Updates. Volume 19. Ed.: Gorawala, Prathamesh; Mandhatri, Srushti. Nova Science Publishers, New York 2017 (ISBN 978-1-53611-012-8), Chapter 2: 23-39 (pdf).
 132. Peiretti, Pier G.; Maineri, Giorgia; Gai, Francesco; Longato, Erica; Amarowicz, Ryszard. Antioxidative activities and phenolic compounds of pumpkin (Cucurbita pepo) seeds and amaranth (Amaranthus caudatus) grain extracts. Natural Product Research 2017, 31(18): 2178-2182 (doi: 10.1080/14786419.2017.1278597).
 133. Pelvan, Pelitli E.; Janiak, Michał A.; Amarowicz, Ryszard; Alasalvar, Cesarettin. Protein precipitating capacity and antioxidant activity of Turkish Tombul hazelnut phenolic extract and its fractions. Food Chemistry 2017, 218: 584-590 (doi: 10.1016/j.foodchem.2016.09.070).
 134. Pinto-Bravo, Pedro; Galvão, António M.; Rebordão, Maria R.; Amaral, Ana; Ramilo, David W.; Silva, Elisabete; Szóstek-Mioduchowska, Anna Z.; Alexandre-Pires, Graça; Roberto da Costa, Rosário P.; Skarżyński, Dariusz J.; Ferreira-Dias, Graça M. Ovarian steroids, oxytocin, and tumor necrosis factor modulate equine oviduct function. Domestic Animal Endocrinology 2017, 61: 84-99 (doi: 10.1016/j.domaniend.2017.06.005).
 135. Piotrowska-Tomala, Katarzyna K.; Jończyk, Agnieszka W.; Bah, Mamadou M.; Warmowski, Przemysław; Skarżyński, Dariusz J. Comparison of ultrasonographic images retrieved using two different probes (mechanical sector and linear ones) and macroscopic features of bovine reproductive organs: biometric studies. Kafkas Universitesi Veteriner Fakultesi Dergisi 2017, 23(3): 487-490 (doi: 10.9775/kvfd.2016.16562).
 136. Przywitowski, Marcin; Mikulski, Dariusz; Jankowski, Jan; Juśkiewicz, Jerzy; Mikulska, Marzena; Zduńczyk, Zenon. The effect of varying levels of high- and low-tannin faba bean (Vicia faba L.) seeds on gastrointestinal function and growth performance in turkeys. Journal of Animal and Feed Sciences 2017, 26(3): 257-265 (doi: 10.22358/jafs/75443/2017).
 137. Rebordão, Maria R.; Galvão, António M.; Pinto-Bravo, Pedro; Pinheiro, Joana; Gamboa, Sandra; Silva, Elisabete; Mateus, Luisa M.; Ferreira-Dias, Graça M. Endometrial prostaglandin synthases, ovarian steroids, and oxytocin receptors in mares with oxytocin-induced luteal maintenance. Theriogenology 2017, 87: 193-204 (doi: 10.1016/j.theriogenology.2016.08.028).
 138. Reliszko, Żaneta P.; Gajewski, Zdzisław; Kaczmarek, Monika M. Signs of embryo-maternal communication: miRNAs in the maternal serum of pregnant pigs. Reproduction 2017, 154(3): 117-128 (doi: 10.1530/REP-17-0224).
 139. Rękawiecki, Robert; Kowalik, Magdalena K.; Kotwica, Jan. Steroid hormone receptors in the corpus luteum in the corpus luteum. W: The life cycle of the Corpus Luteum. Ed.: Meidan, Rina. Springer International Publishing, Switzerland 2017 (ISBN 978-3-319-43236-6), Chapter 5: 79-98 (doi: 10.1007/978-3-319-43238-0_5).
 140. Rękawiecki, Robert; Kowalik, Magdalena K.; Kotwica, Jan. The expression of progesterone receptor coregulators mRNA and protein in corpus luteum and endometrium of cows during the estrous cycle. Animal Reproduction Science 2017, 183: 102-109 (doi: 10.1016/j.anireprosci.2017.05.011).
 141. Sawicki, Tomasz; Juśkiewicz, Jerzy; Wiczkowski, Wiesław. Using the SPE and Micro-HPLC-MS/MS method for the analysis of betalains in rat plasma after red beet administration. Molecules 2017, 22(12): art. no 2137 (1-12) (doi: 10.3390/molecules22122137).
