Skip to main content

Wykaz publikacji

2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010

2014

 1. Abe, Hironori; Al-zi’abi, Mohamad O.; Sekizawa, Fumio; Acosta, Tomas J.; Skarżyński, Dariusz J.; Okuda, Kiyoshi. Lymphatic involvement in the disappearance of steroidogenic cells from the corpus luteum during luteolysis. PLOS One 2014, 9(2): art. no e88953 (1-8) (doi: 10.1371/journal.pone.0088953).
 2. Adamska, Agnieszka; Karczewska-Kupczewska, Monika; Nikołajuk, Agnieszka; Otziomek, Elżbieta; Górska, Maria; Kowalska, Irina; Strączkowski, Marek. Relationships of serum soluble E-selectin concentration with insulin sensitivity and metabolic flexibility in lean and obese women. Endocrine 2014, 45(3): 422-429 (doi: 10.1007/s12020-013-0025-9).
 3. Alavi, Sayyed M. H.; Postlerová-Maňásková, Pavla; Hatef, Azadeh; Pšenička, Martin; Pěknicová, Jana; Inaba, Kazuo; Ciereszko, Andrzej; Linhart, Otomar. Protease in sturgeon sperm and the effects of protease inhibitors on sperm motility and velocity. Fish Physiology and Biochemistry 2014, 40(5): 1393-1398 (doi: 10.1007/s10695-014-9933-8).
 4. Amarowicz, Ryszard. Antioxidant activity of peppers. European Journal of Lipid Science and Technology 2014, 116(3): 237-239 (doi: 10.1002/ejlt.201400036).
 5. Amarowicz, Ryszard; Cwalina-Ambroziak, Bożena; Sulewska, Katarzyna; Janiak, Michał; Głosek, Małgorzata. Influence of infection by Alternaria brassicae (Berk.) Sacc. on the antioxidant potential of rapeseeds phenolic compounds. Oxidation Communications 2014, 37(4): 1015-1024.
 6. Błaszczak, Wioletta; Misharina, Tamara A.; Sadowska, Jadwiga; Górecki, Adrian R.; Fornal, Józef. The effect of high pressure treatment and cryotexturization on odorant mixture binding by corn, sorghum and amaranth starch. LWT-Food Science and Technology 2014, 55(2): 657-665 (doi: 10.1016/j.lwt.2013.10.016).
 7. Bogacki, Marek; Wasielak, Marta; Kitewska, Anna; Bogacka, Iwona; Moza Jalali, Beenu. The effect of hormonal estrus induction on maternal effect and apoptosis-related genes expression in porcine cumulus-oocyte complexes. Reproductive Biology and Endocrinology 2014, 12: art. no 32 (1-11) (doi: 10.1186/1477-7827-12-32).
 8. Boruszewska, Dorota; Torres, Ana C.; Kowalczyk-Zięba, Ilona; Diniz, Patricia; Batista, Marianna; Lopes da Costa, Luis; Wocławek-Potocka, Izabela. The effect of lysophosphatidic acid during in vitro maturation of bovine oocytes: embryonic development and mRNA abundances of genes involved in apoptosis and oocyte competence. Mediators of Inflammation 2014, 2014: art. no 670670 (1-12) (doi: 10.1155/2014/670670).
 9. Brünnert, Daniela; Sztachelska, Maria; Bornkessel, Frauke; Treder, Nora; Wołczyński, Sławomir; Goyal, Pankaj; Zygmunt, Marek. Lysophosphatidic acid and sphingosine 1-phosphate metabolic pathways and their receptors are differentially regulated during decidualization of human endometrial stromal cells. Molecular Human Reproduction 2014, 20(10): 1016-1025 (doi: 10.1093/molehr/gau051).
 10. Buczkowska, Justyna; Kozdrowski, Roland; Nowak, Marcin; Raś, Andrzej; Staroniewicz, Zdzisław; Siemieniuch, Marta J. Comparison of the biopsy and cytobrush techniques for diagnosis of subclinical endometritis in mares. Reproductive Biology and Endocrinology 2014, 12: art. no 27 (1-6) (doi: 10.1186/1477-7827-12-27).
 11. Cejko, Beata I.; Krejszeff, Sławomir; Judycka, Sylwia; Sarosiek, Beata; Dietrich, Mariola A.; Kucharczyk, Dariusz; Kowalski, Radosław K. Sperm quality and selected biochemical markers of seminal plasma at the beginning of the reproductive period of common carp, Cyprinus carpio L. Aquaculture International 2014, 22(1): 111-122 (doi: 10.1007/s10499-013-9672-3).
 12. Cejko, Beata I.; Żarski, Daniel; Judycka, Sylwia; Kucharczyk, Dariusz; Sarosiek, Beata; Kowalski, Radosław K. Effect of two commercial preparations containing different GnRH analogues with dopamine antagonists on barbel Barbus barbus (L.) sperm quantity and quality. Aquaculture International 2014, 22(1): 97-109 (doi: 10.1007/s10499-013-9657-2).
 13. Chełmońska-Soyta, Anna; Majewska, Magdalena; Skarżyński, Dariusz J.; Miller, Julia; Nowacki, Wojciech. Interakcje między układem rozrodczym i odpornościowym w okresie przejściowym u krów. Lecznica Dużych Zwierząt 2014, 33(2): 77-83.
 14. Chruściel, Marcin; Doroszko, Milena; Stelmaszewska, Joanna; Li, Xiangdong; Zięcik, Adam J.; Coelingh-Bennink, Herjan J. T.; Huhtaniemi, Ilpo; Rahman, Nafis A. Transgenic mice expressing inhibin α-subunit promoter (inhα)/Simian Virus 40 T-antigen (Tag) transgene as a model for the therapy of granulosa cell-derived ovarian cancer. Reproductive Biology 2014, 14(1): 25-31 (doi: 10.1016/j.repbio.2013.11.005).
 15. Chu, Dinh-Toi; Malinowska, Elżbieta; Gawrońska-Kozak, Barbara; Kozak, Leslie P. Expression of adipocyte biomarkers in a primary cell culture models reflects preweaning adipobiology. Journal of Biological Chemistry 2014, 289(26): 18478-18488 (doi: 10.1074/jbc.M114.555821).
 16. Ciereszko, Andrzej; Dietrich, Grzegorz J.; Nynca, Joanna; Dobosz, Stefan; Zalewski, Tomasz. Cryopreservation of rainbow trout semen using a glucose-methanol extender. Aquaculture 2014, 420-421: 275-281 (doi: 10.1016/j.aquaculture.2013.11.014).
 17. Cwalina-Ambroziak, Bożena; Amarowicz, Ryszard; Głosek, Małgorzata; Janiak, Michał. Changes in the concentrations of phenolic acids in carrot plants inoculated with Alternaria radicina Meier, Drechsler & Eddy [Zmiany zawartości kwasów fenolowych w roślinach marchwi inokulowanych Alternaria radicina Meier, Drechsler & Eddy]. Acta Scientiarum Polonorum-Hortorum Cultus 2014, 13(3): 97-108 (pdf).
 18. Cwalina-Ambroziak, Bożena; Amarowicz, Ryszard; Tyburski, Józef; Janiak, Michał; Nowak, Maciej K. Effect of farming systems on pathogen infections and content of phenolic compounds in carrot (Daucus carota L. subsp sativus (Hoffm.) roots. Journal of Animal and Plant Sciences 2014, 24(4): 1183-1189 (pdf).
 19. Czarzasta, Joanna; Andronowska, Aneta; Jana, Barbara. Pro- and anti-inflammatory mediators change leukotriene B4 and leukotriene C4 synthesis and secretion in an inflamed porcine endometrium. Domestic Animal Endocrinology 2014, 49: 49-59 (doi: 10.1016/j.domaniend.2014.05.001).
 20. Demiaszkiewicz, Aleksander W.; Lachowicz, Jacek; Kuligowska, Izabela; Pyziel, Anna M.; Bełżecki, Grzegorz; Miltko, Renata; Kowalik, Barbara; Gogola, Wojciech; Giżejewski, Zygmunt. Endoparasites of the European beaver (Castor fiber L. 1758) in north-eastern Poland. Bulletin of the Veterinary Institute in Pulawy 2014, 58(2): 223-227 (doi: 10.2478/bvip-2014-0033).
 21. Dietrich, Grzegorz J.; Nynca, Joanna; Dobosz, Stefan; Zalewski, Tomasz; Ciereszko, Andrzej. Application of glucose-methanol extender to cryopreservation of semen of sex-reversed females rainbow trout results in high post-thaw sperm motility and fertilizing ability. Aquaculture 2014, 434: 27-32 (doi: 10.1016/j.aquaculture.2014.07.015).
