Skip to main content

Wykaz publikacji

2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010

2011

 1. ALi, Mumtaz; Arfan, Mohammad; Ahmad, Habib; Zaman, Khair; Khan, Farhatullah; Amarowicz, Ryszard. Comparative antioxidant and antimicrobial activities of phenolic compounds extracted from five Hypericum species. Food Technology and Biotechnology 2011, 49(2): 205-213 (pdf).
 2. Alvarez-Parrilla, Emilio; de La Rosa, Laura A.; Amarowicz, Ryszard; Shahidi, Fereidoon. Antioxidant activity of fresh and processed Jalapeño and Serrano peppers. Journal of Agricultural and Food Chemistry 2011, 59(1): 163-173 (doi: 10.1021/jf103434u).
 3. Amarowicz, Ryszard. Common Vetch (Vicia sativum) Seeds as a Source of Bioactive Compounds. W: Nuts and Seeds in Health and Disease Prevention. Ed.: Preedy, Victor R.; Watson, Ronald R.; Patel, Vinood B. Academic Press, London 2011 (ISBN 9780123756886), Chapter 44: 369-375 (doi: 10.1016/B978-0-12-375688-6.10044-1).
 4. Amarowicz, Ryszard. Lycopene as a natural antioxidant. European Journal of Lipid Science and Technology 2011, 113(6): 675-677 (doi: 10.1002/ejlt.201100157).
 5. Bah, Mamadou M.; Jankowska, Katarzyna. Synchronizacja rui jako metoda doskonalenia hodowli bydła mięsnego: doświadczenia i zalecenia w okresie zimowym na terenie Warmii i Mazur. Hodowca Bydła 2011, 6: 24-29.
 6. Blitek, Agnieszka; Morawska, Ewa; Kiewisz, Jolanta; Zięcik, Adam J. Effect of conceptus secretions on HOXA10 and PTGS2 gene expression, and PGE2 release in co-cultured luminal epithelial and stromal cells of the porcine endometrium at the time of early implantation. Theriogenology 2011, 76(5): 954-966 (doi: 10.1016/j.theriogenology.2011.05.002).
 7. Błaszczak, Wioletta; Bidzińska, Ewa; Dyrek, Krystyna; Fornal, Józef; Michalec, Marek; Wenda, Elżbieta. Effect of phosphorylation on thermally induced processes in potato starch. W: Starch science progress. Ed.: Wasserman, Luybov A.; Zaikov, Gennady E.; Tomasik, Piotr; Gilbert, Robert G. Nova Biomedical / Nova Science Publishers, New York 2011 (ISBN 9781611221565), Chapter 31: 31-45.
 8. Błaszczak, Wioletta; Bidzińska, Ewa; Dyrek, Krystyna; Fornal, Józef; Michalec, Marek; Wenda, Elżbieta. Effect of phosphorylation and pretreatment with high hydrostatic pressure on radical processes in maize starches with different amylose contents. Carbohydrate Polymers 2011, 85(1): 86-96 (doi: 10.1016/j.carbpol.2011.01.055).
 9. Błaszczak, Wioletta; Fornal, Józef. Lipids in food structure. W: Chemical, biological, and functional aspects of food lipids, 2nd ed. Ed.: Sikorski, Zdzisław E.; Kołakowska, Anna. Book series: Chemical & functional properties of food components series (issn 1555-5127), CRC Press / Taylor&Francis, Boca Raton 2011 (ISBN 9781439802380), Chapter 5: 81-95.
 10. Bogacka, Iwona; Bogacki, Marek. The quantitative expression of peroxisome proliferator activated receptor (PPAR) genes in porcine endometrium through the estrous cycle and early pregnancy. Journal of Physiology and Pharmacology 2011, 62(5): 559-565 (pdf).
 11. Butts, Ian A. E.; Babiak, Igor; Ciereszko, Andrzej; Litvak, Matthew K.; Słowińska, Mariola; Soler, Carles; Trippel, Edward A. Semen characteristics and their ability to predict sperm cryopreservation potential of Atlantic cod, Gadus morhua L. Theriogenology 2011, 75(7): 1290-1300 (doi: 10.1016/j.theriogenology.2010.11.044).