 142. Sidorkiewicz, Iwona; Zaręba, Kamil; Wołczyński, Sławomir; Czerniecki, Jan. Endocrine-disrupting chemicals – Mechanisms of action on male reproductive system. Toxicology and Industrial Health 2017, 33(7): 601-609 (doi: 10.1177/0748233717695160).
 143. Siemieniuch, Marta J. Ciąża bliźniacza u koni – przyczyny i sposoby postępowania. Hodowca i jeździec 2017, 54(3): .
 144. Siemieniuch, Marta J. Hodowla koni w Japonii. Hodowca i jeździec 2017, 54(3): .
 145. Siemieniuch, Marta J. Piroplazmozy koni. Hodowca i jeździec 2017, 53(2): 82-84.
 146. Siemieniuch, Marta J. Piroplazmozy koni-nowy problem w hodowli i użytkowaniu [Equine piroplasmoses – new problem in horse breeding and management]. Magazyn Weterynaryjny 2017, 11: 70-73.
 147. Siemieniuch, Marta J. Wyźrebienie i odchów. Hodowca i jeździec 2017, 53(2): 76-78.
 148. Siemieniuch, Marta J.; Gajos, Katarzyna; Kozdrowski, Roland; Nowak, Marcin. Advanced age in mares affects endometrial secretion of arachidonic acid metabolites during equine subclinical endometritis. Theriogenology 2017, 103: 191-196 (doi: 10.1016/j.theriogenology.2017.07.043).
 149. Siemieniuch, Marta J.; Jaworski, Z. Tarpaniada 2017. Hodowca i jeździec 2017, 55(4): .
 150. Sinderewicz, Emilia; Grycmacher, Katarzyna; Boruszewska, Dorota; Kowalczyk-Zięba, Ilona; Staszkiewicz, Joanna; Ślężak, Tomasz; Wocławek-Potocka, Izabela. Expression of factors involved in apoptosis and cell survival is correlated with enzymes synthesizing lysophosphatidic acid and its receptors in granulosa cells originating from different types of bovine ovarian follicles [Erratum: Reproductive Biology and Endocrinology 2017, 15(1): art. no 82, doi: 10.1186/s12958-017-0298-6]. Reproductive Biology and Endocrinology 2017, 15(1): art. no 72 (1-15) (doi: 10.1186/s12958-017-0287-9).
 151. Sinderewicz, Emilia; Grycmacher, Katarzyna; Boruszewska, Dorota; Kowalczyk-Zięba, Ilona; Wocławek-Potocka, Izabela. Lysophosphatidic acid expression in theca cells depends on the type of bovine ovarian follicle. Reproduction in Domestic Animals 2017, 52(1): 28-34 (doi: 10.1111/rda.12790).
 152. Skipor, Janina; Kowalewska, Marta; Szczepkowska, Aleksandra; Majewska, Anna; Misztal, Tomasz; Jałyński, Marek; Herman, Andrzej P.; Ząbek, Katarzyna. Plasma and cerebrospinal fluid interleukin-1β during lipopolysaccharide-induced systemic inflammation in ewes implanted or not with slow-release melatonin. Journal of Animal Science and Biotechnology 2017, 8: art. no 76 (1-8) (doi: 10.1186/s40104-017-0206-0).
 153. Słowińska, Mariola; Nynca, Joanna; Arnold, Georg J.; Frölich, Thomas; Jankowski, Jan; Kozłowski, Krzysztof; Mostek, Agnieszka; Ciereszko, Andrzej. Proteomic identification of turkey (Meleagris gallopavo) seminal plasma proteins. Poultry Science 2017, 96(9): 3422-3435 (doi: 10.3382/ps/pex132).
 154. Socha, Barbara M.; Łupicka, Martyna; Szczepańska, Agata A.; Korzekwa, Anna J. PPAR expression throughout the oestrous cycle in the bovine endometrium. Theriogenology 2017, 100: 88-94 (doi: 10.1016/j.theriogenology.2017.06.008).
 155. Socha, Piotr; Socha, Barbara M. Wyznaczanie terminu porodu u suk w praktyce [Predicting parturition time in bitches in clinical practice]. Magazyn Weterynaryjny 2017, 10: 20-23.