 22. Dietrich, Grzegorz J.; Pecio, Anna; Sikorska, Justyna; Wolnicki, Jacek; Słowińska, Mariola; Hliwa, Paweł; Kamiński, Rafał; Andronowska, Aneta; Ciereszko, Andrzej. Characterization of lake minnow Eupallasella percnurus semen in relation to sperm morphology, regulation of sperm motility and interpopulation diversity. Journal of Fish Biology 2014, 85(2): 466-455 (doi: 10.1111/jfb.12435).
 23. Dietrich, Mariola A.; Adamek, Mikołaj; Bilińska, Barbara; Hejmej, Anna; Steinhagen, Dieter; Ciereszko, Andrzej. Characterization, expression and antibacterial properties of apolipoproteins A from carp (Cyprinus carpio L.) seminal plasma. Fish & Shellfish Immunology 2014, 41(2): 389-401 (doi: 10.1016/j.fsi.2014.09.020).
 24. Dietrich, Mariola A.; Arnold, Georg J.; Frölich, Thomas; Ciereszko, Andrzej. In-depth proteomic analysis of carp (Cyprinus carpio L) spermatozoa. Comparative Biochemistry and Physiology D-Genomics & Proteomics 2014, 12: 10-15 (doi: 10.1016/j.cbd.2014.09.003).
 25. Dietrich, Mariola A.; Arnold, Georg J.; Nynca, Joanna; Frölich, Thomas; Otte, Kathrin; Ciereszko, Andrzej. Characterization of carp seminal plasma proteome in relation to blood plasma. Journal of Proteomics 2014, 98: 218-232 (doi: 10.1016/j.jprot.2014.01.005).
 26. Dietrich, Mariola A.; Westfalewicz, Błażej; Jurecka, Patrycja; Irnazarow, Ilgiz; Ciereszko, Andrzej. Isolation, characterisation and cDNA sequencing of a new form of parvalbumin from carp semen. Reproduction, Fertility and Development 2014, 26(8): 1117-1128 (doi: 10.1071/RD13181).
 27. Dmitryjuk, Małgorzata; Żółtowska, Krystyna; Frączek, Regina; Lipiński, Zbigniew. Esterases of Varroa destructor (Acari: Varroidae), parasitic mite of the honeybee. Experimental and Applied Acarology 2014, 62(4): 499-510 (doi: 10.1007/s10493-013-9754-y).
 28. Doktor, Thomas K.; Schrøder, Lisbeth D.; Andersen, Henriette S.; Brøner, Sabrina; Kitewska, Anna; Sørensen, Charlotte B.; Andresen, Brage S. Absence of an intron splicing silencer in porcine Smn1 intron 7 confers immunity to the exon skipping mutation in human SMN2. PLOS One 2014, 9(6): art. no e98841 (1-10) (doi: 10.1371/journal.pone.0098841).
 29. Drażbo, Aleksandra; Mikulski, Dariusz; Zduńczyk, Zenon; Szmatowicz, Beata; Rutkowski, Andrzej; Jankowski, Jan. Fatty acid composition, physicochemical and sensory properties of eggs from laying hens fed diets containing blue lupine seeds. European Poultry Science / Archiv fur Geflugelkunde 2014, 78: art. no 61 (1-14) (doi: 10.1399/eps.2014.61).
 30. Dura, Angela; Błaszczak, Wioletta; Rosell, Cristina M. Functionality of porous starch obtained by amylase or amyloglucosidase treatments. Carbohydrate Polymers 2014, 101: 837-845 (doi: 10.1016/j.carbpol.2013.10.013).
 31. Farjan, Marek; Łopieńska-Biernat, Elżbieta; Lipiński, Zbigniew; Dmitryjuk, Małgorzata; Żółtowska, Krystyna. Supplementing with vitamin C the diet of honeybees (Apis mellifera carnica) parasitized with Varroa destructor: effects on antioxidative status. Parasitology 2014, 141(6): 770-776 (doi: 10.1017/S0031182013002126).
 32. Fotschki, Bartosz; Jurgoński, Adam; Juśkiewicz, Jerzy; Kołodziejczyk, Krzysztof; Sójka, Michał. Effects of dietary addition of a low-pectin apple fibre preparation on rats. Polish Journal of Food and Nutrition Sciences 2014, 64(3): 193-199 (doi: 10.2478/pjfns-2013-0001).
 33. Fotschki, Bartosz; Milala, Joanna; Jurgoński, Adam; Karlińska, Elżbieta; Zduńczyk, Zenon; Juśkiewicz, Jerzy. Strawberry ellagitannins thwarted the positive effects of dietary fructooligosaccharides in rat cecum. Journal of Agricultural and Food Chemistry 2014, 62(25): 5871-5880 (doi: 10.1021/jf405612a).
 34. Galvão, António M.; Amaral, Ana; Rebordão, Maria R.; Bravo, P.; Łukasik, Karolina; Szóstek, Anna Z.; Skarżyński, Dariusz; Ferreira-Dias, Graça M. Novel luteolytic mechanisms in equine corpora lutea: the role of Nodal signaling pathway and its interaction with Tumor necrosis factor alpha, Interferon gamma and Fas ligand. Journal of Equine Veterinary Science 2014, 34(1): 117-119 (doi: 10.1016/j.jevs.2013.10.080).
 35. Galvão, António M.; Ferreira-Dias, Graça M.; Chełmonska-Soyta, Anna; Wocławek-Potocka, Izabela; Skarżyński, Dariusz J. Immune-endocrine cross-talk in reproductive biology and pathology. Mediators of Inflammation 2014, 2014: art. no 856465 (1-2) (doi: 10.1155/2014/856465).
 36. Galvão, António M.; Tramontano, Angela; Rebordão, Maria R.; Amaral, Ana; Pinto-Bravo, Pedro; Szóstek, Anna Z.; Skarżyński, Dariusz J.; Mollo, Antonio; Ferreira-Dias, Graça M. Opposing roles of leptin and ghrelin in the equine corpus luteum regulation: an in vitro study. Mediators of Inflammation 2014, 2014: art. no 682193 (1-13) (doi: 10.1155/2014/682193).
 37. Gawrońska-Kozak, Barbara. Preparation and differentiation of mesenchymal stem cells from ears of adult mice. Methods in Enzymology 2014, 538: 1-13 (doi: 10.1016/B978-0-12-800280-3.00001-3).
 38. Gawrońska-Kozak, Barbara; Grabowska, Anna; Kopcewicz, Marta; Kur, Anna. Animal models of skin regeneration. Reproductive Biology 2014, 14(1): 61-67 (doi: 10.1016/j.repbio.2014.01.004).
 39. Gawrońska-Kozak, Barbara; Staszkiewicz, Jarosław; Gimble, Jeffrey M.; Kirk-Ballard, Heather. Recruitment of fat cell precursors during high fat diet in C57BL/6J mice is fat depot specific. Obesity 2014, 22(4): 1091-1102 (doi: 10.1002/oby.20671).
 40. Grabowska, Iwona; Maes, Wouter; Ngo, Thien H.; Rohand, Taoufik; Dehaen, Wim; Radecki, Jerzy; Radecka, Hanna. Multiple redox-active sites in copper dipyrromethene-corrole self-assembled monolayers deposited onto gold electrodes. International Journal of Electrochemical Science 2014, 9(3): 1232-1249 (pdf).
 41. Grabowska, Iwona; Malecka, Kamila; Jarocka, Urszula; Radecki, Jerzy; Radecka, Hanna. Electrochemical biosensors for detection of avian influenza virus – current status and future trends. Acta Biochimica Polonica 2014, 61(3): 471-478 (pdf).
 42. Grabowska, Iwona; Singleton, Daniel G.; Stachyra, Anna; Góra-Sochacka, Anna; Sirko, Agnieszka; Zagórski-Ostoja, Włodzimierz; Radecka, Hanna; Stulz, Eugen; Radecki, Jerzy. A highly sensitive electrochemical genosensor based on Co-porphyrin-labelled DNA. Chemical Communications 2014, 50(32): 4196-4199 (doi: 10.1039/c4cc00172a).
 43. Grabowska, Iwona; Stachyra, Anna; Góra-Sochacka, Anna; Sirko, Agnieszka; Olejniczak, Agnieszka B.; Leśnikowski, Zbigniew J.; Radecki, Jerzy; Radecka, Hanna. DNA probe modified with 3-iron bis(dicarbollide) for electrochemical determination of DNA sequence of avian influenza virus H5N1. Biosensors & Bioelectronics 2014, 51: 170-176 (doi: 10.1016/j.bios.2013.07.026).
 44. Grabowska, Iwona; Zborowska, Magdalena; Nguyen, N. Tran; Dehaen, Wim; Stulz, Eugen; Wood, James W.; Radecka, Hanna; Radecki, Jerzy. Deposition of Ni(II)porphyrin monolayer on the gold electrode via azide-alkyne click – coupling and its electrochemical characterization. International Journal of Electrochemical Science 2014, 9: 5948-5960 (pdf).
