Skip to main content

Wykaz publikacji

2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010

2013

 1. Adamska, Agnieszka; Karczewska-Kupczewska, Monika; Nikołajuk, Agnieszka; Otziomek, Elżbieta; Górska, Maria; Kowalska, Irina; Strączkowski, Marek. Normal metabolic flexibility despite insulin resistance in women with polycystic ovary syndrome. Endocrine Journal 2013, 60(9): 1107-1113 (doi: 10.1507/endocrj.EJ13-0115).
 2. Amarowicz, Ryszard; Pegg, Ronald B. Inhibition of proliferation of human carcinoma cell lines by phenolic compounds from a bearberry-leaf crude extract and its fractions. Journal of Functional Foods 2013, 5(2): 660-667 (doi: 10.1016/j.jff.2013.01.009).
 3. Arslan, Murat; Dąbrowski, Konrad; Ferrer, Sylvana; Dietrich, Mariola A.; Rodriguez, Gustvo. Growth, body chemical composition and trypsin activity of South American catfish, surubim (Pseudoplatystoma sp.) juveniles fed different dietary protein and lipid levels. Aquaculture Research 2013, 44(5): 760-771 (doi: 10.1111/j.1365-2109.2011.03081.x).
 4. Barański, Wojciech; Łukasik, Karolina; Skarżyński, Dariusz J.; Sztachańska, Marta; Zduńczyk, Sławomir; Janowski, Tomasz. Secretion of prostaglandins and leukotrienes by endometrial cells in cows with subclinical and clinical endometritis. Theriogenology 2013, 80(7): 766-772 (doi: 10.1016/j.theriogenology.2013.07.001).
 5. Bidzińska, Ewa; Dyrek, Krystyna; Kruczała, Krzysztof; Szczygieł, Jadwiga; Wenda, Elżbieta; Błaszczak, Wioletta; Fornal, Józef. Electron paramagnetic resonance (EPR) study of the short-living radicals generated thermally in phosphorylated maize starch with different amounts of amylose. Nukleonika 2013, 58(3): 429-433 (pdf).
 6. Blitek, Agnieszka. Receptywność macicy świni. W: Przyczyny i zapobieganie dysfunkcji oraz przedwczesnej regrasji ciałek żółtych u świni. Red. Zięcik, Adam J.; Smorąg, Zdzisław. IRZiBŻ PAN, Olsztyn 2013 (ISBN 978-83-923855-7-8), 13-16.
 7. Blitek, Agnieszka. Posynchronizacyjne obniżenie poziomu progesteronu jako przyczyna osłabionej funkcji jajników i przedwczesnej regresji ciałek żółtych. W: Przyczyny i zapobieganie dysfunkcji oraz przedwczesnej regrasji ciałek żółtych u świni. Red. Zięcik, Adam J.; Smorąg, Zdzisław. IRZiBŻ PAN, Olsztyn 2013 (ISBN 978-83-923855-7-8), 22-24.
 8. Blitek, Agnieszka; Kaczmarek, Monika M.; Wacławik, Agnieszka; Zięcik, Adam J. Embryo-maternal relationships during the peri-implantation period – new and old players. W: Control of pig reproduction IX. Ed. Rodriguez-Martinez, H.; Soede, N. M.; Flowers, W. L. Society of Reproduction and Fertility Vol. XX. Nottingham University Press, Nottingham 2013, Suppl. 68: 61-70.
 9. Blitek, Agnieszka; Morawska-Pucińska, Ewa; Szymańska, Magdalena; Kiewisz, Jolanta; Wacławik, Agnieszka. Effect of conceptus on transforming growth factor (TGF) β1 mRNA expression and protein concentration in the porcine endometrium – in vivo and in vitro studies. Journal of Reproduction and Development 2013, 59(2): 512-519 (doi: 10.1262/jrd.2013-002).
 10. Błaszczak, Wioletta; Misharina, Tamara A.; Fessas, Dimitrios; Signorelli, Marco; Górecki, Adrian R. Retention of aroma compounds by corn, sorghum and amaranth starches. Food Research International 2013, 54(1): 338-344 (doi: 10.1016/j.foodres.2013.07.032).
 11. Błaszczak, Wioletta; Zielińska, Danuta; Zieliński, Henryk; Szawara-Nowak, Dorota; Fornal, Józef. Antioxidant properties and rutin content of high pressure-treated raw and roasted buckwheat groats. Food and Bioprocess Technology 2013, 6(1): 92-100 (doi: 10.1007/s11947-011-0669-5).
 12. Bogacka, Iwona; Bogacki, Marek; Gaglewska, Marta; Kurzyńska, Aleksandra; Wasielak, Marta. In vitro effect of peroxisome proliferator activated receptor (PPAR) ligands on prostaglandin E2 synthesis and secretion by porcine endometrium during the estrous cycle and early pregnancy. Journal of Physiology and Pharmacology 2013, 64(1): 47-54 (pdf).
 13. Bogacka, Iwona; Bogacki, Marek; Kurzyńska, Aleksandra; Chojnowska, Katarzyna. The involvement of peroxisome proliferator activated receptors (PPARs) in prostaglandin F2α production by porcine endometrium. Reproductive Biology 2013, 13(4): 309-316 (doi: 10.1016/j.repbio.2013.10.001).
 14. Bogacka, Iwona; Bogacki, Marek; Wasielak, Marta. The effect of embryo presence on the expression of peroxisome proliferator activated receptor (PPAR) genes in the porcine reproductive system during periimplantation. Acta Veterinaria Hungarica 2013, 61(3): 405-415 (doi: 10.1556/AVet.2013.013).
 15. Bołzan, Emilia; Andronowska, Aneta; Bodek, Gabriel; Morawska-Pucińska, Ewa; Krawczyński, Kamil; Dąbrowski, Adam; Zięcik, Adam J. The novel effect of hCG administration on luteal function maintenance during the estrous cycle/pregnancy and early embryo development in the pig. Polish Journal of Veterinary Sciences 2013, 16(2): 323-332 (doi: 10.2478/pjvs-2013-0044).
 16. Boruszewska, Dorota; Kowalczyk-Zięba, Ilona; Piotrowska-Tomala, Katarzyna K.; Saulnier-Blache, Jean S.; Acosta, Tomas J.; Skarżyński, Dariusz J.; Wocławek-Potocka, Izabela. Which bovine endometrial cells are source and target for lysophosphatidic acid?. Reproductive Biology 2013, 13(1): 100-103 (doi: 10.1016/j.repbio.2013.01.166).
 17. Boruszewska, Dorota; Sinderewicz, Emilia; Kowalczyk-Zięba, Ilona; Skarżyński, Dariusz J.; Wocławek-Potocka, Izabela. Influence of lysophosphatidic acid on estradiol production and follicle stimulating hormone action in bovine granulose cells. Reproductive Biology 2013, 13(4): 344-347 (doi: 10.1016/j.repbio.2013.09.004).
 18. Boryshpolets, Sergii; Kowalski, Radosław K.; Dietrich, Grzegorz J.; Dzyuba, Borys; Ciereszko, Andrzej. Different computer-assisted sperm analysis (CASA) systems highly influence sperm motility parameters. Theriogenology 2013, 80(7): 758-765 (doi: 10.1016/j.theriogenology.2013.06.019).
 19. Bratkiene, Elena; Juodeikiene, G.; Vidmantiene, D.; Zduńczyk, Zenon; Zduńczyk, Przemysław; Juśkiewicz, Jerzy; Cizeikiene, D.; Matusevicius, Paulius. Influence of diets to Wistar rats supplemented with soya, flaxseed and lupine products treated by lactofermentation to improve their gut health. International Journal of Food Sciences and Nutrition 2013, 64(6):  730-739 (doi: 10.3109/09637486.2013.775230).