 12. Butts, Ian A. E.; Trippel, Edward A.; Ciereszko, Andrzej; Soler, Carles; Słowińska, Mariola; Alavi, Sayyed M. H.; Litvak, Matthew K.; Babiak, Igor. Seminal plasma biochemistry and spermatozoa characteristics of Atlantic cod (Gadus morhua L.) of wild and cultivated origin. Comparative Biochemistry and Physiology A-Molecular and Integrative Physiology 2011, 159(1): 16-24 (doi: 10.1016/j.cbpa.2011.01.014).
 13. Cejko, Beata I.; Kowalski, Radosław K.; Kucharczyk, Dariusz; Żarski, Daniel; Targońska, Katarzyna; Glogowski, Jan. Hormonal stimulation of males and its effectiveness in reproductionand propagation of local populations of rheophilic cyprinid fish. W: Fish management in a variable water environment. Ed.: Jankun, Małgorzata; Furgała-Selezniow, Grażyna; Woźniak, Małgorzata; Wiśniewska, Anna M. Wydział Ochrony Środowiska i Rybactwa UWM, Olsztyn 2011 (ISBN 9788360425657), 213-225.
 14. Cejko, Beata I.; Kowalski, Radosław K.; Kucharczyk, Dariusz; Żarski, Daniel; Targońska, Katarzyna; Glogowski, Jan. Stymulacja hormonalna samców i jej efektywność w rozrodzie i propagowaniu lokalnych populacji karpiowatych ryb reofilnych. W: Gospodarowanie ichtiofauną w warunkach zróżnicowanego środowiska wodnego. Ed.: Jankun, Małgorzata; Furgała-Selezniow, Grażyna; Woźniak, Małgorzata; Wiśniewska, Anna M. Wydział Ochrony Środowiska i Rybactwa UWM, Agencja Wydawnicza “Argi” SC R. Błaszak, P. Pacholec, J. Prorok 2011 (ISBN 9788360425633), 231-243.
 15. Cejko, Beata I.; Kowalski, Radosław K.; Kucharczyk, Dariusz; Żarski, Daniel; Targońska, Katarzyna; Glogowski, Jan. Effect of time after hormonal stimulation on semen quality indicators of common carp, cyprinus carpio (actinopterygii: Cypriniformes: Cyprinidae). Acta Ichthyologica et Piscatoria 2011, 41(2): 75-80 (doi: 10.3750/AIP2011.41.2.01).
 16. Cejko, Beata I.; Kowalski, Radosław K.; Sarosiek, Beata; Judycka, Sylwia; Glogowski, Jan. Parametry ruchu plemników karpiowatych ryb reofilnych – znaczenie jakości nasienia w sztucznym rozrodzie ryb dziko żyjących. W: Nowe gatunki w akwakulturze: Rozród, podchów, profilaktyka. Ed.: Zakęś, Zdzisław; Demska-Zakęś, Krystyna; Kowalska, Agata. Wydawnictwo Instytutu Rybactwa Śródlądowego, Olsztyn 2011 (ISBN 9788360111550), 211-222.
 17. Cejko, Beata I.; Krejszeff, Sławomir; Żarski, Daniel; Targońska, Katarzyna; Kucharczyk, Dariusz; Glogowski, Jan. The effectiveness of selected hormonal preparations in stimulating the spermation of the chub Leuciscus cephalus (L.) [Efektywność wybranych preparatów hormonalnych w stymulowaniu spermacji lenia Leuciscus cephalus (L.)]. Polish Journal of Natural Sciences 2011, 26(3): 235-245 (pdf).
 18. Chruściel, Marcin; Bodek, Gabriel; Kirtiklis, Lech; Lewczuk, Bogdan; Hyder, Claire L.; Blitek, Agnieszka; Kaczmarek, Monika M.; Zięcik, Adam J.; Andronowska, Aneta. Immortalization of swine umbilical vein endothelial cells (SUVECs) with the simian virus 40 large-T antigen. Molecular Reproduction and Development 2011, 78(8): 597-610 (doi: 10.1002/mrd.21353).
 19. Chruściel, Marcin; Zięcik, Adam J.; Andronowska, Aneta. Expression of the vascular endothelial growth factor (VEGF-A) and its receptors in the umbilical cord in the course of pregnancy in the pig. Reproduction in Domestic Animals 2011, 46(3): 434-443 (doi: 10.1111/j.1439-0531.2010.01686.x).