 45. Grygier, Joanna; Schwarz, Tomasz; Murawski, Maciej; Zięcik, Adam J.; Zięba-Przybylska, Dorota. The influence of boar exposure on cortisol and LH secretion in mature gilts during the near estrus time [Wpływ kontaktu z knurem na wydzielanie kortyzolu i LH u dojrzałych płciowo loszek w okresie okołorujowym]. Episteme. Czasopismo Naukowo-Kulturalne 2014, 22(1): 163-171 (pdf).
 46. Hashiba, Kazuhisa; Sano, Masahiro; Nio-Kobayashi, Junko; Hojo, Takuo; Skarżyński, Dariusz J.; Okuda, Kiyoshi. Galectin-3 contributes to luteolysis by binding to beta 1 integrin in the bovine corpus luteum. Biology of Reproduction 2014, 91(1): art. no 2 (1-10) (doi: 10.1095/biolreprod.114.119057).
 47. Hliwa, Piotr; Bah, Mamadou M.; Kuźmiński, Henryk; Dobosz, Stefan; Ciereszko, Andrzej. Ultrasound evaluation of the gonadal structure in sex-reversed rainbow trout females. Aquaculture International 2014, 22(1): 89-96 (doi: 10.1007/s10499-013-9646-5).
 48. Jablońska, Olga; Piasecka-Srader, Joanna; Nynca, Anna; Kołomycka, Agnieszka; Robak, Anna; Wąsowska, Barbara; Ciereszko, Renata E. 2,3,7,8-Tetrachlorodibenzo-p-dioxin alters steroid secretion but does not affect cell viability and the incidence of apoptosis in porcine luteinized granulosa cells. Acta Veterinaria Hungarica 2014, 62(3): 408-421 (doi: 10.1556/AVet.2014.015).
 49. Jana, Barbara; Całka, Jarosław; Bulc, Michał; Czarzasta, Joanna. Long-term testosterone administration affects the number of paracervical ganglion ovary-projecting neurons in sexually mature gilts. Neuroscience Research 2014, 83: 89-96 (doi: 10.1016/j.neures.2014.02.008).
 50. Jana, Barbara; Czarzasta, Joanna; Jaroszewski, Jerzy J. Synthesis of leukotrienes in porcine uteri with endometritis induced by infection with Escherichia coli. Reproduction, Fertility and Development 2014, 26(7): 1007-1016 (doi: 10.1071/RD13191).
 51. Janiak, Michał; Slavova-Kazakova, Adriana; Kancheva, Vessela; Amarowicz, Ryszard. Sephadex LH-20 column chromatography of the hydrolysed lignan macromolecule of flaxseed. Bulgarian Chemical Communications 2014, 46(3): 640-644 (pdf).
 52. Jankowska, Katarzyna. Bezwzględna walka z owadami na fermie. Indyk Polski 2014, 2: 34-38.
 53. Jankowska, Katarzyna. Chlorowanie wody pitnej dla świń. Hodowca Trzody Chlewnej 2014, 5-6: 26-29.
 54. Jankowska, Katarzyna. Choroba okrągłego serca u indyków. Indyk Polski 2014, 1: 36-37.
 55. Jankowska, Katarzyna. Co nieco o zakwaszaczach jako dodatkach do paszy i wody dla drobiu. Polskie Drobiarstwo 2014, 9: 48-51.
 56. Jankowska, Katarzyna. Czy ważna jest obecność składników mineralnych w paszy dla drobiu?. Polskie Drobiarstwo 2014, 5: 52-56.
 57. Jankowska, Katarzyna. Jakie są skutki słabej jakości powietrza?. Hodowca Drobiu 2014, 8: 36-38.
 58. Jankowska, Katarzyna. Przyczyny kanibalizmu u ptaków. Hodowca Drobiu 2014, 2: 32-34.
 59. Jankowska, Katarzyna. Rzepak w żywieniu świń. Hodowca Trzody Chlewnej 2014, 3-4: 28-31.
 60. Jankowska, Katarzyna. Skąd pochodzi maślan sodu i jaką rolę odgrywa w profilaktyce oraz leczeniu zaburzeń funkcjonowania przewodu pokarmowego u drobiu?. Polskie Drobiarstwo 2014, 4: 34-37.
 61. Jankowska, Katarzyna. Właściwe warunki dla transportu warchlaków. Hodowca Trzody Chlewnej 2014, 9-10: 44-46.
 62. Jankowska, Katarzyna. Z czego wynika „zadowolenie” kur i producenta?. Polskie Drobiarstwo 2014, 2: 54-57.
 63. Jankowska, Katarzyna. Zamgławiacze-urządzenia przydatne do dezynsekcji. Polskie Drobiarstwo 2014, 6: 50-53.
 64. Jankowska, Katarzyna. Źródła emisji tlenku i dwutlenku węgla w indyczniku. Indyk Polski 2014, 4: 42-46.
 65. Jankowski, Jan; Kubińska, Magdalena; Zduńczyk, Zenon. Nutritional and immunomodulatory function of methionine in poultry diets – a review. Annals of Animal Science 2014, 14(1): 17-31 (doi: 10.2478/aoas-2013-0081).
 66. Jankowski, Jan; Mikulski, Dariusz; Zduńczyk, Zenon; Juśkiewicz, Jerzy; Lichtorowicz, Karolina. Gastrointestinal tract response and growth performance of growing turkeys as influenced by the whole wheat content of diets in two feeding programmes. Journal of Animal and Feed Sciences 2014, 23(3): 253-261 (doi: 10.22358/jafs/65688/2014).
 67. Jankowski, Jan; Zduńczyk, Zenon. The effect of dietary sodium chloride concentrations on blood electrolyte concentrations, the incidence of foot pad dermatitis and bone mineralization in broiler chickens and turkeys [Wpływ zawartości chlorku sodu w paszy na stężenie elektrolitów we krwi, częstość występowania zapalenia skóry stóp i mineralizację kości u kurcząt brojlerów i indyków]. Journal of Elementology 2014, 19(1): 265-275 (doi: 10.5601/jelem.2014.19.1.414).
 68. Jarocka, Urszula; Sawicka, Róża; Góra-Sochacka, Anna; Sirko, Agnieszka; Zagórski-Ostoja, Włodzimierz; Radecka, Hanna; Radecki, Jerzy. Electrochemical immunosensor for detection of antibodies against influenza A virus H5N1 in hen serum. Biosensors & Bioelectronics 2014, 55: 301-306 (doi: 10.1016/j.bios.2013.12.030).
 69. Jarocka, Urszula; Sawicka, Róża; Góra-Sochacka, Anna; Sirko, Agnieszka; Zagórski-Ostoja, Włodzimierz; Radecki, Jerzy; Radecka, Hanna. An immunosensor based on antibody binding fragments attached to gold nanoparticles for the detection of peptides derived from avian influenza hemagglutinin H5. Sensors 2014, 14(9): 15714-15728 (doi: 10.3390/s140915714).
 70. Jurgoński, Adam; Juśkiewicz, Jerzy; Zduńczyk, Zenon. A high-fat diet differentially affects the gut metabolism and blood lipids of rats depending on the type of dietary fat and carbohydrate. Nutrients 2014, 6(2): 616-626 (doi: 10.3390/nu6020616).
 71. Jurgoński, Adam; Juśkiewicz, Jerzy; Zduńczyk, Zenon; Matusevicius, Paulius; Kołodziejczyk, Krzysztof. Polyphenol-rich extract from blackcurrant pomace attenuates the intestinal tract and serum lipid changes induced by a high-fat diet in rabbits. European Journal of Nutrition 2014, 53(8): 1603-1613 (doi: 10.1007/s00394-014-0665-4).
 72. Jursza, Ewelina; Skarżyński, Dariusz J.; Siemieniuch, Marta J. Validation of reference genes in the feline endometrium. Reproductive Biology 2014, 14(4): 302-306 (doi: 10.1016/j.repbio.2014.04.003).
 73. Jursza, Ewelina; Szóstek, Anna Z.; Kowalewski, Mariusz P.; Boos, Alois; Okuda, Kiyoshi; Siemieniuch, Marta J. LPS-challenged TNFα production, prostaglandin secretion and TNFα/TNFRs expression in the endometrium of domestic cats in estrus or diestrus, and in cats with pyometra or receiving medroxyprogesterone acetate. Mediators of Inflammation 2014, 2014: art. no 689280 (1-12) (doi: 10.1155/2014/689280).
 74. Juśkiewicz, Jerzy; Kołodziejczyk, Krzysztof; Zduńczyk, Zenon; Jarosławska, Julia; Gugołek, Andrzej. Effect of the inclusion of black currant (Ribes nigrum L.) pomace in standard and high energy dense diets on the functioning of the digestive system in rabbits. European Poultry Science 2014, 78: art. no 17 (doi: 10.1399/eps.2014.17).