 20. Cejko, Beata I.; Sarosiek, Beata; Kowalski, Radosław K.; Krejszeff, Sławomir; Kucharczyk, Dariusz. Application of computer-assisted sperm analysis in selecting the suitable solution for common carp, Cyprinus carpio L., sperm motility. Journal of the World Aquaculture Society 2013, 44(3): 466-472 (doi: 10.1111/jwas.12043).
 21. Cejko, Beata I.; Żarski, Daniel; Krejszeff, Sławomir; Kucharczyk, Dariusz; Kowalski, Radosław K. Effect of hormonal stimulation on milt volume, number of sperm, and sperm motility in the crucian carp, Carassius carassius (L.). Israeli Journal of Aquaculture-Bamidgeh 2013, 65(1): art. no 912 (1-7).
 22. Chavan, Uttam D.; Amarowicz, Ryszard. Effect of various solvent systems on extraction of phenolics, tannins and sugars from beach pea (Lathyrus maritimus L.). International Food Research Journal 2013, 20(3): 1139-1144 (pdf).
 23. Chavan, Uttam D.; Amarowicz, Ryszard; Shahidi, Fereidoon. Hardness phenomenon in beach pea (Lethyrus maritimus L.). Indonesian Journal of Agricultural Science 2013, 14(1): 36-43 (doi: 10.21082/ijas.v14n1.2013.p36-43).
 24. Chruściel, Marcin; Vuorenoja, Susanna; Mohanty, Bidut; Rivero-Muller, Adolfo; Li, Xiangdong; Toppari, Jorma; Huhtaniemi, Ilpo; Rahman, Nafis A. Transgenic GATA-4expression induces adrenocortical tumorigenesis in C57BI/6 mice. Journal of Cell Science 2013, 126(Pt 8): 1845-1857 (doi: 10.1242/jcs.119347).
 25. Chudzik-Kozłowska, Justyna P.; Złotkowska, Dagmara; Kostyra, Henryk. BALB/C mice as a model for immunogenicity testing of food proteins on the example of egg ovalbumin. Central European Journal of Immunology 2013, 38(4): 430-433 (doi: 10.5114/ceji.2013.39757).
 26. Ciereszko, Andrzej; Dietrich, Grzegorz J.; Nynca, Joanna; Liszewska, Ewa; Karol, Halina; Dobosz, Stefan. The use of concentrated extenders to improve the efficacy of cryopreservation in whitefish spermatozoa. Aquaculture 2013, 408-409: 30-33 (doi: 10.1016/j.aquaculture.2013.05.016).
 27. Czarzasta, Joanna; Jana, Barbara. Inflammation changes the expression of leukotriene receptors in porcine uteri. Journal of Reproductive Immunology 2013, 100(2): 93-103 (doi: 10.1016/j.jri.2013.10.003).
 28. Delvaux, David; Kerff, Frederic; Murty, Mamidanna R. V. S.; Lakaye, Bernard; Czerniecki, Jan; Kohn, Gregory; Wins, Pierre; Herman, Raphael; Gabelica, Valerie; Heuze, Fabien; Tordoir, Xavier; Maree, Raphael; Matagne, Andre; Charlier, Paulette; De Pauw, Edwin; Bettendorff, Lucien. Structural determinants of specificity and catalytic mechanism in mammalian 25-kDa thiamine triphosphatase. Biochimica et Biophysica Acta-General Subjects 2013, 1830(10): 4513-4523 (doi: 10.1016/j.bbagen.2013.05.014).
 29. Ferreira-Dias, Graça M.; Botelho, Marta; Zagrajczuk, Agata; Rebordão, Maria R.; Galvão, António M.; Pinto-Bravo, Pedro; Piotrowska-Tomala, Katarzyna K.; Szóstek, Anna Z.; Wiczkowski, Wiesław; Piskuła, Mariusz K.; Fradinho, Maria J.; Skarżyński, Dariusz J. Coumestrol and its metabolite in mares’ plasma after ingestion of phytoestrogen-rich plants: Potent endocrine disruptors inducing infertility. Theriogenology 2013, 80(6): 684-692 (doi: 10.1016/j.theriogenology.2013.06.002).
 30. Flannery, Erin W.; Butts, Ian A. E.; Słowińska, Mariola; Ciereszko, Andrzej; Pitcher, Trevor E. Reproductive investment patterns, sperm characteristics, and seminal plasma physiology in alternative reproductive tactics of Chinook salmon (Oncorhynchus tshawytscha). Biological Journal of the Linnean Society 2013, 108(1): 99-108 (doi: 10.1111/j.1095-8312.2012.01980.x).
 31. Frączek, Regina J.; Żółtowska, Krystyna; Lipiński, Zbigniew; Dmitryjuk, Małgorzata. The mutual influence of proteins from Varroa destructor extracts and from honeybee haemolymph on their proteolytic activity – in vitro study. Acta Parasitologica 2013, 58(3): 317-323 (doi: 10.2478/s11686-013-0144-8).
 32. Galvão, António M.; Ferreira-Dias, Graça M.; Skarżyński, Dariusz J. Cytokines and angiogenesis in the corpus luteum. Mediators of Inflammation 2013, 2013: art. no 420186 (1-11) (doi: 10.1155/2013/420186).
 33. Galvão, António M.; Szóstek, Anna Z.; Skarżyński, Dariusz J.; Ferreira-Dias, Graça M. Role of tumor necrosis factor-α, interferon-γ and Fas-ligand on in vitro nitric oxide activity in the corpus luteum. Cytokine 2013, 64(1): 18-21 (doi: 10.1016/j.cyto.2013.07.015).
 34. Galvão, António M.; Valente, L.; Skarżyński, Dariusz J.; Szóstek, Anna Z.; Piotrowska-Tomala, Katarzyna K.; Rebordão, Maria R.; Mateus, Luisa; Ferreira-Dias, Graça M. Effect of cytokines and ovarian steroids on equine endometrium function: an in vitro study. Reproduction, Fertility and Development 2013, 25(7): 583-597 (doi: 10.1071/RD12153).
 35. Gao, Ru; Rim, Jong S.; Strickler, Karen L.; Barnes, Christian W.; Harkins, Lettie L.; Staszkiewicz, Jarosław; Gimble, Jeffery M.; Gawrońska-Kozak, Barbara; Leno, Gregory H.; Eilertsen, Kenneth J. Reprogramming mouse ear mesenchymal stem cells (EMSC) expressing the Dlk1-Dio3 imprinted gene cluster. Stem Cell Discovery 2013, 3(1): 64-71 (doi: 10.4236/scd.2013.31010).
 36. Gawrońska-Kozak, Barbara; Kirk-Ballard, Heather. Cyclosporin A reduces matrix metalloproteinases and collagen expression in dermal fibroblasts from regenerative FOXN1 deficient (nude) mice. Fibrogenesis & Tissue Repair 2013, 6(1): art. no 7 (1-11) (doi: 10.1186/1755-1536-6-7).
 37. Gilun, Przemysław D.; Stefańczyk-Krzymowska, Stanisława; Romerowicz-Misielak, Maria; Tabęcka-Łonczyńska, Anna; Przekop, Franciszek; Kosiorowski, Marek. Carbon monoxide-mediated humoral pathway for the transmission of light signal to the hypothalamus. Journal of Physiology and Pharmacology 2013, 64(6): 761-772 (pdf).