 156. Sokołowska, Gabriela; Ponikwicka-Tyszko, Donata; Sztachelska, Maria; Wołczyński, Sławomir. Wpływ progesteronu i octanu uliprystalu na wzrost i rozwój mięśniaków macicy. W: Badania i Rozwój MłodychNaukowców w Polsce. Choroby nowotworowe. Ed.: Nyćkowiak, Jędrzej; Leśny Jacek. Wydawnictwo Młodzi Naukowcy, Poznań 2017 (ISBN 978-83-65917-01-0), 99-104.
 157. Starowicz, Małgorzata; Zieliński, Henryk. Functional properties and Maillard reaction product formation in rye-buckwheat ginger cakes enhanced with rutin. W: Superfood and functional food – An overview of their processing and utilization. Ed.: Waisundara, Viduranga; Shiomi, Naofumi. Intech 2017 (ISBN 978-953-51-2920-2), Chapter 11: 239-255 (doi: 10.5772/65589).
 158. Surma, Magdalena; Piskuła, Mariusz K. ; Wiczkowski, Wiesław; Zieliński, Henryk. The perfluoroalkyl carboxylic acids (PFCAs) and perfluoroalkane sulfonates (PFSAs) contamination level in spices. European Food Research and Technology 2017, 243(2): 297-307 (doi: 10.1007/s00217-016-2744-7).
 159. Szawara-Nowak, Dorota; Zielińska, Danuta; Zieliński, Henryk; Wronkowska, Małgorzata. Antioxidant properties of dark wheat bread with exogenous addition of buckwheat flour. W: Superfood and functional food – An overview of their processing and utilization. Ed.: Waisundara, Viduranga; Shiomi, Naofumi. Intech 2017 (ISBN 978-953-51-2920-2), Chapter 13: 273-289 (doi: 10.5772/65411).
 160. Śmigielska, Hanna; Błaszczak, Wioletta; Lewandowicz, Jacek. Microstructure of starch pastes containing Cu2+ ions. In: Proceedings of the 13th International Conference on Polysaccharides-Glycoscience. Book series: International Conference on Polysaccharides-Glycoscience (issn: 2336-6796). Ed.: Rapkova, Radmila; Copikova, Jana; Sarka, Even. Czech Chemical Society, Prague 2017, 241-245.
 161. Świątecka, Dominika; Złotkowska, Dagmara; Markiewicz, Lidia H.; Szyc, Anna M.; Wróblewska, Barbara. Impact of whey proteins on the systemic and local intestinal level of mice with diet induced obesity. Food & Function 2017, 8(4): 1708-1717 (doi: 10.1039/C6FO01311B).
 162. Tomaszewska, Ewa; Muszyński, Siemowit; Ognik, Katarzyna; Dobrowolski, Piotr; Kwiecień, Małgorzata; Juśkiewicz, Jerzy; Chocyk, Dariusz; Świetlicki, Michał; Blicharski, Tomasz; Gładyszewska, Bożena. Comparison of the effect of dietary copper nanoparticles with copper (II) salt on bone geometric and structural parameters as well as material characteristics in a rat model. Journal of Trace Elements in Medicine and Biology 2017, 42: 103-110 (doi: 10.1016/j.jtemb.2017.05.002).
 163. van Bilsen, Jolanda H. M.; Sienkiewicz-Szłapka, Edyta; Lozano-Ojalvo, Daniel; Willemsen, Linette E.; Antunes, Celia M.; Molina, Elena; Smit, Joost J.; Wróblewska, Barbara; Wichers, Harry J.; Knol, Edward F.; Ladics, Gregory S.; Pieters, Raymond H. H.; Denery-Papini, Sandra; Vissers, Yvonne M.; Bavaro, Simona L.; Larré, Colette; Verhoeckx, Kitty C.; Roggen, Erwin L. Application of the adverse outcome pathway (AOP) concept to structure the available in vivo and in vitro mechanistic data for allergic sensitization to food proteins. Clinical and Translational Allergy 2017, 7: art. no 13 (1-18) (doi: 10.1186/s13601-017-0152-0).
 164. Wacławik, Agnieszka; Kaczmarek, Monika M.; Blitek, Agnieszka; Kaczyński, Piotr; Zięcik, Adam J. Embryo-maternal dialogue during pregnancy establishment and implantation in the pig. Molecular Reproduction and Development 2017, 84(9): 842-855 (doi: 10.1002/mrd.22835).