 75. Kaczmarek, Monika M.; Krawczyński, Kamil; Najmuła, Joanna; Reliszko, Żaneta P.; Sikora, Małgorzata; Gajewski, Zdzisław. Differential expression of genes linked to the leukemia inhibitor factor signaling pathway during the estrus cycle and early pregnancy in the porcine endometrium. Reproductive Biology 2014, 14(4): 293-297 (doi: 10.1016/j.repbio.2014.06.003).
 76. Kalve, Shweta; Fotschki, Joanna; Beeckman, Tom; Vissenberg, Kris; Beemster, Gerrit T. S. Three-dimensional patterns of cell division and expansion throughout the development of Arabidopsis thaliana leaves. Journal of Experimental Botany 2014, 65(22): 6385-6397 (doi: 10.1093/jxb/eru358).
 77. Kancheva, Vessela; Slavova-Kazakova, Adriana; Fabbri, Davide; Dettori, Maria A.; Delogu, Giovanna; Janiak, Michał; Amarowicz, Ryszard. Protective effects of equimolar mixtures of monomer and dimer of dehydrozingerone with α-tocopherol and/or ascorbyl palmitate during bulk lipid autoxidation. Food Chemistry 2014, 157: 263-274 (doi: 10.1016/j.foodchem.2014.02.036).
 78. Karamać, Magdalena; Kulczyk, Anna; Sulewska, Katarzyna. Antioxidant activity of hydrolysates prepared from flaxseed cake proteins using pancreatin. Polish Journal of Food and Nutrition Sciences 2014, 64(4): 227-233 (doi: 10.2478/pjfns-2013-0023).
 79. Kiewisz, Jolanta; Krawczyński, Kamil; Lisowski, Paweł; Blitek, Agnieszka; Zwierzchowski, Lech; Zięcik, Adam J.; Kaczmarek, Monika M. Global gene expression profiling of porcine endometria on days 12 and 16 of the estrous cycle and pregnancy. Theriogenology 2014, 82(6): 897-909 (doi: 10.1016/j.theriogenology.2014.07.009).
 80. Kohinkar, S. N.; Chavan, Uttam D.; Pawar, V. D.; Amarowicz, Ryszard. Studies on preparation of mixed fruit toffee from fig and guava fruits. Journal of Food Science and Technology-Mysore 2014, 51(9): 2204-2209 (doi: 10.1007/s13197-012-0691-2).
 81. Koroleva, Olga; Torkova, Anna; Nikolaev, Ilya; Khrameeva, Ekaterina; Fedorova, Tatyana; Tsentalovich, Mikhail; Amarowicz, Ryszard. Evaluation of the antiradical properties of phenolic acids. International Journal of Molecular Sciences 2014, 15(9): 16351-16380 (doi: 10.3390/ijms150916351).
 82. Korzekwa, Anna J.; Łukasik, Karolina; Pilawski, Wojciech; Piotrowska-Tomala, Katarzyna K.; Jaroszewski, Jerzy J.; Yoshioka, Shin; Okuda, Kiyoshi; Skarżyński, Dariusz J. Influence of prostaglandin F2α analogues on the secretory function of bovine luteal cells and ovarian arterial contractility in vitro. Veterinary Journal 2014, 199(1): 131-137 (doi: 10.1016/j.tvjl.2013.09.021).
 83. Korzekwa, Anna J.; Łupicka, Martyna; Socha, Barbara; Mannelli, Chiara; Skarżyński, Dariusz J. Is adenomyosis a problem in reproduction and fertility?. Polish Journal of Veterinary Sciences 2014, 17(1): 187-194 (doi: 10.2478/pjvs-2014-0028).
 84. Kosińska, Agnieszka; Andlauer, Wilfried. Antioxidant Capacity of Tea: Effect of Processing and Storage. W: Processing and Impact on Antioxidants in Beverages. Ed. Preedy, Victor R. Academic Press 2014 (ISBN 9780124047389), Chapter 12: 109-120 (doi: 10.1016/B978-0-12-404738-9.00012-X).
 85. Kosmala, Monika; Zduńczyk, Zenon; Karlińska, Elżbieta; Juśkiewicz, Jerzy. The effects of strawberry, black currant, and chokeberry extracts in a grain dietary fiber matrix on intestinal fermentation in rats. Food Research International 2014, 64: 752-761 (doi: 10.1016/j.foodres.2014.07.010).
 86. Kosmala, Monika; Zduńczyk, Zenon; Kołodziejczyk, Krzysztof; Klimczak, Elżbieta; Juśkiewicz, Jerzy; Zduńczyk, Przemysław. Chemical composition of polyphenols extracted from strawberry pomace and their effect on physiological properties of diets supplemented with different types of dietary fibre in rats. European Journal of Nutrition 2014, 53(2): 521-532 (doi: 10.1007/s00394-013-0557-z).
 87. Kostyra, Henryk; Kostyra, Elżbieta. Interakcje składników żywności. Część 19 [Interactions among food components. Part 19]. Żywność. Nauka. Technologia. Jakość 2014, 1(92): 215-217 (pdf).
 88. Kostyra, Henryk; Kostyra, Elżbieta. Interakcje składników żywności. Część 20 [Interactions among food components. Part 20]. Żywność. Nauka. Technologia. Jakość 2014, 2(93): 239-241 (pdf).
 89. Kostyra, Henryk; Kostyra, Elżbieta. Interakcje składników żywności. Część 21 [Interactions among food components. Part 21]. Żywność. Nauka. Technologia. Jakość 2014, 3(94): 206-208 (pdf).
 90. Kostyra, Henryk; Kostyra, Elżbieta. Interakcje składników żywności. Część 22 [Interactions among food components. Part 22]. Żywność. Nauka. Technologia. Jakość 2014, 4(95): 201-203 (pdf).
 91. Kostyra, Henryk; Kostyra, Elżbieta. Interakcje składników żywności. Część 23 [Interactions among food components. Part 23]. Żywność. Nauka. Technologia. Jakość 2014, 5(96): 228-229 (pdf).
 92. Kostyra, Henryk; Kostyra, Elżbieta. Interakcje składników żywności. Część 24 [Interactions among food components. Part 24]. Żywność. Nauka. Technologia. Jakość 2014, 6(97): 197-200 (pdf).
 93. Kowalczyk-Zięba, Ilona; Boruszewska, Dorota; Sinderewicz, Emilia; Skarżyński, Dariusz J.; Wocławek-Potocka, Izabela. Influence of lysophosphatidic acid on nitric oxide-induced luteolysis in steroidogenic luteal cells in cows. Biology of Reproduction 2014, 90(1): art. no 17 (1-11) (doi: 10.1095/biolreprod.113.113357).
 94. Kowalik, Magdalena K.; Rękawiecki, Robert; Kotwica, Jan. Expression and localization of progesterone receptor membrane component 1 and 2 and serpine mRNA binding protein 1 in the bovine corpus luteum during the estrous cycle and the first trimester of pregnancy. Theriogenology 2014, 82(8): 1086-1093 (doi: 10.1016/j.theriogenology.2014.07.021).
 95. Kowalska, Agata; Kowalski, Radosław K. The effect of cyclooxygenase (COX) inhibitors on Japanese medaka (Oryzias latipes) reproduction parameters fed with high level of arachidonic acid (20:4 n-6). Aquaculture International 2014, 22(1): 185-193 (doi: 10.1007/s10499-013-9684-z).
 96. Kowalski, Radosław K.; Cejko, Beata I.; Irnazarow, Ilgiz; Szczepkowski, Mirosław; Dobosz, Stefan; Glogowski, Jan. Short-term storage of diluted fish sperm in air versus oxygen. Turkish Journal of Fisheries and Aquatic Sciences 2014, 14(3): 831-834 (doi: 10.4194/1303-2712-v14_3_26).
 97. Kowalski, Radosław K.; Cejko, Beata I.; Krejszeff, Sławomir; Sarosiek, Beata; Judycka, Sylwia; Targońska, Katarzyna; Kucharczyk, Dariusz; Glogowski, Jan. Effect of albumin and casein supplementation on the common carp Cyprinus carpio L. sperm motility parameters measured by CASA. Aquaculture International 2014, 22(1): 123-129 (doi: 10.1007/s10499-013-9673-2).
 98. Kozai, Keisuke; Hojo, Takuo; Tokuyama, Shota; Szóstek, Anna Z.; Takahashi, Masashi; Sakatani, Miki; Nambo, Yasuo; Skarżyński, Dariusz J.; Okuda, Kiyoshi. Expression of aldo-keto reductase 1C23 in the equine corpus luteum in different luteal phases. Journal of Reproduction and Development 2014, 60(2): 150-154 (doi: 10.1262/jrd.2013-120).
 99. Kozak, Leslie P. Genetic variation in brown fat activity and body weight regulation in mice: Lessons for human studies. Biochimica et Biophysica Acta-Molecular Basis of Disease 2014, 1842(3): 370-376 (doi: 10.1016/j.bbadis.2013.04.025).