 38. Grabowska, Iwona; Malecka, Kamila; Stachyra, Anna; Góra-Sochacka, Anna; Sirko, Agnieszka; Zagórski-Ostoja, Włodzimierz; Radecka, Hanna; Radecki, Jerzy. Single electrode genosensor for simultaneous determination of sequences encoding hemagglutinin and neuraminidase of avian influenza virus type H5N1. Analytical Chemistry 2013, 85(1): 10167-10173 (doi: 10.1021/ac401547h).
 39. Grashorn, Michael A.; Gruzauskas, Romas; Dauksiene, Agila; Raceviciute-Stupeliene, Asta; Zduńczyk, Zenon; Juśkiewicz, Jerzy; Bliznikas, Saulius; Svirmickas, Gintautas J.; Slausgalvis, Virginijus. Influence of organic acids supplement to the diet on functioning of the digestive system in laying hens. European Poultry Science / Archiv fur Geflugelkunde 2013, 77(3): 155-159.
 40. Horbowicz, Marcin; Dębski, Henryk; Wiczkowski, Wiewsław; Szawara-Nowak, Dorota; Koczkodaj, Danuta; Mitrus, Joanna; Sytykiewicz, Hubert. The impact of short-term exposure to Pb and Cd on flavonoid composition and seedling growth of common buckwheat cultivars. Polish Journal of Environmental Studies 2013, 22(6): 103-110 (pdf).
 41. Horszwald, Anna; Heritier, Julien; Andlauer, Wilfried. Characterisation of Aronia powders obtained by different drying processes. Food Chemistry 2013, 141(3): 2858-2863 (doi: 10.1016/j.foodchem.2013.05.103).
 42. Jana, Barbara; Jaroszewski, Jerzy J.; Czarzasta, Joanna; Włodarczyk, M.; Markiewicz, Włodzimierz. Synthesis of prostacyclin and its effect on the contractile activity of the inflamed porcine uterus. Theriogenology 2013, 79(3): 470-485 (doi: 10.1016/j.theriogenology.2012.10.020).
 43. Jana, Barbara; Kozłowska, Anna; Wojtkiewicz, Joanna; Majewski, Mariusz. Effect of the denervation of porcine ovaries on dexamethasone-induced cyst formation. Acta Veterinaria Hungarica 2013, 61(2): 220-233 (doi: 10.1556/AVet.2013.011).
 44. Jana, Barbara; Palus, Katarzyna; Czarzasta, Joanna; Całka, Jarosław. Long-term estradiol-17β administration changes the population of paracervical ganglion neurons supplying the ovary in adult gilts. Journal of Molecular Neuroscience 2013, 50(3): 424-433 (doi: 10.1007/s12031-012-9950-y).
 45. Jana, Barbara; Rytel, Liliana; Czarzasta, Joanna; Całka, Jarosław. Reduction of the number of neurones in the caudal mesenteric ganglion innervating the ovary in sexually mature gilts following testosterone administration. Journal of Neuroendocrinology 2013, 25(9): 826-838 (doi: 10.1111/jne.12057).
 46. Jankowska, Katarzyna. Dbamy o fermę, zadbajmy również o siebie. Polskie Drobiarstwo 2013, 12: 36-38.
 47. Jankowska, Katarzyna. Jakość żywca dostarczanego do zakładu. Hodowca Drobiu 2013, 5: 17-19.
 48. Jankowska, Katarzyna. Obserwacja zachowania drobiu wskaźnikiem dla producenta. Polskie Drobiarstwo 2013, 10: 31-34.
 49. Jankowska, Katarzyna. Odporność w stadzie wskaźnikiem dla producenta. Polskie Drobiarstwo 2013, 3: 56-59.
 50. Jankowska, Katarzyna. Problem much w kurnikach powracający jak bumerang. Polskie Drobiarstwo 2013, 4: 47-52.
 51. Jankowska, Katarzyna. Rola substancji czynnych w ziołach. Hodowca Drobiu 2013, 2: 12-17.
 52. Jankowska, Katarzyna. Sterowanie środowiskiem jelit. Hodowca Trzody Chlewnej 2013, 5-6: 12-17.
 53. Jankowska, Katarzyna. Wady tuszek drobiowych. Hodowca Drobiu 2013, 3: 32-35.
 54. Jankowski, Jan; Mikulski, Dariusz; Zduńczyk, Zenon; Juśkiewicz, Jerzy. A note on the particle size distribution of intestinal digesta and nutrient digestibility in growing turkeys fed diets with different whole-grain wheat contents. Journal of Animal and Feed Sciences 2013, 22(4): 366-370 (doi: 10.22358/jafs/65929/2013).
 55. Jankowski, Jan; Zduńczyk, Zenon; Mikulski, Dariusz; Przybylska-Gornowicz, Barbara; Sosnowska, Ewelina; Juśkiewicz, Jerzy. Effect of whole wheat feeding on gastrointestinal tract development and performance of growing turkeys. Animal Feed Science and Technology 2013, 185(3-4): 150-159 (doi: 10.1016/j.anifeedsci.2013.07.012).
 56. Janowski, Tomasz; Barański, Wojciech; Łukasik, Karolina; Skarżyński, Dariusz J.; Rudowska, Małgorzata; Zduńczyk, Sławomir. Prevalence of subclinical endometritis in repeat breeding cows and mRNA expression of tumor necrosis factor α and inducible nitric oxide synthase in the endometrium of repeat breeding cows with and without subclinical endometritis. Polish Journal of Veterinary Sciences 2013, 16(4): 693-699 (doi: 10.2478/pjvs-2013-0098).
 57. Jargiło, Agata; Grabowska, Iwona; Radecka, Hanna; Sulima, Magdalena; Marszałek, Ilona; Wysłouch-Cieszyńska, Aleksandra; Dehaen, Wim; Radecki, Jerzy. Redox active dipyrromethene-Cu(II) monolayer for oriented immobilization of His-tagged RAGE domains – the base of electrochemical biosensors for determination of Aβ16-23′. Electroanalysis 2013, 25(5): 1185-1193 (doi: 10.1002/elan.201200537).
 58. Jarocka, Urszula; Radecka, Hanna; Malinowski, Tadeusz; Michalczuk, Lech; Radecki, Jerzy. Detection of prunus necrotic ringspot virus in plant extracts with impedimetric immunosensor based on glassy carbon electrode. Electroanalysis 2013, 25(2): 433-438 (doi: 10.1002/elan.201200470).
 59. Jarząbek, Katarzyna; Koda, Mariusz; Walentowicz-Sadlecka, Małgorzata; Grabiec, Marek; Laudański, Piotr; Wołczyński, Sławomir. Altered expression of ERs, aromatase, and COX2 connected to estrogen action in type 1 endometrial cancer biology. Tumor Biology 2013, 34(6): 4007-4016 (doi: 10.1007/s13277-013-0991-9).
 60. Józefiak, Damian; Kierończyk, Bartosz; Juśkiewicz, Jerzy; Zduńczyk, Zenon; Rawski, Mateusz; Długosz, Jakub; Sip, Anna; Højberg, Ole. Dietary nisin modulates the gastrointestinal microbial ecology and enhances growth performance of the broiler chickens. Plos One 2013, 8(12): art. no e85347 (1-11) (doi: 10.1371/journal.pone.0085347).
 61. Jurgoński, Adam; Juśkiewicz, Jerzy; Zduńczyk, Zenon. An anthocyanin-rich extract from Kamchatka honeysuckle increases enzymatic activity within the gut and ameliorates abnormal lipid and glucose metabolism in rats. Nutrition 2013, 29(6): 898-902 (doi: 10.1016/j.nut.2012.11.006).