 20. Ciereszko, Andrzej. Zastosowanie kriokonserwacji do ochrony bioróżnorodności populacji zagrożonych gatunków zwierząt. W: Gospodarowanie ichtiofauną w warunkach zróżnicowanego środowiska wodnego. Ed.: Jankun, Małgorzata; Furgała-Selezniow, Grażyna; Woźniak, Małgorzata; Wiśniewska, Anna M. Wydział Ochrony Środowiska i Rybactwa UWM, Agencja Wydawnicza “Argi” SC R. Błaszak, P. Pacholec, J. Prorok 2011 (ISBN 9788360425633), 7-15.
 21. Ciereszko, Andrzej. Application of semen cryopreservation to maintaining biodiversity of endangered animal species populations. W: Water biodiversity assesment and protection. Ed.: Jankun, Małgorzata; Furgała-Seleżniow; Woźniak, Małgorzata; Wiśniewska, Anna M. Wydział Ochrony Środowiska i Rybactwa UWM, Agencja Wydawnicza „Argi” SC R. Błaszak, P. Pacholec, J. Prorok 2011 (ISBN 9788360425664), 35-42.
 22. Ciereszko, Andrzej; Dietrich, Grzegorz J.; Liszewska, Ewa; Krzywiński, Andrzej; Kobus, Armin. Short-term storage and cryopreservation of black grouse Tetrao tetrix and capercaillie T. urogallus semen. European Journal of Wildlife Research 2011, 57(2): 383-388 (doi: 10.1007/s10344-010-0436-3).
 23. Ciereszko, Andrzej; Glogowski, Jan; Dąbrowski, Konrad. Biochemical characteristics of seminal plasma and spermatozoa of freshwater fishes. W: Cryopreservation in aquatic species, 2nd ed. Ed.: Tiersch, Terrence R.; Green, Christopher C. Book series: Advances in World Aquaculture, vol. 7 (issn 1060-202X). World Aquaculture Society, Baton Rouge, Louisiana 2011 (ISBN 9781888807202), 46-79.
 24. Ciereszko, Andrzej; Glogowski, Jan; Dąbrowski, Konrad. Genetic consequences of pooling of sperm samples. W: Cryopreservation in aquatic species, 2nd ed. Ed.: Tiersch, Terrence R.; Green, Christopher C. Book series: Advances in World Aquaculture, vol. 7 (issn 1060-202X). World Aquaculture Society, Baton Rouge, Louisiana 2011 (ISBN 9781888807202), 729-731.
 25. Czerniecki, Jan; Wołczyński, Sławomir. Deep sequencing – A new method and new requirements of gene expression analysis. Studies in Logic, Grammar and Rhetoric 2011, 25(38): 41-47 (pdf).
 26. Dietrich, Grzegorz J.; Wolnicki, Jacek; Słowińska, Mariola; Sikorska, Justyna; Hliwa, Piotr; Kamiński, Rafał; Ciereszko, Andrzej. Preliminary characteristics of lake minnow, Eupallasella percnurus (Pall.), semen [Wstępna charakterystyka nasienia strzebli błotnej Eupallasella percnurus (Pall.)]. Archives of Polish Fisheries 2011, 19(3): 133-136 (doi: 10.2478/v10086-011-0016-5).
 27. Dietrich, Mariola A.; Dietrich, Grzegorz J.; Hliwa, Piotr; Ciereszko, Andrzej. Carp transferrin can protect spermatozoa against toxic effects of cadmium ions. Comparative Biochemistry and Physiology C-Toxicology & Pharmacology 2011, 153(4): 422-429 (doi: 10.1016/j.cbpc.2011.02.003).
 28. Dietrich, Mariola A.; Nynca, Joanna; Westfalewicz, Błażej; Karol, Halina; Ciereszko, Andrzej. Identification of calcium-binding proteins in fish seminal plasma. Fish Physiology and Biochemistry 2011, 37(3): 447-452 (doi: 10.1007/s10695-010-9445-0).