 100. Kozłowska, Anna; Majewski, Mariusz; Jana, Barbara. Changes in the cholinergic innervation pattern of porcine ovaries with cysts induced by dexamethasone administration. Journal of Molecular Neuroscience 2014, 54(1): 10-19 (doi: 10.1007/s12031-014-0239-1).
 101. Król, Angelika; Amarowicz, Ryszard; Weidner, Stanisław. Changes in the composition of phenolic compounds and antioxidant properties of grapevine roots and leaves (Vitis vinifera L.) under continuous of long-term drought stress. Acta Physiologiae Plantarum 2014, 36(6): 1491-1499 (doi: 10.1007/s11738-014-1526-8).
 102. Krupa-Kozak, Urszula. Pathologic bone alterations in celiac disease: Etiology, epidemiology, and treatment. Nutrition 2014, 30(1): 16-24 (doi: 10.1016/j.nut.2013.05.027).
 103. Krupa-Kozak, Urszula; Bączek, Natalia; Adamowicz, Justyna. Wpływ kazeinianu i cytrynianu wapnia na jakość i właściwości technologiczne chleba bezglutenowego [Effect of calcium caseinate and calcium citrate on quality and technological parameters of gluten-free bread]. Żywność. Nauka. Technologia. Jakość 2014, 3(94): 136-150 (doi: 10.15193/zntj/2014/94/136-150).
 104. Krzymowski, Tadeusz; Stefańczyk-Krzymowska, Stanisława; Muszak, Jolanta; Gilun, Przemysław D.; Koziorowski, Marek. Cavernous sinus and its mysterious physiological functions: facts and hypotheses. Acta Biologica Cracoviensia Series Zoologia 2014, 55-56: 7-15 (pdf).
 105. Kunicki, Michał; Łukaszuk, Krzysztof; Wocławek-Potocka, Izabela; Liss, Joanna; Kulwikowska, Patrycja; Szczyptańska, Joanna. Evaluation of granulocyte colony-stimulating factor effects on treatment-resistant thin endometrium in women undergoing in vitro fertilization. BioMed Research International 2014, 2014: art. no 913235 (1-5) (doi: 10.1155/2014/913235).
 106. Kurzawska, Agata; Górecka, Danuta; Błaszczak, Wioletta; Szwengiel, Artur; Paukszta, Dominik; Lewandowicz, Grażyna. The molecular and supermolecular structure of common cattail (Typha latifolia) starch. Starch-Starke 2014, 66(9-10): 849-856 (doi: 10.1002/star.201300283).
 107. Kurzątkowska, Katarzyna; Mielecki, Marin; Grzelak, Krystyna; Verwilst, Peter; Dehaen, Wim; Radecki, Jerzy; Radecka, Hanna. Immobilization of His-tagged kinase JAK2 onto the surface of a plasmon resonance gold disc modified with different copper(II) complexes. Talanta 2014, 130: 336-341 (doi: 10.1016/j.talanta.2014.07.013).
 108. Kurzyńska, Aleksandra; Bogacki, Marek; Chojnowska, Katarzyna; Bogacka, Iwona. Peroxisome proliferator activated receptor ligands affect progesterone and 17β-estradiol secretion by porcine corpus luteum during early pregnancy. Journal of Physiology and Pharmacology 2014, 65(5): 709-717 (pdf).
 109. Kwasek, Karolina; Dąbrowski, Konrad; Nynca, Joanna; Takata, Rodrigo; Wojno, Michał; Wick, Macdonald. The influence of dietary lysine on yellow perch female reproductive performance and the quality of eggs. North American Journal of Aquaculture 2014, 76(4): 351-358 (doi: 10.1080/15222055.2014.911223).
 110. Kwasek, Karolina; Dąbrowski, Konrad; Nynca, Joanna; Takata, Rodrigo; Wojno, Michał; Wick, Macdonald. The influence of dietary lysine on yellow perch maturation and the quality of sperm. North American Journal of Aquaculture 2014, 76(2): 119-126 (doi: 10.1080/15222055.2013.856826).
 111. Lipiński, Zbigniew. Jad pszczeli – trucizna czy lek?. Pszczelarstwo 2014, 5: 3-4.
 112. Lipiński, Zbigniew. Miód, cukier, czy izoglukoza?. Pszczelarstwo 2014, 11: 2-3.
 113. Lipiński, Zbigniew. Wymiana matki w rodzinie pszczelej. Pszczelarstwo 2014, 6: 2-4.
 114. Lipiński, Zbigniew; Wojtacka, Joanna. Cukier – bezpieczny zamiennik nektaru. Pszczelarstwo 2014, 8: 7-8.
 115. Łukaszuk, Krzysztof; Kalwak, Krzysztor; Pukszta, Sebastian; Jakiel, Grzegorz; Wocławek-Potocka, Izabela; Galvão, António M.; Waśniewski, Tomasz. Preimplantation genetic diagnosis of human leukocyte antigen for X-linked immunoproliferative syndrome caused by SAP mutation. European Journal of Obstetrics & Gynecology and Reproductive Biology 2014, 182: 252-253 (doi: 10.1016/j.ejogrb.2014.09.034).
 116. Łukaszuk, Krzysztof; Liss, Joanna; Kunicki, Michał; Jakiel, Grzegorz; Waśniewski, Tomasz; Wocławek-Potocka, Izabela; Pastuszek, Ewa. Anti-Müllerian hormone (AMH) is a strong predictor of live birth in women undergoing assisted reproductive technology. Reproductive Biology 2014, 14(3): 176-181 (doi: 10.1016/j.repbio.2014.03.004).
 117. Łukaszuk, Krzysztof; Ludwikowska, Beata; Liss, Joanna; Kunicki, Michał; Sawczak, Mirosław; Lukaszuk, Aron; Płóciennik, Łukasz; Jakiel, Grzegorz; Waśniewski, Tomasz; Wocławek-Potocka, Izabela; Bialobrzeska, Dorota. Decreasing quality of the new generations of anti-Müllerian hormone assays. BioMed Research International 2014, 2014: art. no 165352 (1-7) (doi: 10.1155/2014/165352).
 118. Ma, Yuanyuan; Kosińska-Cagnazzo, Agnieszka; Kerr, William L.; Amarowicz, Ryszard; Swanson, Ruthann B.; Pegg, Ronald B. Separation and characterization of phenolic compounds from dry-blanched peanut skins by liquid chromatography-electrospray ionization mass spectrometry. Journal of Chromatography A 2014, 1356: 64-81 (doi: 10.1016/j.chroma.2014.06.027).
 119. Ma, Yuanyuan; Kosińska-Cagnazzo, Agnieszka; Kerr, William L.; Amarowicz, Ryszard; Swanson, Ruthann B.; Pegg, Ronald B. Separation and characterization of soluble esterified and glycoside-bound phenolic compounds in dry-blanched peanut skins by liquid chromatography-electrospray ionization mass spectrometry. Journal of Agricultural and Food Chemistry 2014, 62(47): 11488-11504 (doi: 10.1021/jf503836n).
 120. Malecka, Kamila; Michalczuk, Lech; Radecka, Hanna; Radecki, Jerzy. Ion-channel genosensor for the detection of specific DNA sequences derived from plum pox virus in plant extracts. Sensors 2014, 14(10): 18611-18624 (doi: 10.3390/s141018611).
 121. Malinowski, Paweł; Milewski, Robert; Ziniewicz, Piotr; Milewska, Anna J.; Czerniecki, Jan; Wołczyński, Sławomir. The use of data mining methods to predict the result of infertility treatment using the IVF ET method. Studies in Logic, Grammar and Rhetoric 2014, 39(52): 67-74 (doi: 10.2478/slgr-2014-0044).
 122. Małysz-Cymborska, Izabela; Andronowska, Aneta. Expression of the vascular endothelial growth factor receptor system in porcine oviducts after induction of ovulation and superovulation. Domestic Animal Endocrinology 2014, 49: 86-95 (doi: 10.1016/j.domaniend.2014.06.003).
 123. Mannelli, Chiara; Carotenuto, Claudiopietro; Romagnoli, Roberta; Szóstek, Anna Z.; Waśniewski, Tomasz; Skarżyński, Dariusz J.; Paulesu, Luana. Bisphenol A alters β-hCG and MIF release by human placenta: an in vitro study to understand the role of endometrial cells. Mediators of Inflammation 2014, 2014: art. no 635364 (1-11) (doi: 10.1155/2014/635364).
 124. Matusevicius, Paulius; Zduńczyk, Zenon; Juśkiewicz, Jerzy; Jeroch, Heinz. Rapeseed meal as a partial replacement for sunflower meal in diets for growing rabbits – gastrointestinal tract response and growth performance. European Poultry Science / Archiv fur Geflugelkunde 2014, 78: art. no 18 (1-11) (doi: 10.1399/eps.2014.18).