 62. Juśkiewicz, Jerzy; Zduńczyk, Zenon; Gružauskas, Romas; Daukšienė, Agila; Racevičiutė-Stupelienė, Asta; Totilas, Zydrunas. Comparative effects of dietary phytobiotic (Macleaya Cordata alkaloid extract) and probiotic (Pediococcus Acidilactici MA 18/5 M) preparations as single supplements or in combination on fermentative processes in the broiler chickens caeca. Veterinarija ir Zootechnika 2013, 62(84): 50-55 (pdf).
 63. Kaczmarek, Monika M.; Krawczyński, Kamil; Filant, Justyna. Seminal plasma affects prostaglandin synthesis and angiogenesis in the porcine uterus. Biology of Reproduction 2013, 88(3): art. no 72 (1-11) (doi: 10.1095/biolreprod.112.103564).
 64. Kaczyński, Piotr; Wacławik, Agnieszka. Effect of conceptus on expression of prostaglandin F2α receptor in the porcine endometrium. Theriogenology 2013, 79(5): 784-790 (doi: 10.1016/j.theriogenology.2012.12.003).
 65. Karczewska-Kupczewska, Monika; Adamska, Agniewszka; Nikołajuk, Agnieszka; Otziomek, Elżbieta; Górska, Maria; Kowalska, Irina; Strączkowski, Marek. Circulating interleukin 6 and soluble forms of its receptors in relation to resting energy expenditure in women with anorexia nervosa. Clinical Endocrinology 2013, 79(6): 812-816 (doi: 10.1111/cen.12118).
 66. Karczewska-Kupczewska, Monika; Tarasów, Eugeniusz; Nikołajuk, Agnieszka; Stefanowicz, Magdalena; Matulewicz, Natalia; Otziomek, Elżbieta; Górska, Maria; Strączkowski, Marek; Kowalska, Irina. The effect of insulin infusion on the metabolites in cerebral tissues assessed with proton magnetic resonance spectroscopy in young healthy subjects with high and low insulin sensitivity. Diabetes Care 2013, 36(9): 2787-2793 (doi: 10.2337/dc12-1437).
 67. Kasprzak, Małgorzata; Rzedzicki, Zbigniew; Wirkijowska, A.; Zarzycki, Piotr; Sobota, Aldina; Sykut-Domańska, Emilia; Błaszczak, Wioletta. Effect of fibre-protein additions and process parameters on microstructure of corn extrudates. Journal of Cereal Science 2013, 58(3): 488-494 (doi: 10.1016/j.jcs.2013.09.002).
 68. Kolman, Ryszard; Glogowski, Jan; Szczepkowski, Mirosław; Kowalski, Radosław K.; Sarosiek, Beata; Cejko, Beata I.; Dietrich, Grzegorz J. Przebieg procesu dojrzewania i jakości mlecza jesiotra ostronosego Acipenser oxyrinchus oxyrinchus Mitchell, jakość nasienia oraz próba jego kriokonserwacji [Maturation and quality of baltic sturgeon, Acipenser oxyrhinchus oxyrhinchus Mitchell, semen and attempts at cryopreservation]. Komunikaty Rybackie 2013, 2(133): 1-4 (pdf).
 69. Korzekwa, Anna J.; Bah, Mamadou M.; Gęstwicka, Małgorzata; Socha, Barbara; Skarżyński, Dariusz J. Adenomyosis in the bovine uterus: Correlation between frequency, age, and 17β-estradiol-progesterone equilibrium. Theriogenology 2013, 79(1): 165-172 (doi: 10.1016/j.theriogenology.2012.09.023).
 70. Kosińska, Agnieszka; Andlauer, Wilfried. Modulation of tight junction integrity by food components. Food Research International 2013, 54(1): 951-960 (doi: 10.1016/j.foodres.2012.12.038).
 71. Kosińska, Agnieszka; Diering, Sascha; Prim, Denis; Heritier, Julien; Abdlauer, Wilfried. Phenolic compounds profile of strawberry fruits of Charlotte cultivar. Journal of Berry Research 2013, 3(1): 15-13 (doi: 10.3233/JBR-130043).
 72. Kostyra, Henryk; Kostyra, Elżbieta. Interakcje składników żywności. Część 13 [Interactions among food components. Part 13]. Żywność. Nauka. Technologia. Jakość 2013, 1(86): 230-232 (pdf).
 73. Kostyra, Henryk; Kostyra, Elżbieta. Interakcje składników żywności. Część 14 [Interactions among food components. Part 14]. Żywność. Nauka. Technologia. Jakość 2013, 2(87): 185-187 (pdf).
 74. Kostyra, Henryk; Kostyra, Elżbieta. Interakcje składników żywności. Część 15 [Interactions among food components. Part 15]. Żywność. Nauka. Technologia. Jakość 2013, 3(88): 200-202 (pdf).
 75. Kostyra, Henryk; Kostyra, Elżbieta. Interakcje składników żywności. Część 16 [Interactions among food components. Part 16]. Żywność. Nauka. Technologia. Jakość 2013, 4(89): 222-224 (pdf).
 76. Kostyra, Henryk; Kostyra, Elżbieta. Interakcje składników żywności. Część 17 [Interactions among food components. Part 17]. Żywność. Nauka. Technologia. Jakość 2013, 5(90): 211-213 (pdf).
 77. Kostyra, Henryk; Kostyra, Elżbieta. Interakcje składników żywności. Część 18 [Interactions among food components. Part 18]. Żywność. Nauka. Technologia. Jakość 2013, 6(91): 219-220 (pdf).
 78. Koszykowska, Marlena; Całka, Jarosław; Nidzgorska, Aleksandra; Jana, Barbara. Exogenous long-term treatment with 17β-oestradiol alters the innervation pattern in pig ovary. Reproduction, Fertility and Development 2013, 25(4): 661-673 (doi: 10.1071/RD11271).
 79. Kowalik, Magdalena K.; Rękawiecki, Robert; Kotwica, Jan. The putative roles of nuclear and membrane-bound progesterone receptors in the female reproductive tract. Reproductive Biology 2013, 13(4): 279-289 (doi: 10.1016/j.repbio.2013.09.001).
 80. Kowalik, Magdalena K.; Słonina, Dominika; Rękawiecki, Robert; Kotwica, Jan. Expression of progesterone receptor membrane component (PGRMC) 1 and 2, serpine mRNA binding protein 1 (SERBP1) and nuclear progesterone receptor (PGR) in the bovine endometrium during the estrous cycle and the first trimester of pregnancy. Reproductive Biology 2013, 13(1): 15-23 (doi: 10.1016/j.repbio.2013.01.170).
 81. Kowalska, Irina; Karczewska-Kupczewska, Monika; Adamska, Agnieszka; Nikołajuk, Agnieszka; Otziomek, Elżbieta; Strączkowski, Marek. Serum visfatin is differentially regulated by insulin and free Fatty acids in healthy men. Journal of Clinical Endocrinology & Metabolism 2013, 98(2): E293-E297 (doi: 10.1210/jc.2012-2818).
 82. Koziorowska-Gilun, Magdalena; Gilun, Przemysław D.; Fraser, Leyland; Koziorowski, Marek; Stefańczyk-Krzymowska, Stanisława; Kordan, Władysław. Antioxidant enzyme activity and mRNA expression in reproductive tract of adult male european bison (Bison bonasus, Linnaeus 1758). Reproduction in Domestic Animals 2013, 48(1): 7-14 (doi: 10.1111/j.1439-0531.2012.02015.x).
 83. Kozłowska, Anna; Wojtkiewicz, Joanna; Majewski, Mariusz; Jana, Barbara. The noradrenergic innervation and steroidogenic activity of porcine cystic ovaries. Physiological Research 2013, 62(4): 421-433 (pdf).