 29. Dupont, Didier; Bordoni, Alessandra; Brodkorb, Andre; Capozzi, Francesco; Cirkovic-Velickovic, Tanja; Corredig, Milena; Cotter, Paul D.; de Noni, Ivano; Gaudichon, Claire; Golding, Matt; Lea, Tor; Le Huërou-Luron, Isabelle; Mackie, Alan; Madsen, Charlotte; de Meulenaer, Bruno; Nys, Yves; Pihlanto, Anne; Recio, Isidra; Rémond, Didie; Requena, Teresa; Souchon, Isabelle; Świątecka, Dominika; Turgeon, Sylvie; Vegarud, Gerd; Vreeburg, Robert; Weitschies, Werner; Wickham, Martin. An international network for improving health properties of food by sharing our knowledge on the digestive process. Food Digestion 2011, 2(1-3): 23-25 (doi: 10.1007/s13228-011-0011-8).
 30. Ferreira-Dias, Graça M.; Costa, Ana S.; Mateus, Luisa M.; Korzekwa, Anna J.; Galvão, António M.; Redmer, Dale A.; Łukasik, Karolina; Szóstek, Anna Z.; Wocławek-Potocka, Izabela; Skarżyński, Dariusz J. Nitric oxide stimulates progesterone and prostaglandin E2 secretion as well as angiogenic activity in the equine corpus luteum. Domestic Animal Endocrinology 2011, 40(1): 1-9 (doi: 10.1016/j.domaniend.2010.08.001).
 31. Fopp-Bayat, Dorota; Ciereszko, Andrzej. Genotypowanie wybranych loci mikrosatelitarnego DNA uzyskanego z płetw i kriokonserwowanego nasienia siei łebskiej (Coregonus lavaretus). W: Nowe gatunki w akwakulturze: Rozród, podchów, profilaktyka. Ed.: Zakęś, Zdzisław; Demska-Zakęś, Krystyna; Kowalska, Agata. Wydawnictwo Instytutu Rybactwa Śródlądowego, Olsztyn 2011 (ISBN 9788360111550), 91-98.
 32. Frejnagel, Sławomir; Juśkiewicz, Jerzy. Dose-dependent effects of polyphenolic extracts from green tea, blue-berried honeysuckle, and chokeberry on rat caecal fermentation processes. Planta Medica 2011, 77(9): 888-893 (doi: 10.1055/s-0030-1250664).
 33. Gawrońska-Kozak, Barbara. Scarless skin wound healing in FOXN1 deficient (nude) mice is associated with distinctive matrix metalloproteinase expression. Matrix Biology 2011, 30(4): 290-300 (doi: 10.1016/j.matbio.2011.04.004).
 34. Grabowska, Iwona. Reduction of heavy metals transfer into food. Polish Journal of Environmental Studies 2011, 20(3): 635-642 (pdf).
 35. Hliwa, Piotr; Demska-Zakęś, Krystyna; Martyniak, Andrzej; Król, Jarosław; Dietrich, Grzegorz J.; Ciereszko, Andrzej. Regularities and anomalies in the structure of gonads in coregonid fishes [Prawidłowości i anomalie w strukturze gonad ryb siejowatych]. Polish Journal of Natural Sciences 2011, 26(1): 55-64 (pdf).
 36. Hliwa, Piotr; Kuźmiński, Henryk; Dobosz, Stefan; Nynca, Joanna; Dietrich, Grzegorz J.; Ziomek, Elżbieta; Ciereszko, Andrzej. Morfologia gonad a jakość nasienia neosamców pstrąga tęczowego (Oncorhynchus mykiss). W: Nowe gatunki w akwakulturze: Rozród, podchów, profilaktyka. Ed.: Zakęś, Zdzisław; Demska-Zakęś, Krystyna; Kowalska, Agata. Wydawnictwo Instytutu Rybactwa Śródlądowego, Olsztyn 2011 (ISBN 9788360111550), 105-116.
 37. Hliwa, Piotr; Wolnicki, Jacek; Król, Jarosław; Sikorska, Justyna; Kamiński, Rafał; Ciereszko, Andrzej. State of lake minnow, Eupallasella percnurus (Pall.), gonads during pre-spawning season – Preliminary results [Wstępne wyniki oceny stanu gonad strzebli błotnej Eupallasella percnurus (Pall.) w okresie przedtarłowym. Archives of Polish Fisheries 2011, 19(3): 137-143 (doi: 10.2478/v10086-011-0017-4).