 125. Mehanna, Nayra S.; Hassan, Zakaria M. R.; El-Din, Hala M. F.; Ali, Ali A.-E.; Amarowicz, Ryszard; El-Messery, Tamer M. Effect of interaction phenolic compounds with milk proteins on cell line. Food and Nutrition Sciences 2014, 5(22): 2130-2146 (doi: 10.4236/fns.2014.522226).
 126. Michalska, Anna; Łysiak, Grzegorz. Przydatność do suszenia owoców śliw uprawnych w Polsce w aspekcie przemian związków bioaktywnych i tworzących się produktów reakcji Maillarda [Applicability of plums grown in Poland to drying process in terms of changes in bioactive compounds and of Maillard reaction products being formed]. Żywność. Nauka. Technologia. Jakość 2014, 6(97): 29-38 (doi: 10.15193/ZNTJ/2014/97/029-038).
 127. Mikulski, Dariusz; Zduńczyk, Zenon; Juśkiewicz, Jerzy; Rogiewicz, Anna; Jankowski, Jan. The effect of different blue lupine (L. angustifolius) inclusion levels on gastrointestinal function, growth performance and meat quality in growing-finishing turkeys. Animal Feed Science and Technology 2014, 198: 347-352 (doi: 10.1016/j.anifeedsci.2014.10.005).
 128. Mikuła, Edyta; Wysłouch-Cieszyńska, Aleksandra; Zhukova, Liliya; Puchalska, Monika; Verwilst, Peter; Dehaen, Wim; Radecki, Jerzy; Radecka, Hanna. Voltammetric detection of S100B protein using His-tagged receptor domains for advanced glycation end products (RAGE) immobilized onto a gold electrode surface. Sensors 2014, 14(6): 10650-10663 (doi: 10.3390/s140610650).
 129. Milewska, Anna J.; Jankowska, Dorota; Citko, Dorota; Więsak, Teresa; Acacio, Brian; Milewski, Robert. The use of principal component analysis and logistic regression in prediction of infertility treatment outcome. Studies in Logic, Grammar and Rhetoric 2014, 39(52): 7-23 (doi: 10.2478/slgr-2014-0043).
 130. Młynarczuk, Jarosław; Wróbel, Michał H.; Kotwica, Jan. The orphan nuclear receptor SF-1 is involved in the effect of PCBs, DDT, and DDE on the secretion of steroid hormones and oxytocin from bovine luteal cells during the estrous cycle in vitro. Theriogenology 2014, 81(7): 877-886 (doi: 10.1016/j.theriogenology.2014.01.016).
 131. Morawska-Pucińska, Ewa; Szymańska, Magdalena; Blitek, Agnieszka. Expression profile and role of prostacyclin receptor (PTGIR) in peri-implantation porcine conceptuses. Theriogenology 2014, 82(4): 546-556 (doi: 10.1016/j.theriogenology.2014.05.014).
 132. Moza Jalali, Beenu; Kitewska, Anna; Wasielak, Marta; Bodek, Gabriel; Bogacki, Marek. Effects of seminal plasma and the presence of a conceptus on regulation of lymphocyte-cytokine network in porcine endometrium. Molecular Reproduction and Development 2014, 81(3): 270-281 (doi: 10.1002/mrd.22297).
 133. Muszak, Jolanta; Krzymowski, Tadeusz; Gilun, Przemysław; Stefańczyk-Krzymowska, Stanisława. Countercurrent transfer of dopamine from venous blood in the cavernous sinus to the arterial blood supplying the brain – the perfused rabbit head as an experimental model. Journal of Physiology and Pharmacology 2014, 65(5): 641-648 (pdf).
 134. Nalage, A. B.; Chavan, Uttam D.; Amarowicz, Ryszard. Studies on preparation of mixed toffee from aonla and ginger. Italian Journal of Food Science 2014, 26(2): 127-133.
 135. Nynca, Joanna; Arnold, Georg J.; Frölich, Thomas; Otte, Kathrin; Ciereszko, Andrzej. Proteomic identification of rainbow trout sperm proteins. Proteomics 2014, 14(2): 1569-1573 (doi: 10.1002/pmic.201300521).
 136. Nynca, Joanna; Arnold, Georg J.; Frölich, Thomas; Otte, Kathrin; Flenkenthaler, Florian; Ciereszko, Andrzej. Proteomic identification of rainbow trout seminal plasma proteins. Proteomics 2014, 14(1): 133-140 (doi: 10.1002/pmic.201300267).
 137. Nynca, Joanna; Dietrich, Grzegorz J.; Dobosz, Stefan; Grudniewska, Joanna; Ciereszko, Andrzej. Effect of cryopreservation on sperm motility parameters and fertilizing ability of brown trout semen. Aquaculture 2014, 433: 62-65 (doi: 10.1016/j.aquaculture.2014.05.037).
 138. Ogrodowczyk, Anna M.; Fotschki, Joanna; Wróblewska, Barbara. The effect of L. delbruecki ssp. bulgaricus-151 fermented buttermilk beverage on the course of allergic reaction [Wpływ maślanki fermentowanej szczepem L. delbruecki spp. bulgaricus-151 na przebieg reakcji alergicznej]. Episteme. Czasopismo Naukowo-Kulturalne 2014, 22(1): 361-368 (pdf).
 139. Ogrodowczyk, Anna M.; Markiewicz, Lidia H.; Wróblewska, Barbara. Mutations in the filaggrin gene and food allergy. Przegląd Gastroenterologiczny 2014, 9(4): 200-207 (doi: 10.5114/pg.2014.45100).
 140. Ohki, Shun; Morita, Masaya; Kitanobo, Seiya; Kowalska, Agata A.; Kowalski, Radosław K. Cryopreservation of Acropora digitifera sperm with use of sucrose and methanol based solution. Cryobiology 2014, 69(1): 134-139 (doi: 10.1016/j.cryobiol.2014.06.005).
 141. Ortega, Francisco J.; Mercader, Josep M.; Moreno-Navarrete, Jose M.; Rovira, Oscar; Guerra, Ester; Esteve, Eduardo; Xifra, Gemma; Martínez, Cristina; Ricart, Wifredo; Rieusset, Jennifer; Rome, Sophie; Karczewska-Kupczewska, Monika; Strączkowski, Marek; Fernández-Real, Jose M. Profiling of circulating microRNAs reveals common microRNAs linked to type 2 diabetes that change with insulin sensitization. Diabetes Care 2014, 37(5): 1375-1383 (doi: 10.2337/dc13-1847).
 142. Piotrowska, Hanna; Myszkowski, Krzysztof; Abraszek, Joanna; Kwiatkowska-Borowczyk, Eliza; Amarowicz, Ryszard; Murias, Marek; Wierzchowski, Marcin; Jodynis-Liebert, Jadwiga. DMU-212 inhibits tumor growth in xenograft model of human ovarian cancer. Biomedicine & Pharmacotherapy 2014, 68(4): 397-400 (doi: 10.1016/j.biopha.2014.02.001).
 143. Przygodzka, Małgorzata; Zielińska, Danuta; Ciesarová, Zuzanna; Kukurová, K.; Zieliński, Henryk. Comparison of methods for evaluation of the antioxidant capacity and phenolic compounds in common spices. LWT-Food Science and Technology 2014, 58(2): 321-326 (doi: 10.1016/j.lwt.2013.09.019).
 144. Przygrodzka, Emilia; Andronowska, Aneta; Janowski, Tomasz; Zięcik, Adam J. Effect of vaginal administration of prostaglandin E2 and/or 17β-estradiol on luteal function and histological characteristics of the cervix in cyclic pigs. Polish Journal of Veterinary Sciences 2014, 17(1): 123-130 (doi: 10.2478/pjvs-2014-0016).
 145. Przygrodzka, Emilia; Łopińska, Marcelina; Zięcik, Adam J. Precision-cut luteal slices: a promising approach for studying luteal function in pigs. Reproductive Biology 2014, 14(3): 243-247 (doi: 10.1016/j.repbio.2014.04.001).
 146. Rebordão, Maria R.; Galvão, António M.; Pinto-Bravo, Pedro; Szóstek, Anna Z.; Skarżyński, Dariusz J.; Ferreira-Dias, Graça M. What is new on the physiopathology of endometrosis in the mare?. Pferdeheilkunde 2014, 30(1): 15-18 (pdf).
 147. Rebordão, Maria R.; Galvão, António M.; Szóstek, Anna Z.; Amaral, Ana; Mateus, Luisa; Skarżyński, Dariusz J.; Ferreira-Dias, Graça M. Physiopathologic mechanisms involved in mare endometrosis. Reproduction in Domestic Animals 2014, 49(Suppl. 4): 82-87 (doi: 10.1111/rda.12397).