 84. Krupa-Kozak, Urszula; Bączek, Natalia; Rosell, Cristina M. Application of dairy proteins as technological and nutritional improvers of calcium-supplemented gluten-free bread. Nutrients 2013, 5(11): 4503-4520 (doi: 10.3390/nu5114503).
 85. Kurzątkowska, Katarzyna; Ostatná, Veronika; Hamley, Ian W.; Doneux, Thomas; Paleček, Emil. Electrochemical sensing of 2D condensation in amyloid peptides. Electrochimica Acta 2013, 106: 43-48 (doi: 10.1016/j.electacta.2013.05.057).
 86. Lipiński, Zbigniew. Pinocembryna – cenny składnik propolisu oraz miodu w zwalczaniu choroby Alzheimera. Pszczelarstwo 2013, 12: 3-5.
 87. Lipiński, Zbigniew; Olesiejuk, Renata. Najważniejsze składniki pokarmu pszczół. Tłuszcze. Pszczelarstwo 2013, 2: 2-4.
 88. Lipiński, Zbigniew; Olesiejuk, Renata. Najważniejsze składniki pokarmu pszczół. Witaminy. Pszczelarstwo 2013, 5: 2-3.
 89. Lipiński, Zbigniew; Olesiejuk, Renata. Pszczela wątroba. Pszczelarstwo 2013, 11: 6-8.
 90. Lipiński, Zbigniew; Olesiejuk, Renata. Rosnące zagrożenie zdrowia pszczół ze strony „dopalaczy” do pestycydów. Pszczelarstwo 2013, 10: 2-5.
 91. Lipiński, Zbigniew; Olesiejuk, Renata. Zawartość białka surowego w pyłku jako podstawowego wskaźnika jego wartości odżywczej dla pszczół. Pszczelarstwo 2013, 1: 3-6.
 92. Lipiński, Zbigniew; Olesiejuk, Renata. Żywienie pszczół miodnych. Substytuty nektaru i pyłku. Pszczelarstwo 2013, 9: 2-6.
 93. Lipiński, Zbigniew; Olesiejuk, Renata. Żywienie pszczół miodnych. Syrop cukru inwertowanego. Pszczelarstwo 2013, 8: 2-4.
 94. Lipiński, Zbigniew; Olesiejuk, Renata. Żywienie pszczół miodnych. Woda. Pszczelarstwo 2013, 7: 5-8.
 95. Lipiński, Zbigniew; Sankowska, R. Izoglukoza. Pszczelarstwo 2013, 4: 2-4.
 96. Lipiński, Zbigniew; Sankowska, R. Melanoidyny – HMF. Pszczelarstwo 2013, 3: 2-4.
 97. Lonkar, P. B.; Chavan, Uttam D.; Pawar, V. D.; Bansode, V. V.; Amarowicz, Ryszard. Studies on preparation and preservation of lemongrass (Cymbopogon flexuosus (Steud) Wats) powder for tea. Emirates Journal of Food and Agriculture 2013, 25(8): 585-592 (doi: 10.9755/ejfa.v25i8.15218).
 98. Łopieńska-Biernat, Elżbieta; Dmitryjuk, Małgorzata; Zaobidna, Ewa; Lipiński, Zbigniew; Żółtowska, Krystyna. The body composition and enzymes of carbohydrate metabolism of Varroa destructor. Journal of Apicultural Science 2013, 57(2): 93-101 (doi: 10.2478/jas-2013-0020).
 99. Malecka, Kamila; Grabowska, Iwona; Radecki, Jerzy; Stachyra, Anna; Góra-Sochacka, Anna; Sirko, Agnieszka; Radecka, Hanna. Electrochemical detection of avian influenza virus genotype using amino-ssDNA probe modified gold electrodes. Electroanalysis 2013, 25(8): 1871-1878 (doi: 10.1002/elan.201300113).
 100. Malinowski, Paweł; Milewski, Robert; Ziniewicz, Piotr; Milewska, Anna J.; Czerniecki, Jan; Wołczyński, Sławomir. Classification issue in the IVF ICSI/ET data analysis: early treatment outcomes prognosis. Studies in Logic, Grammar and Rhetoric 2013, 35(48): 103-115 (doi: 10.2478/slgr-2013-0034).
 101. Małysz-Cymborska, Izabela; Zięcik, Adam J.; Wacławik, Agnieszka; Andronowska, Aneta. Effect of hCG and eCG treatments on prostaglandins synthesis in the porcine oviduct. Reproduction in Domestic Animals 2013, 48(6): 1034-1042 (doi: 10.1111/rda.12210).
 102. Markiewicz, Lidia H.; Honke, Joanna; Haros, Monika; Świątecka, Dominika; Wróblewska, Barbara. Diet shapes the ability of human intestinal microbiota to degrade phytate – in vitro studies. Journal of Applied Microbiology 2013, 115(1): 247-259 (doi: 10.1111/jam.12204).
 103. Mielecki, Marcin; Wojtasik, Justyn; Zborowska, Magdalena; Kurzątkowska, Katarzyna; Grzelak, Krystyna; Dehaen, Wim; Radecki, Jerzy; Radecka, Hanna. Oriented immobilization of His-tagged kinase RIO1 protein on redox active N-(IDA-like)-Cu(II) monolayer deposited on gold electrode – The base of electrochemical biosensor. Electrochimica Acta 2013, 96: 147-154 (doi: 10.1016/j.electacta.2013.02.085).
 104. Mikuła, Edyta; Sulima, Małgorzata; Marszałek, Ilona; Wysłouch-Cieszyńska, Aleksandra; Verwilst, Peter; Dehaen, Wim; Radecki, Jerzy; Radecka, Hanna. Oriented immobilization of His-tagged protein on a redox active thiol derivative of DPTA-Cu(II) layer deposited on a gold electrode – The base of electrochemical biosensors. Sensors 2013, 13(9): 11586-11602 (doi: 10.3390/s130911586).
 105. Milewska, Anna J.; Jankowska, Dorota; Cwalina, Urszula; Więsak, Teresa; Citko, Dorota; Morgan, Allen; Milewski, Robert. Analyzing outcomes of Intrauterine Insemination treatment by application of cluster analysis or Kohonen neural networks. Studies in Logic, Grammar and Rhetoric 2013, 35(48): 7-25 (doi: 10.2478/slgr-2013-0041).
 106. Milewski, Robert; Milewska, Anna J.; Czerniecki, Jan; Leśniewska, Monika; Wołczyński, Sławomir. Analiza profilu demograficznego pacjentów leczonych z powodu niepłodności metodami rozrodu wspomaganego w latach 2005-2010 [Analysis of the demographic profile of patients treated for infertility using assisted reproductive techniques in 2005-2010]. Ginekologia Polska 2013, 84(7): 609-614 (doi: 10.17772/gp/1612).
 107. Milewski, Robert; Milewska, Anna J.; Więsak, Teresa; Morgan, Allen. Comparison of artificial neural networks and logistic regression analysis in pregnancy prediction of the in vitro fertilization treatment. Studies in Logic, Grammar and Rhetoric 2013, 35(48): 39-48 (doi: 10.2478/slgr-2013-0033).
 108. Młynarczuk, Jarosław; Kowalik, Magdalena. The effect of PCB126, 77, and 153 on the intracellular mobilization of Ca+2 in bovine granulosa and luteal cells after FSH and LH surge in vitro. Polish Journal of Veterinary Sciences 2013, 16(3): 417-424 (doi: 10.2478/pjvs-2013-0059).