 38. Horbowicz, Marcin; Kosson, Ryszard; Wiczkowski, Wiesław; Koczkodaj, Danuta; Mitrus, Joanna. The effect of methyl jasmonate on accumulation of 2-phenylethylamine and putrescine in seedlings of common buckwheat (Fagopyrum esculentum). Acta Physiologiae Plantarum 2011, 33(3): 897-903 (doi: 10.1007/s11738-010-0616-5).
 39. Horbowicz, Marcin; Wiczkowski, Wiesław; Koczkodaj, Danuta; Saniewski, Marian. Effects of methyl jasmonate on accumulation of flavonoids in seedlings of common buckwheat (Fagopyrum esculentum Moench). Acta Biologica Hungarica 2011, 62(3): 265-278 (doi: 10.1556/ABiol.62.2011.3.6).
 40. Ishisaka, Akari; Ichikawa, Satomi; Sakakibara, Hiroyuki; Piskuła, Mariusz K.; Nakamura, Toshiyuki; Kato, Yoji; Ito, Mikiko; Miyamoto, Ken-ichi; Tsuji, Akira; Kawai, Yoshichika; Terao, Junji. Accumulation of orally administered quercetin in brain tissue and its antioxidative effects in rats. Free Radical Biology and Medicine 2011, 51(7): 1329-1336 (doi: 10.1016/j.freeradbiomed.2011.06.017).
 41. Iwan, Małgorzata; Vissers, Yvonne M.; Fiedorowicz, Ewa; Kostyra, Henryk; Kostyra, Elżbieta; Savelkoul, Huub F. J.; Wichers, Harry J. Impact of Maillard reaction on immunoreactivity and allergenicity of the hazelnut allergen cor a 11. Journal of Agricultural and Food Chemistry 2011, 59(13): 7163-7171 (doi: 10.1021/jf2007375).
 42. Jabłońska, Olga; Piasecka, Joanna; Ostrowska, Magdalena; Sobocińska, Natalia; Wąsowska, Barbara; Ciereszko, Renata E. The expression of the aryl hydrocarbon receptor in reproductive and neuroendocrine tissues during the estrous cycle in the pig [Erratum: Animal Reproduction Science 2011, 123(1-2): 104, doi: 10.1016/j.anireprosci.2011.10.011]. Animal Reproduction Science 2011, 126(3-4): 221-228 (doi: 10.1016/j.anireprosci.2011.05.010).
 43. Jabłońska, Olga; Piasecka, Joanna; Petroff, B. K.; Nynca, Anna; Siawrys, Gabriela; Wąsowska, Barbara; Żmijewska, A.; Lewczuk, Bogdan; Ciereszko, Renata E. In vitro effects of 2,3,7,8-tetrachlorodibenzo-p-dioxin (TCDD) on ovarian, pituitary, and pineal function in pigs. Theriogenology 2011, 76(5): 921-932 (doi: 10.1016/j.theriogenology.2011.04.023).
 44. Jana, Barbara; Koszykowska, Marlena; Czarzasta, Joanna. Expression of nerve growth factor and its receptors, TrkA and p75, in porcine ovaries. Journal of Reproduction and Development 2011, 11(3): 468-474 (doi: 10.1262/jrd.10-180H).
 45. Jankowska, Katarzyna. Chalaz. Hodowca Drobiu 2011, 2: 30-32.
 46. Jankowska, Katarzyna. Rola badań laboratoryjnych w produkcji drobiarskiej. Hodowca Drobiu 2011, 6: 41-45.
 47. Jankowska, Katarzyna. Rola ściółek i ich wpływ na wyniki produkcyjne kurcząt brojlerów. Hodowca Drobiu 2011, 8: 30-32.
 48. Jankowska, Katarzyna. Czynniki wpływające na efektywność chowu drobiu, cz. I. Polskie Drobiarstwo 2011, 18(9): 45-45.
 49. Jankowska, Katarzyna. Czynniki wpływające na efektywność chowu drobiu, cz. II. Polskie Drobiarstwo 2011, 19(11): 38-39.