 148. Rod, Anne; Jarząbek, Katarzyna; Wołczyński, Sławomir; Benhaim, Annie; Reznik, Yves; Denoual-Ziad, Christine; Herlicoviez, Michel; Mittre, Hervé. ESR1 and FSHR gene polymorphisms influence ovarian response to FSH in poor responder women with normal FSH levels. Endocrinology & Metabolic Syndrome 2014, 3(3): art. no 1000141 (1-5) (doi: 10.4172/2161-1017.1000141).
 149. Romaszko, Ewa; Wiczkowski, Wiesław; Romaszko, Jerzy; Honke, Joanna; Piskuła, Mariusz K. Exposure of breastfed infants to quercetin after consumption of a single meal rich in quercetin by their mothers. Molecular Nutrition & Food Research 2014, 58(2): 221-228 (doi: 10.1002/mnfr.201200773).
 150. Sala, David; Ivanova, Saška; Plana, Natàlia; Ribas, Vicent; Duran, Jordi; Bach, Daniel; Turkseven, Saadet; Laville, Martine; Vidal, Hubert; Karczewska-Kupczewska, Monika; Kowalska, Irina; Strączkowski, Marek; Testar, Xavier; Palacín, Manuel; Sandri, Marco; Serrano, Antonio L.; Zorzano, Antonio. Autophagy-regulating TP53INP2 mediates muscle wasting and is repressed in diabetes. Journal of Clinical Investigation 2014, 124(5): 1914-1927 (doi: 10.1172/JCI72327).
 151. Sarosiek, Beata; Dryl, Katarzyna; Kucharczyk, Dariusz; Żarski, Daniel; Kowalski, Radosław K. Motility parameters of perch spermatozoa (Perca fluviatilis L.) during short-term storage with antioxidants addition. Aquaculture International 2014, 22(1): 159-165 (doi: 10.1007/s10499-013-9679-9).
 152. Sarosiek, Beata; Glogowski, Jan; Cejko, Beata I.; Kujawa, Roman; Szczepkowski, Mirosław; Kuźmiński, Henryk; Dobosz, Stefan; Kowalski, Radosław K. Inhibition of β-N-acetylglucosaminidase by acetamide affects sperm motility and fertilization success of rainbow trout (Oncorhynchus mykiss) and Siberian sturgeon (Acipenser baerii). Theriogenology 2014, 81(5): 723-732 (doi: 10.1016/j.theriogenology.2013.12.006).
 153. Sarosiek, Beata; Judycka, Sylwia; Kucharczyk, Dariusz; Żarski, Daniel; Kowalski, Radosław K. Motility parameters of perch spermatozoa (Perca fluviatilis L.) with cryoprotectors addition. Aquaculture International 2014, 22(1): 167-172 (doi: 10.1007/s10499-013-9687-9).
 154. Siemieniuch, Marta J.; Jursza, Ewelina; Szóstek, Anna Z.; Zschockelt, Lina; Boos, Alois; Kowalewski, Mariusz P. Placental origin of prostaglandin F2α in the domestic cat. Mediators of Inflammation 2014, 2014: art. no 364787 (1-8) (doi: 10.1155/2014/364787).
 155. Skarżyński, Dariusz J.; Szóstek, Anna Z.; Kołomycka, A.; Botelho, Marta; Zagrajczuk, A.; Ferreira-Dias, Graça M. The modulation of prostaglandin production by coumestrol in the equine endometrium in vitro. Journal of Equine Veterinary Science 2014, 34(1): 132-133 (doi: 10.1016/j.jevs.2013.10.091).
 156. Słowińska, Mariola; Liszewska, Ewa; Nynca, Joanna; Bukowska, Joanna; Hejmej, Anna; Bilińska, Barbara; Szubstarski, Jarosław; Kozłowski, Krzysztof; Jankowski, Jan; Ciereszko, Andrzej. Isolation and characterization of an ovoinhibitor, a multidomain Kazal-like inhibitor from turkey (Meleagris gallopavo) seminal plasma. Biology of Reproduction 2014, 91(5): art. no 108 (1-15) (doi: 10.1095/biolreprod.114.118836).
 157. Stasiak, Karolina; Glogowski, Jan; Demianowicz, Wiesław; Kowalski, Radosław K.; Nowak-Tkaczyk, Anna; Janicki, Bogdan. Use of biochemical markers to evaluate the quality of fresh and cryopreserved semen from the arctic fox (Vulpes lagopus). Polish Journal of Veterinary Sciences 2014, 17(3): 427-432 (doi: 10.2478/pjvs-2014-0061).
 158. Strychalski, Janusz; Juśkiewicz, Jerzy; Gugołek, Andrzej; Wyczling, Piotr; Daszkiewicz, Tomasz; Zwoliński, Cezary. Usability of rapeseed cake and wheat-dried distillers’ grains with solubles in the feeding of growing Californian rabbits. Archives of Animal Nutrition 2014, 68(3): 227-244 (doi: 10.1080/1745039X.2014.921482).
 159. Szóstek, Anna Z.; Adamowski, Marek; Galvão, António M.; Ferreira-Dias, Graça M.; Skarżyński, Dariusz J. Ovarian steroid-dependent tumor necrosis factor-α production and its action on the equine endometrium in vitro. Cytokine 2014, 67(2): 85-91 (doi: 10.1016/j.cyto.2014.02.005).
 160. Szóstek, Anna Z.; Galvão, António M.; Ferreira-Dias, Graça M.; Skarżyński, Dariusz J. Ovarian steroids affect prostaglandin production in equine endometrial cells in vitro. Journal of Endocrinology 2014, 220(3): 263-276 (doi: 10.1530/JOE-13-0185).
 161. Szóstek, Anna Z.; Galvão, António M.; Hojo, Takuo; Okuda, Kiyoshi; Skarżyński, Dariusz J. Interleukins affect equine endometrial cell function: modulatory action of ovarian steroids. Mediators of Inflammation 2014, 2014: art. no 208103 (1-11) (doi: 10.1155/2014/208103).
 162. Szymanowska-Powałowska, Daria; Lewandowicz, Grażyna; Kubiak, Piotr; Błaszczak, Wioletta. Stability of the process of simultaneous saccharification and fermentation of corn flour. The effect of structural changes of starch by stillage recycling and scaling up of the process. Fuel 2014, 119: 328-334 (doi: 10.1016/j.fuel.2013.11.034).
 163. Szymańska, Magdalena; Morawska-Pucińska, Ewa; Krawczyński, Kamil; Kiewisz, Jolanta; Zięcik, Adam J.; Blitek, Agnieszka. Effect of oestrus synchronization with PGF2α/eCG/hCG on luteal P4 synthesis in early pregnant gilts. Reproduction in Domestic Animals 2014, 49(6): 1034-1042 (doi: 10.1111/rda.12433).
 164. Szymkiewicz, Agata; Chudzik-Kozłowska, Justyna. Pea proteins immunotherapy in peanut allergic mice model. Acta Alimentaria 2014, 43(2): 193-201 (doi: 10.1556/AAlim.43.2014.2.1).
 165. Świątecka, Jolanta; Bielawski, Tomasz; Anchim, Tomasz; Leśniewska, Monika; Milewski, Robert; Wołczyński, Sławomir. Oocyte zona pellucida and meiotic spindle birefringence as a biomarker of pregnancy rate outcome in IVF-ICSI treatment [Dwójłomność osłonki przejrzystej i wrzeciona kariokinetycznego oocytu jako czynnik predykcji wskaźnika ciąż w leczeniu IVF-ET]. Ginekologia Polska 2014, 85(4): 264-271 (doi: 10.17772/gp/1722).
 166. Świgońska, Sylwia; Amarowicz, Ryszard; Król, Angelika; Mostek, Agnieszka; Badowiec, Anna; Weidner, Stanisław. Influence of abiotic stress during soybean germination followed by recovery on the phenolic compounds of radicles and their antioxidant capacity. Acta Societatis Botanicorum Poloniae 2014, 83(3): 209-218 (doi: 10.5586/asbp.2014.026).
 167. Tabęcka-Łonczyńska, Anna; Gilun, Przemysław D.; Stefańczyk-Krzymowska, Stanisława; Koziorowski, Marek. Local transfer of testosterone and aromatase activity in the spermatic cord in wild boar/pig hybrids in short-daylight and long-daylight periods. Reproductive Biology 2014, 14(4): 282-288 (doi: 10.1016/j.repbio.2014.06.004).
 168. Teodorowicz, Małgorzata; Świątecka, Dominika; Savelkoul, H.; Wichers, Harru; Kostyra, Elżbieta. Hydrolysates of glycated and heat-treated peanut 7S globulin (Ara h 1) modulate human gut microbial proliferation, survival and adhesion. Journal of Applied Microbiology 2014, 116(2): 424-434 (doi: 10.1111/jam.12358).