 109. Młynarczuk, Jarosław; Wróbel, Michał H.; Kotwica, Jan. Adverse influence of coumestrol on synthesis and secretion of oxytocin and progesterone from bovine luteal cells in the first trimester of pregnancy. Environmental Toxicology 2013, 28(7): 411-418 (doi: 10.1002/tox.20735).
 110. Młynarczuk, Jarosław; Wróbel, Michał H.; Rękawiecki, Robert; Kotwica, Jan. The expression of Steroidogenic Factor-1 and its role in bovine steroidogenic ovarian cells during the estrus cycle and first trimester of pregnancy. Animal Reproduction Science 2013, 138(1-2): 74-81 (doi: 10.1016/j.anireprosci.2013.01.008).
 111. Młynarczuk, Jarosław; Wróbel, Michał H.; Ziółkowska, Anna; Kotwica, Jan. Involvement of the orphan nuclear receptor SF-1 in the effect of PCBs, DDT and DDE on the secretion of steroid hormones and oxytocin from bovine granulosa cells. Animal Reproduction Science 2013, 143(1-4): 30-37 (doi: 10.1016/j.anireprosci.2013.10.007).
 112. Muszak, Jolanta. The impact of selected vasoactive factors on vascular functions. Polish Annals of Medicine – Rocznik Medyczny 2013, 20(2): 149-153 (doi: 10.1016/j.poamed.2013.09.001).
 113. Nowosad, Joanna; Żarski, Daniel; Biłas, Maria; Dryl, Katarzyna; Krejszeff, Sławomir; Kucharczyk, Dariusz. Dynamics of ammonia excretion in juvenile common tench, Tinca tinca (L.), during intensive rearing under controlled conditions. Aquaculture International 2013, 21(3): 629-637 (doi: 10.1007/s10499-012-9596-3).
 114. Nynca, Anna; Nynca, Joanna; Wąsowska, Barbara; Kolesarova, Adriana; Kołomycka, Agnieszka; Ciereszko, Renata E. Effects of the phytoestrogen, genistein, and protein tyrosine kinase inhibitor-dependent mechanisms on steroidogenesis and estrogen receptor expression in porcine granulosa cells of medium follicles. Domestic Animal Endocrinology 2013, 44(1): 10-18 (doi: 10.1016/j.domaniend.2012.07.002).
 115. Nynca, Anna; Słonina, Dominika; Jablońska, Olga; Kaminska, Barbara; Ciereszko, Renata E. Daidzein affects steroidogenesis and oestrogen receptor expression in medium ovarian follicles of pigs. Acta Veterinaria Hungarica 2013, 61(1): 85-98 (doi: 10.1556/AVet.2012.060).
 116. Ogrodowczyk, Anna M.; Wróblewska, Barbara; Markiewicz, Lidia H.; Zakrzewska, Magdalena. Possible immunological consequences of filaggrin gene mutation. Case study of 3 year old allergic girl. Central European Journal of Immunology 2013, 38(3): 403-407 (doi: 10.5114/ceji.2013.37747).
 117. Patricelli, Dario; Sielezniew, Marcin; Ponikwicka-Tyszko, Donata; Ratkiewicz, Mirosław; Bonelli, Simona; Barbero, Francesca; Witek, Magdalena; Buś, Magdalena M.; Rutkowski, Robert; Balletto, Emilio. Contrasting genetic structure of rear edge and continuous range populations of a parasitic butterfly infected by Wolbachia. BMC Evolutionary Biology 2013, 13: art. no 14 (1-13) (doi: 10.1186/1471-2148-13-14).
 118. Peñas, Elena; Martinez-Villaluenga, Cristina; Vidal-Casero, Concepción; Zieliński, Henryk; Frias, Juana. Protein quality of traditional rye breads and ginger cakes as affected by the incorporation of flour with different extraction rates. Polish Journal of Food and Nutrition Sciences 2013, 63(1): 5-10 (doi: 10.2478/v10222-012-0067-3).
 119. Piotrowska, Hanna; Myszkowski, Krzysztof; Amarowicz, Ryszard; Murias, Marek; Kulcenty, Katarzyna; Wierzchowski, Marcin; Jodynis-Liebert, Jadwiga. Different susceptibility of colon cancer DLD-1 and LOVO cell lines to apoptosis induced by DMU-212, a synthetic resveratrol analogue. Toxicology in Vitro 2013, 27(8): 2127-2134 (doi: 10.1016/j.tiv.2013.09.012).
 120. Rękawiecki, Robert; Kowalik, Magdalena K.; Kotwica, Jan. Validation of housekeeping genes for studying differential gene expression in the bovine myometrium. Acta Veterinaria Hungarica 2013, 61(4): 505-516 (doi: 10.1556/AVet.2013.037).
 121. Sadowska, Jadwiga; Jeliński, Tomasz; Błaszczak, Wioletta; Konopka, Stanisław; Fornal, Józef; Rybiński, Wojciech. The effect of seed size and microstructure on their mechanical properties and frictional behavior. International Journal of Food Properties 2013, 16(4): 814-825 (doi: 10.1080/10942912.2011.567430).
 122. Sanz-Penella, Juan M.; Wronkowska, Małgorzata; Soral-Śmietana, Maria; Haros, Monika. Effect of whole amaranth flour on bread properties and nutritive value. LWT-Food Science and Technology 2013, 50(2): 679-685 (doi: 10.1016/j.lwt.2012.07.031).
 123. Sarosiek, Beata; Judycka, Sylwia; Kowalski, Radosław K. Influence of antioxidants on spermatozoa in the short-term storage of salmonidae milt [Wpływ dodatku antyoksydantów na krótkookresowe przechowywanie nasienia ryb łososiowatych]. Polish Journal of Natural Sciences 2013, 28(3): 379-384 (pdf).
 124. Siemieniuch, Marta J. Fizjologia cyklu rujowego samicy kota domowego. Weterynaria 2013, 1: 38-43.
 125. Siemieniuch, Marta J.; Jursza, Ewelina; Kowalewski, Mariusz P.; Majewska, Magdalena; Skarżyński, Dariusz J. Prostaglandin endoperoxide synthase 2 and prostaglandins F2a and E2 synthases expression and prostaglandin F2a and E2 secretion following oestrogen and⁄or progesterone stimulation of the feline endometrium. Reproduction in Domestic Animals 2013, 48(1): 72-78 (doi: 10.1111/j.1439-0531.2012.02031.x).
 126. Sionek, Barbara; Krygier, Krzysztof; Ukalski, Krzysztof; Ukalska, Joanna; Amarowicz, Ryszard. The influence of nitrogen and carbon dioxide on the oxidative stability of fully refined rapeseed oil. European Journal of Lipid Science and Technology 2013, 115(2): 1426-1433 (doi: 10.1002/ejlt.201200328).
 127. Skarżyński, Dariusz J.; Piotrowska-Tomala, Katarzyna K.; Łukasik, Karolina; Galvão, António M.; Farberov, Svetlana; Zalman, Y.; Meidan, Rina. Growth and regression in bovine corpora lutea: regulation by local survival and death pathways. Reproduction in Domestic Animals 2013, 48(Suppl.1): 25-37 (doi: 10.1111/rda.12203).
 128. Skobowiat, Cezary; Panasiewicz, Grzegorz; Giżejewski, Zygmunt; Szafrańska, Bożena. Co-expression pattern of dopamine beta-hydroxylase (DβH) and neuropeptide Y (NPY) within sympathetic innervation of ovary and umbilical cord of the European bison (Bison bonasus L.). Tissue & Cell 2013, 45(6): 402-406 (doi: 10.1016/j.tice.2013.07.002).