 50. Jankowska, Katarzyna. Gryzonie – nieproszeni goście na fermach drobiu. Polskie Drobiarstwo 2011, 19(11): 55-58.
 51. Jankowska, Katarzyna. Niedotlenienie (hypoxia), zapalenie pępka i woreczka żółtkowego, opóźnienie resorpcji woreczka żółtkowego, okres krytyczny i śmierć głodowa. Poprawa technologii lęgu nie wyklucza chorób okresu okołolęgowego, cz.II. Polskie Drobiarstwo 2011, 18(6): 24-25.
 52. Jankowska, Katarzyna. Przegrzanie (hipertermia), niedogrzanie i przewodnienie. Poprawa technologii lęgu nie wyklucza chorób okresu okołolęgowego, cz. I. Polskie Drobiarstwo 2011, 18(5): 51-53.
 53. Jankowska, Katarzyna; Bah, Mamadou M. Cykl jajnikowy u krów oraz zaburzenia w funkcjonowaniu ciałka żółtego (corpus luteum, CL). Hodowca Bydła 2011, 4: 34-38.
 54. Jankowska, Katarzyna; Bah, Mamadou M. Metody diagnostyki ciąży u krów. Hodowca Bydła 2011, 2: 34-37.
 55. Jankowska, Katarzyna; Warmowski, Paweł; Bah, Mamadou M. Zaburzenia cyklu jajnikowego u krów. Torbiele jajnikowe. Hodowca Bydła 2011, 3: 32-35.
 56. Jankowski, Jan; Juśkiewicz, Jerzy; Zduńczyk, Zenon; Śmiecińska, Katarzyna; Kwieciński, Piotr. Effects of inclusion level and source of dietary sodium on performance and meat characteristics of broiler chickens. Archives of Animal Nutrition 2011, 65(3): 186-202 (doi: 10.1080/1745039X.2011.556331).
 57. Jankowski, Jan; Lecewicz, Agata; Chwastowska-Siwiecka, I.; Juśkiewicz, Jerzy; Zduńczyk, Zenon. Performance, slaughter value and meat quality of Turkeys fed diets with different content of sunflower meal [Mastleistung, schlachtkörper-und fleischqualität von puten bei fütterung von rationen mit unterschiedlichen Gehalten an sonnenblumenmehl]. European Poultry Science / Archiv fur Geflugelkunde 2011, 75(2): 104-112 (pdf).
 58. Jankowski, Jan; Lecewicz, Agata; Zduńczyk, Zenon; Juśkiewicz, Jerzy; Słomiński, Bogdan A. The effect of partial replacement of soyabean meal with sunflower meal on ileal adaptation, nutrient utilisation and growth performance of young turkeys. British Poultry Science 2011, 52(4): 456-465 (doi: 10.1080/00071668.2011.602664).
 59. Jankowski, Jan; Zduńczyk, Zenon; Juśkiewicz, Jerzy; Kwieciński, Piotr. The effect of different dietary sodium levels on the growth performance of broiler chickens, gastrointestinal function, excreta moisture and tibia mineralization. Journal of Animal and Feed Sciences 2011, 20(1): 93-106 (doi: 10.22358/jafs/66161/2011).
 60. Jankowski, Jan; Zduńczyk, Zenon; Sartowska, K.; Tykałowski, Bartłomiej; Stenżel, Tomasz; Wróblewska, Monika; Koncicki, Andrzej. Metabolic and immune response of young turkeys originating from parent flocks fed diets with inorganic or organic selenium. Polish Journal of Veterinary Sciences 2011, 14(3): 353-358 (doi: 10.2478/v10181-011-0053-4).
 61. Jarmołowicz, Sylwia; Demska-Zakęś, Krystyna; Kowalski, Radosław K.; Cejko, Beata I.; Glogowski, Jan; Zakęś, Zdzisław. Czy ftalany wpływają negatywnie na parametry ruchu plemników sandacza europejskiego (Sander lucioperca)?. W: Nowe gatunki w akwakulturze: Rozród, podchów, profilaktyka. Ed.: Zakęś, Zdzisław; Demska-Zakęś, Krystyna; Kowalska, Agata. Wydawnictwo Instytutu Rybactwa Śródlądowego, Olsztyn 2011 (ISBN 9788360111550), 279-286.