 165. Wasielak, Marta; Więsak, Teresa; Bogacka, Iwona; Moza Jalali, Beenu; Bogacki, Marek. Maternal effect gene expression in porcine metaphase II oocytes and embryos in vitro: effect of epidermal growth factor, interleukin-1β and leukemia inhibitory factor. Zygote 2017, 25(2): 120-130 (doi: 10.1017/S0967199416000332).
 166. Westfalewicz, Błażej; Dietrich, Mariola A.; Mostek, Agnieszka; Partyka, Agnieszka; Bielas, Wiesław; Niżański, Wojciech; Ciereszko, Andrzej. Analysis of bull (Bos taurus) seminal vesicle fluid proteome in relation to seminal plasma proteome. Journal of Dairy Science 2017, 100(3): 2282-2298 (doi: 10.3168/jds.2016-11866).
 167. Westfalewicz, Błażej; Dietrich, Mariola A.; Mostek, Agnieszka; Partyka, Agnieszka; Bielas, Wiesław; Niżański, Wojciech; Ciereszko, Andrzej. Identification and functional analysis of bull (Bos taurus) cauda epididymal fluid proteome. Journal of Dairy Science 2017, 100(8): 6707-6719 (doi: 10.3168/jds.2016-12526).
 168. Więsak, Teresa; Milewski, Robert; Somkuti, Stephen G. The clinical significance of a low percentage of mature oocytes retrieved using common ovarian stimulation protocols. Journal of Fertility Biomarkers 2017, 1(1): 34-46 (doi: 10.14302/issn.2576-2818.jfb-17-1435).
 169. Więsak, Teresa; Wasielak, Marta; Złotkowska, Aleksandra; Milewski, Robert. Effect of vitrification on the zona pellucida hardening and follistatin and cathepsin B genes expression and developmental competence of in vitro matured bovine oocytes. Cryobiology 2017, 76: 18-23 (doi: 10.1016/j.cryobiol.2017.05.001).
 170. Wojciechowska, Anna M.; Młynarczuk, Jarosław J.; Kotwica, Jan. Changes in the mRNA expression of structural proteins, hormone synthesis and secretion from bovine placentome sections after DDT and DDE treatment. Toxicology 2017, 375: 1-9 (doi: 10.1016/j.tox.2016.11.016).
 171. Wojciechowska, Anna M.; Młynarczuk, Jarosław J.; Kotwica, Jan. Disorders in barrier protein mRNA expression and placenta secretory activity under the influence of polychlorinated biphenyls in vitro. Theriogenology 2017, 89: 9-19 (doi: 10.1016/j.theriogenology.2016.10.007).
 172. Wronkowska, Małgorzata; Soral-Śmietana, Maria; Zduńczyk, Zenon; Juśkiewicz, Jerzy; Jadacka, Monika; Majkowska, Anna; Dajnowiec, Fabian. Effect of acid whey-fortified breads on caecal fermentation processes and blood lipid profile in rats. British Journal of Nutrition 2017, 118(3): 169-178 (doi: 10.1017/S0007114517001921).
 173. Wróbel, Michał H. The preliminary study about the involvement of relaxine in adverse effect of polychlorinated biphenyls on bovine myometrial contractions. Journal of Clinical and Molecular Endocrinology 2017, 2(1): art. no 5 (1-6) (doi: 10.21767/2572-5432.10039).
 174. Wróbel, Michał H.; Młynarczuk, Jarosław J. Secretory function of ovarian cells and myometrial contractions in cow are affected by chlorinated insecticides (chlordane, heptachlor, mirex) in vitro. Toxicology and Applied Pharmacology 2017, 314: 63-71 (doi: 10.1016/j.taap.2016.11.011).
 175. Wróbel, Michał H.; Młynarczuk, Jarosław J. The inhibition of myometrial contractions by chlorinated herbicides (atrazine and linuron), and their disruptive effect on the secretory functions of uterine and ovarian cells in cow, in vitro. Pesticide Biochemistry and Physiology 2017, 142: 44-52 (doi: 10.1016/j.pestbp.2017.01.002).
 176. Wróblewska, Barbara. Alergeny w żywności. W: Chemia żywności. Tom 2. Biologiczne właściwości składników żywności. Ed.: Sikorski, Zdzisław E.; Staroszczyk, Hanna. Polskie Wydawnictwo Naukowe, Warszawa 2017 (ISBN 978-83-01-19626-4), Rozdział 4: 115-142.