 129. Słowińska, Mariola; Dietrich, Grzegorz J.; Liszewska, Ewa; Kozłowski, Krzysztof; Jankowski, Jan; Ciereszko, Andrzej. Effect of dialysis on the proacrosin/acrosin system and motility of turkey (Meleagris gallopavo) spermatozoa during liquid storage. British Poultry Science 2013, 54(5): 661-668 (doi: 10.1080/00071668.2013.811715).
 130. Słowińska, Mariola; Nynca, Joanna; Cejko, Beata I.; Dietrich, Mariola A.; Horváth, Ákos; Urbányi, Béla; Kotrik, László; Ciereszko, Andrzej. Total antioxidant capacity of fish seminal plasma. Aquaculture 2013, 400-401: 101-104 (doi: 10.1016/j.aquaculture.2013.03.010).
 131. Soral-Śmietana, Maria; Zduńczyk, Zenon; Wronkowska, Małgorzata; Juśkiewicz, Jerzy; Zander, Lidia. Mineral composition and bioavailability of calcium and phosphorus from acid whey concentrated by various membrane processes [Skład mineralny i biodostępnośc wapnia i fosforu z serwatki kwasowej koncentrowanej przez separację membranową]. Journal of Elementology 2013, 18: 115-125 (doi: 10.5601/jelem.2013.18.1.10).
 132. Stasiak, Mateusz; Molenda, Marek; Opaliński, Ireneusz; Błaszczak, Wioletta. Mechanical properties of native maize, wheat, and potato starches. Czech Journal of Food Sciences 2013, 31(4): 347-354 (pdf).
 133. Strachecka, Anna; Borsuk, Grzegorz; Olszewski, Krzysztof; Paleolog, Jerzy; Lipiński, Zbigniew. Proteolysis on the body surface of pyrethroid-sensitive and resistant Varroa destructor. Acta Parasitologica 2013, 58(1): 64-69 (doi: 10.2478/s11686-013-0109-y).
 134. Strączkowski, Marek; Karczewska-Kupczewska, Monika; Adamska, Agnieszka; Otziomek, Elżbieta; Kowalska, Irina; Nikołajuk, Agnieszka. Serum fibroblast growth factor 21 in human obesity: regulation by insulin infusion and relationship with glucose and lipid oxidation. International Journal of Obesity 2013, 37(10): 1386-1390 (doi: 10.1038/ijo.2013.10).
 135. Szawara-Nowak, Dorota. Bioaktywne składniki pieczywa. Towaroznawcze Problemy Jakości. Polish Journal of Commodity Science 2013, 3(36): 103-115.
 136. Szawara-Nowak, Dorota; Koutsidis, Georgios; Wiczkowski, Wiesław; Zieliński, Henryk. Evaluation of the in vitro inhibitory effects of buckwheat enhanced wheat bread extracts on the formation of advanced glycation end-products (AGEs). LWT-Food Science and Technology 2013, 58(2): 327-334 (doi: 10.1016/j.lwt.2013.03.005).
 137. Szczepkowska, Aleksandra; Lagaraine, Christine; Robert, Vincent; Dufourny, Laurence; Thiery, Jean-Claude; Skipor, Janina. Effect of a two-weeks treatment with low dose of 2,2’,4,4’,5,5’ hexachlorobiphenyl (PCB153) on tight junction proteins expression in ovine choroid plexus during long and short photoperiod. Neurotoxicology and Teratology 2013, 37: 63-67 (doi: 10.1016/j.ntt.2013.03.061).
 138. Szóstek, Anna Z.; Łukasik, Karolina; Galvão, António M.; Ferreira-Dias, Graça M.; Skarżyński, Dariusz J. Impairment of the interleukin system in equine endometrium during the course of endometrosis. Biology of Reproduction 2013, 89(4): art. no 79 (1-13) (doi: 10.1095/biolreprod.113.109447).
 139. Szymkiewicz, Agata; Chudzik-Kozłowska, Justyna. Peanut allergenicity and cross-reactivity with pea proteins in the in vivo model. Polish Journal of Food and Nutrition Sciences 2013, 63(1): 35-42 (doi: 10.2478/v10222-012-0063-7).
 140. Świątecka, Dominika; Markiewicz, Lidia H.; Wróblewska, Barbara. In vitro evaluation of the effect of the buckwheat protein hydrolysate on bacterial adhesion, physiology and cytokine secretion of Caco-2 cells. Central European Journal of Immunology 2013, 38(3): 317-327 (doi: 10.5114/ceji.2013.37753).
 141. Tao, Yang; Wu, Di; Sun, Da-Wen; Górecki, Adrian R.; Błaszczak, Wioletta; Fornal, Józef; Jeliński, Tomasz. Quantitative and predictive study of the evolution of wine quality parameters during high hydrostatic pressure processing. Innovative Food Science & Emerging Technologies 2013, 20: 81-90 (doi: 10.1016/j.ifset.2013.05.008).
 142. Teodorowicz, Małgorzata; Fiedorowicz, Ewa; Kostyra, Henryk; Wichers, Harru; Kostyra, Elżbieta. Effect of Maillard reaction on biochemical properties of peanut 7S gloubulin (Ara h 1) and its interaction with human colon cancer cell line (Caco-2). European Journal of Nutrition 2013, 52(8): 1927-1938 (doi: 10.1007/s00394-013-0494-x).
 143. Tuśnio, Anna; Taciak, Marcin; Barszcz, Marcin; Paradziej-Łukowicz, Jolanta; Olędzka, Ilona; Wiczkowski, Wiesław; Szumska, Magdalena; Pastuszewska, Barbara; Skomiał, Jacek. Effects of thermal sterilisation on selected components of diets for laboratory rodents. Animal Technology and Welfare 2013, 12(3): 227-228 (pdf).
 144. Wacławik, Agnieszka. Ciałko żółte świni. W: Przyczyny i zapobieganie dysfunkcji oraz przedwczesnej regrasji ciałek żółtych u świni. Red. Zięcik, Adam J.; Smorąg, Zdzisław. IRZiBŻ PAN, Olsztyn 2013 (ISBN 978-83-923855-7-8), 7-12.
 145. Wacławik, Agnieszka; Kaczyński, Piotr; Jabbour, Henry N. Autocrine and paracrine mechanisms of prostaglandin E2 action on trophoblast/conceptus cells through the prostaglandin E2 receptor (PTGER2) during implantation. Endocrinology 2013, 154(10): 3864-3876 (doi: 10.1210/en.2012-2271).
 146. Wasielak, Marta; Fujii, Takashi; Ohsaki, Tsubasa; Hashizume, Tsutomu; Bogacki, Marek; Sawai, Ken. Transcript abundance and apoptosis in day-7 porcine blastocyst cultured with exogenous insulin-like growth factor-I. Reproductive Biology 2013, 13(1): 58-65 (doi: 10.1016/j.repbio.2013.01.173).
 147. Wasilewska, Ewa; Złotkowska, Dagmara; Pijagin, Mariola E. Rola mikroflory jelitowej i bakterii probiotycznych w profilaktyce i rozwoju raka jelita grubego [The role of intestinal microflora and probiotic bacteria in prophylactic and development of colorectal cancer]. Postępy Higieny i Medycyny Doświadczalnej 2013, 67: 837-847 (pdf).
 148. Weidner, Stanisław; Rybarczyk, Anna; Karamać, Magdalena; Król, Angelika; Mostek, Agnieszka; Grębosz, Joanna; Amarowicz, Ryszard. Differences in the phenolic composition and antioxidant properties between Vitis coignetiae and Vitis vinifera seeds extracts. Molecules 2013, 18(3): 3410-3426 (doi: 10.3390/molecules18033410).