 169. Torres, Ana C.; Boruszewska, Dorota; Batista, Mariana; Kowalczyk-Zięba, Ilona; Diniz, Patricia; Sinderewicz, Emilia; Saulnier-Blache, Jean S.; Wocławek-Potocka, Izabela; Lopes-da-Costa, Luis. Lysophosphatidic acid signaling in late cleavage and blastocyst stage bovine embryos. Mediators of Inflammation 2014, 2014: art. no 678968 (1-11) (doi: 10.1155/2014/678968).
 170. Tuśnio, Anna; Taciak, Marcin; Barszcz, Marcin; Paradziej-Łukowicz, Jolanta; Olędzka, Ilona; Wiczkowski, Wiesław; Szumska, Magdalena; Pastuszewska, Barbara; Skomiał, Jacek. Thermal sterilization affects the content of selected compounds in diets for laboratory animals. Journal of Animal and Feed Sciences 2014, 23(4): 351-360 (doi: 10.22358/jafs/65672/2014).
 171. Verkerk, Ruud; Piskuła, Mariusz K.; Bovy, Arnaud; Dekker, Matthijs. Health effects of bioactive components in plant foods; results and opinion of the EU-COST926 action. Acta Horticulturae 2014, 1040: 349-359 (doi: 10.17660/ActaHortic.2014.1040.48).
 172. Weidner, Stanisław; Chrzanowski, Sebastian; Karamać, Magdalena; Król, Angelika; Badowiec, Anna; Mostek, Agnieszka; Amarowicz, Ryszard. Analysis of phenolic compounds and antioxidant abilities of extracts from germinating Vitis californica seeds submitted to cold stress conditions and recovery after the stress. International Journal of Molecular Sciences 2014, 15(9): 16211-16225 (doi: 10.3390/ijms150916211).
 173. Wiczkowski, Wiesław; Piskuła, Mariusz K. Biodostępność biologicznie aktywnych składników żywności. W: Żywność prozdrowotna. Składniki i technologia. Ed. Czapski, Janusz; Górecka, Danuta. Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, Poznań 2014 (ISBN 978-83-7160-784-4), 74-84.
 174. Wiczkowski, Wiesław; Szawara-Nowak, Dorota; Dębski, Henryk; Mitrus, Joanna; Horbowicz, Marcin. Comparison of flavonoids profile in sprouts of common buckwheat cultivars and wild tartary buckwheat. International Journal of Food Science and Technology 2014, 49(9): 1977-1984 (doi: 10.1111/ijfs.12484).
 175. Wiczkowski, Wiesław; Szawara-Nowak, Dorota; Topolska, Joanna; Olejarz, Katarzyna; Zieliński, Henryk; Piskuła, Mariusz K. Metabolites of dietary quercetin: profile, isolation, identification, and antioxidant capacity. Journal of Functional Foods 2014, 11: 121-129 (doi: 10.1016/j.jff.2014.09.013).
 176. Wiczkowski, Wiesław; Topolska, Joanna; Honke, Joanna. Anthocyanins profile and antioxidant capacity of red cabbages are influenced by genotype and vegetation period. Journal of Functional Foods 2014, 7: 201-211 (doi: 10.1016/j.jff.2014.02.011).
 177. Wocławek-Potocka, Izabela; Rawińska, Paulina; Kowalczyk-Zięba, Ilona; Boruszewska, Dorota; Sinderewicz, Emilia; Waśniewski, Tomasz; Skarżyński, Dariusz J. Lysophosphatidic acid (LPA) signaling in human and ruminant reproductive tract. Mediators of Inflammation 2014, 2014: art. no 649702 (1-14) (doi: 10.1155/2014/649702).
 178. Wojtasik, Justyn; Mielecki, Marcin; Kurzątkowska, Katarzyna; Grzelak, Krystyna; Verwilst, Peter; Dehaen, Wim; Radecki, Jerzy; Radecka, Hanna. Pentetic acid (DPTA) Cu(II) monolayer deposited on gold electrode – The base of biosensors for electrochemical screening of kinase JAK2 and potential inhibitor interactions. Sensors and Actuators B: Chemical 2014, 196: 223-230 (doi: 10.1016/j.snb.2014.01.095).
 179. Wojtkiewicz, Joanna; Jana, Barbara; Kozłowska, Anna; Crayton, Robert; Majewski, Mariusz; Zalecki, Michał; Baranowski, Włodzimierz; Radziszewski, Piotr. Innervation pattern of polycystic ovaries in the women. Journal of Chemical Neuroanatomy 2014, 61-62C: 147-152 (doi: 10.1016/j.jchemneu.2014.05.003).
 180. Wronkowska, Małgorzata; Haros, Monika. Wet-milling of buckwheat with hull and dehulled – the properties of the obtained starch fraction. Journal of Cereal Science 2014, 60(3): 477-483 (doi: 10.1016/j.jcs.2014.09.004).
 181. Wróbel, Michał H.; Będziechowski, Paweł; Młynarczuk, Jarosław J.; Kotwica, Jan. Impairment of uterine smooth muscle contractions and prostaglandin secretion from cattle myometrium and corpus luteum in vitro is influenced by DDT, DDE and HCH. Environmental Research 2014, 132: 54-56 (doi: 10.1016/j.envres.2014.02.018).
 182. Zborowska, Magdalena; Sulima, Magdalena; Marszałek, Ilona; Wysłouch-Cieszyńska, Aleksandra; Radecka, Hanna; Radecki, Jerzy. Nitrilotriacetic acid-copper(II) monolayer deposited on a gold electrode for the immobilization of histidine tagged V domain of receptor for advanced glycation end products – the basis of amyloid-beta peptide sensing. Analytical Letters 2014, 47(8): 1375-1391 (doi: 10.1080/00032719.2013.867501).
 183. Zduńczyk, Zenon; Jankowski, Jan. The effects of inclusion level and source of sodium in diets for growing turkeys. A review. Journal of Animal and Feed Sciences 2014, 23(1): 3-12 (doi: 10.22358/jafs/65710/2014).
 184. Zduńczyk, Zenon; Jankowski, Jan; Mikulski, Dariusz; Mikulska, Marzena; Lamparski, Grzegorz; Słomiński, Bogdan A.; Juśkiewicz, Jerzy. Growth performance, gastrointestinal function and meat quality in growing-finishing turkeys fed diets with different levels of yellow lupine (L. luteus) seeds. Archives of Animal Nutrition 2014, 68(3): 211-226 (doi: 10.1080/1745039X.2014.920642).
 185. Zduńczyk, Zenon; Jankowski, Jan; Rutkowski, Andrzej; Sosnowska, Ewelina; Drażbo, Aleksandra; Zduńczyk, Przemysław; Juśkiewicz, Jerzy. The composition and enzymatic activity of gut microbiota in laying hens fed diets supplemented with blue lupine seeds. Animal Feed Science and Technology 2014, 191: 57-66 (doi: 10.1016/j.anifeedsci.2014.01.016).
 186. Zia-Ul-Haq, Muhammad; Ahmad, Shakeel; Bukhari, Shazia A.; Amarowicz, Ryszard; Ercigli, Sezai; Jaafar, Hawa Z. E. Compositional studies and biological activities of some mash bean (Vigna mungo (L.) Hepper) cultivars commonly consumed in Pakistan. Biological Research 2014, 47(1): art. no 23 (1-14) (doi: 10.1186/0717-6287-47-23).
 187. Zięcik, Adam J. Jak zapobiegać dysfunkcji ciałek żółtych u świń [How to prevent dysfunction of corpora lutea in pigs]. Magazyn Weterynaryjny 2014, Suppl.: 556-562.
 188. Zięcik, Adam J.; Łopińska, Marcelina; Przygrodzka, Emilia; Wasielak, Marta; Kempa, Wojciech. Effect of hCG and intravaginal application of estradiol and prostaglandin E2 on pregnancy rate and litter size in gilts and sows. Animal Science Papers and Reports 2014, 32(1): 5-13 (pdf).
 189. Ziółkowska, Natalia; Lewczuk, Bogdan; Petryński, Wojciech; Palkowska, Katarzyna; Prusik, Magdalena; Targońska, Krystyna; Giżejewski, Zygmunt; Przybylska-Górnowicz, Barbara. Light and electron microscopy of the European beaver (Castor fiber) stomach reveal unique morphological features with possible general biological significance. PLOS One 2014, 9(4): art. no e94590 (1-17) (doi: 10.1371/journal.pone.0094590).
 190. Zschockelt, Lina; Amelkina, Olga; Siemieniuch, Marta J.; Koster, Stefanie; Jewgenow, Katarina; Braun, Beate C. Corpora lutea of pregnant and pseudopregnant domestic cats reveal similar steroidogenic capacities during the luteal life span. Journal of Steroid Biochemistry and Molecular Biology 2014, 144(Pt B): 373-381 (doi: 10.1016/j.jsbmb.2014.08.010).