 177. Yoshimoto, Yuka; Kobayashi, Yoshihiko; Wocławek-Potocka, Izabela; Sinderewicz, Emilia; Yamamoto, Yuki; Kimura, Koji; Okuda, Kiyoshi. Local effect of lysophosphatidic acid on prostaglandin production in the bovine oviduct. Reproduction, Fertility and Development 2017, 29(5): 1021-1028 (doi: 10.1071/RD15409).
 178. Zduńczyk, Zenon; Jankowski, Jan; Koncicki, Andrzej. Jełczenie tłuszczu w paszach: w żywieniu drobiu problem ważny, jednakże nie dramatyczny. Indyk Polski 2017, 2(2): .
 179. Zduńczyk, Zenon; Jankowski, Jan; Koncicki, Andrzej. Tłuszcz w żywieniu drobiu – komentarz do artykułu „Niekorzystany wpływ zjełczałych tłuszczów dla drobiu”. Hodowca Drobiu 2017, 2(2): 34-37.
 180. Zduńczyk, Zenon; Jankowski, Jan; Kubińska, Magdalena; Ognik, Katarzyna; Czech, Anna; Juśkiewicz, Jerzy. The effect of different dietary levels of DL-methionine and DL-methionine hydroxy analogue on the antioxidant and immune status of young turkeys. Archives of Animal Nutrition 2017, 71(5): 347-361 (doi: 10.1080/1745039X.2017.1352328).
 181. Zieliński, Henryk; Ciesarová, Zuzana; Kukurová, Kristína; Zielińska, Danuta; Szawara-Nowak, Dorota; Starowicz, Małgorzata; Wronkowska, Małgorzata. Effect of fermented and unfermented buckwheat flour on functional properties of gluten-free muffins. Journal of Food Science and Technology-Mysore 2017, 54(6): 1425-1432 (doi: 10.1007/s13197-017-2561-4).
 182. Zieliński, Henryk; Piskuła, Mariusz K. ; Zielińska, Danuta; Giménez-Bastida, Juan A. From food technology to functional food development: Focus on benefits of wholegrain products for diabetes. Madridge Journal of Food Technology 2017, 2(1): 37-43 (doi: 10.18689/mjft.2017-106).
 183. Zieliński, Henryk; Surma, Magdalena; Zielińska, Danuta. The naturally fermented sour pickled cucumbers. W: Fermented foods in health and disease prevention. Ed.: Frías, Juana; Martínez-Villaluenga, Cristina; Peñas, Elena. Academic Press 2017 (ISBN 978-0-12-802309-9), Chapter 21: 503-516 (doi: 10.1016/B978-0-12-802309-9.00021-2).
 184. Zieliński, Henryk; Szawara-Nowak, Dorota; Wiczkowski, Wiesław. Determination of melatonin in bakery products using liquid chromatography coupled to tandem mass spectrometry (LC-MS/MS). Chemical Papers 2017, 71(6): 1083-1089 (doi: 10.1007/s11696-016-0029-z).
 185. Zięcik, Adam J.; Kłos, Jan; Przygrodzka, Emilia; Milewski, Robert; Jana, Barbara. Aberrant effects of altrenogest and exposure to exogenous gonadotropins on follicular cysts appearance in gilts. Theriogenology 2017, 89: 250-254 (doi: 10.1016/j.theriogenology.2016.10.028).
 186. Zięcik, Adam J.; Przygrodzka, Emilia; Kaczmarek, Monika M. Corpus luteum regression and early pregnancy maintenance in pigs. W: The life cycle of the Corpus Luteum. Ed.: Meidan, Rina. Springer International Publishing, Switzerland 2017 (ISBN 978-3-319-43236-6), Chapter 12: 227-248 (doi: 10.1007/978-3-319-43238-0_12).
 187. Ziętak, Marika; Chabowska-Kita, Agnieszka; Kozak, Leslie P. Brown fat thermogenesis: stability of developmental programming and transient effects of temperature and gut microbiota in adults. Biochimie 2017, 134: 93-98 (doi: 10.1016/j.biochi.2016.12.006).
 188. Żarski, Daniel; Bernáth, Gergely; Król, Jarosław; Cejko, Beata I.; Bokor, Zoltán; Palińska-Żarska, Katarzyna; Milla, Sylvain; Fontaine, Pascal; Krejszeff, Sławomir. Effects of hCG and salmon gonadoliberine analogue on spermiation in the Eurasian perch (Perca fluviatilis). Theriogenology 2017, 104: 179-185 (doi: 10.1016/j.theriogenology.2017.08.022).