 149. Wiczkowski, Wiesław; Szawara-Nowak, Dorota; Topolska, Joanna. Red cabbage anthocyanins: profile, isolation, identification, and antioxidant activity. Food Research International 2013, 51(1): 303-309 (doi: 10.1016/j.foodres.2012.12.015).
 150. Wocławek-Potocka, Izabela; Kowalczyk-Zięba, Ilona; Tylingo, Monika; Boruszewska, Dorota; Sinderewicz, Emilia; Skarżyński, Dariusz J. Effects of lysophopatidic acid on tumor necrosis factor α and interferon γ action in the bovine corpus luteum. Molecular and Cellular Endocrinology 2013, 377(1-2): 103-111 (doi: 10.1016/j.mce.2013.07.005).
 151. Wocławek-Potocka, Izabela; Mannelli, Chiara; Boruszewska, Dorota; Kowalczyk-Zięba, Ilona; Waśniewski, Tomasz; Skarżyński, Dariusz J. Diverse effects of phytoestrogens on the reproductive performance: cow as a model. International Journal of Endocrinology 2013, 2013: art. no 650984 (1-15) (doi: 10.1155/2013/650984).
 152. Wronkowska, Małgorzata; Haros, Monika; Soral-Śmietana, Maria. Effect of starch substitution by buckwheat flour on gluten-free bread quality. Food and Bioprocess Technology 2013, 6(7): 1820-1827 (doi: 10.1007/s11947-012-0839-0).
 153. Wróblewska, Barbara; Kaliszewska-Suchodoła, Anna; Kołakowski, Piotr; Troszyńska, Agnieszka. The effect of microbial transglutaminase on the immunoreactive and sensory properties of fermented milk beverages. International Journal of Food Science and Technology 2013, 48(5): 1007-1017 (doi: 10.1111/ijfs.12054).
 154. Xie, Yanlan; Kosińska, Agnieszka; Xu, Hairong; Andlauer, Wilfried. Milk enhances intestinal absorption of green tea catechins in in vitro digestion/Caco-2 cells model. Food Research International 2013, 53(2): 793-800 (doi: 10.1016/j.foodres.2012.07.063).
 155. Zduńczyk, Zenon. Mięso drobiowe jako żywność funkcjonalna: przesłanki zdrowotne. Polskie Drobiarstwo 2013, 12: 8-10.
 156. Zduńczyk, Zenon; Drażbo, Aleksandra A.; Jankowski, Jan; Juśkiewicz, Jerzy; Antoszkiewicz, Zofia; Troszyńska, Agnieszka. The effect of dietary vitamin E and selenium supplements on the fatty acid profile and quality traits of eggs. Archiv fur Tierzucht-Archives of Animal Breeding 2013, 56: 719-732 (doi: 10.7482/0003-9438-56-072).
 157. Zduńczyk, Zenon; Drażbo, Aleksandra; Jankowski, Jan; Juśkiewicz, Jerzy; Czech, Anna; Antoszkiewicz, Zofia. The effect of different dietary levels of vitamin E and selenium on antioxidant status and immunological markers in serum of laying hens. Polish Journal of Veterinary Sciences 2013, 16(2): 333-339 (doi: 10.2478/pjvs-2013-0045).
 158. Zduńczyk, Zenon; Gružauskas, Romas; Juśkiewicz, Jerzy; Daukšienė, Agila; Racevičiutė-Stupelienė, Asta; Jarulė, Virginija. Effect of dietary probiotic Pediococcus Acidilactici MA 18/5 M and prebiotic mannanoligosaccharides and their combination on caecal parameters in hens. Veterinarija ir Zootechnika 2013, 63(85): 89-93 (pdf).
 159. Zduńczyk, Zenon; Jankowski, Jan. Poultry meat as functional food: modification of the fatty acid profile: a review [Mięso drobiowe jako żywność funkcjonalna: modyfikacja profilu kwasów tłuszczowych – artykuł przeglądowy]. Annals of Animal Science 2013, 13(3): 463-480 (doi: 10.2478/aoas-2013-0039).
 160. Zduńczyk, Zenon; Jankowski, Jan; Juśkiewicz, Jerzy; Mikulski, Dariusz; Słomiński, Bogdan A. Effect of different dietary levels of low-glucosinolate rapeseed (canola) meal and non-starch polysaccharide-degrading enzymes on growth performance and gut physiology of growing turkeys. Canadian Journal of Animal Science 2013, 93(3): 353-362 (doi: 10.4141/CJAS2012-085).
 161. Zduńczyk, Zenon; Jankowski, Jan; Mikulski, Dariusz; Przybylska-Gornowicz, Barbara; Sosnowska, Ewelina; Juśkiewicz, Jerzy. Gastrointestinal morphology and function in turkeys fed diets diluted with whole grain wheat. Poultry Science 2013, 92(7): 1799-1811 (doi: 10.3382/ps.2012-02482).
 162. Zia-Ul-Haq, Muhammad; Ahmad, Shakeel; Amarowicz, Ryszard; De Feo, Vincenzo. Antioxidant activity of the extracts of some cowpea (Vigna unguiculata (L) Walp.) cultivars commonly consumed in Pakistan. Molecules 2013, 18(2): 2005-2017 (doi: 10.3390/molecules18022005).
 163. Zia-Ul-Haq, Muhammad; Ahmad, Shakeel; Amarowicz, Ryszard; Ercisli, Sezai. Compositional studies of some pea (Pisum sativum L.) seed cultivars commonly consumed in Pakistan. Italian Journal of Food Science 2013, 25(3): 295-302.
 164. Zia-Ul-Haq, Muhammad; Amarowicz, Ryszard; Ahmad, Shakeel; Qayum, Mughal; Ercisli, Sezai. Antioxidant potential of mungbean cultivars commonly consumed in Pakistan. Oxidation Communications 2013, 36(1): 15-25.
 165. Zia-Ul-Haq, Muhammad; Amarowicz, Ryszard; Ahmad, Shakeel; Riaz, Muhammad. Antioxidant potential of some pea (Pisum sativum L.) cultivars commonly consumed in Pakistan. Oxidation Communications 2013, 36(4): 1046-1057.
 166. Zielińska, Danuta; Szawara-Nowak, Dorota; Zieliński, Henryk. Antioxidative and anti-glycation activity of buckwheat hull tea infusion. International Journal of Food Properties 2013, 16(1): 228-239 (doi: 10.1080/10942912.2010.551308).
 167. Zielińska, Magdalena; Zapotoczny, Piotr; Alves-Filho, Odilio; Eikevik, Trykve M.; Błaszczak, Wioletta. A multi-stage combined heat pump and microwave vacuum drying of green peas. Journal of Food Engineering 2013, 115(3): 347-356 (doi: 10.1016/j.jfoodeng.2012.10.047).
 168. Zielińska, Magdalena; Zapotoczny, Piotr; Alves-Filho, Odilio; Eikevik, Trykve M.; Błaszczak, Wioletta. Microwave vacuum-assisted drying of green peas using heat pump and fluidized bed: A comparative study between atmospheric freeze drying and hot air convective drying. Drying Technology 2013, 31(6): 633-642 (doi: 10.1080/07373937.2012.751921).
 169. Ziółkowska, Anna; Młynarczuk, Jarosław; Kotwica, Jan. Effect of cortisol on neurophysin I/oxytocin and peptidyl glycine-α-amidating mono-oxygenase mRNA expression in bovine luteal and granulosa cells. Polish Journal of Veterinary Sciences 2013, 16(2): 231-239 (doi: 10.2478/pjvs-2013-0033).