 62. Jarocka, Urszula; Wąsowicz, Michał; Radecka, Hanna; Malinowski, Tadeusz; Michalczuk, Lech; Radecki, Jerzy. Impedimetric immunosensor for detection of plum pox virus in plant extracts. Electroanalysis 2011, 23(9): 2197-2204 (doi: 10.1002/elan.201100152).
 63. Jarosławska, Julia; Juśkiewicz, Jerzy; Wróblewska, Monika; Jurgoński, Adam; Król, Bogusław; Zduńczyk, Zenon. Polyphenol-rich strawberry pomace reduces serum and liver lipids and alters gastrointestinal metabolite formation in fructose-fed rats. Journal of Nutrition 2011, 141(10): 1777-1783 (doi: 10.3945/jn.111.143677).
 64. Jurgoński, Adam; Juśkiewicz, Jerzy; Zduńczyk, Przemysław. Przydatność oleju lnianego w ograniczaniu zaburzeń metabolicznych indukowanych dieta [Usefulness of flaxseed oil in the limitation of diet induced metabolic disturbances]. Roczniki Państwowego Zespołu Higieny 2011, 62(2): 215-218 (pdf).
 65. Jurgoński, Adam; Milala, Joanna; Juśkiewicz, Jerzy; Zduńczyk, Zenon; Król, Bogusław. Composition of chicory root, peel, seed and leaf ethanol extracts and biological properties of their non-inulin fractions. Food Technology and Biotechnology 2011, 49(1): 40-47 (pdf).
 66. Juśkiewicz, Jerzy; Gružauskas, Romas; Zduńczyk, Zenon; Semaškaite, Agila; Jankowski, Jan; Totilas, Zydrunas; Jarulė, Virginija; Šašyte, Vilma; Zduńczyk, Przemysław; Racevičiutė-Stupelienė, Asta; Svirmickas, Gintautas J. Effects of dietary addition of Macleaya cordata alkaloid extract on growth performance, caecal indices and breast meat fatty acids profile in male broilers. Journal of Animal Physiology and Animal Nutrition 2011, 95(2): 171-178 (doi: 10.1111/j.1439-0396.2010.01037.x).
 67. Juśkiewicz, Jerzy; Milala, Joanna; Jurgoński, Adam; Król, Bogusław; Zduńczyk, Zenon. Consumption of polyphenol concentrate with dietary fructo-oligosaccharides enhances cecal metabolism of quercetin glycosides in rats. Nutrition 2011, 27(3): 351-357 (doi: 10.1016/j.nut.2010.02.002).
 68. Juśkiewicz, Jerzy; Zduńczyk, Zenon; Żary-Sikorska, Ewa; Król, Bogusław; Milala, Joanna; Jurgoński, Adam. Effect of the dietary polyphenolic fraction of chicory root, peel, seed and leaf extracts on caecal fermentation and blood parameters in rats fed diets containing prebiotic fructans. British Journal of Nutrition 2011, 105(5): 710-720 (doi: 10.1017/S0007114510004344).
 69. Juśkiewicz, Jerzy; Żary-Sikorska, Ewa; Zduńczyk, Zenon; Król, Bogusław; Jurgoński, Adam. Physiological effects of chicory root preparations with various levels of fructan and polyphenolic fractions in diets for rats. Archives of Animal Nutrition 2011, 65(1): 74-87 (doi: 10.1080/1745039X.2010.533542).
 70. Kida, E.; Walus, M.; Jarząbek, Katarzyna; Palminiello, S.; Albertini, G.; Rabe, A.; Hwang, Y. W.; Gołąbek, Adam A. Form of dual-specificity tyrosine-(Y)-phosphorylation-regulated kinase 1A nonphosphorylated at tyrosine 145 and 147 is enriched in the nuclei of astroglial cells, adult hippocampal progenitors, and some cholinergic axon terminals. Neuroscience 2011, 195: 112-127 (doi: 10.1016/j.neuroscience.2011.08.028).
 71. Kiewisz, Jolanta; Kaczmarek, Monika M.; Andronowska, Aneta; Blitek, Agnieszka; Zięcik, Adam J. Gene expression of WNTs, β-catenin and E-cadherin during the periimplantation period of pregnancy in pigs – involvement of steroid hormones. Theriogenology 2011, 76(4): 687-699 (doi: 10.1016/j.theriogenology.2011.03.022).
 72. Kiewisz, Jolanta; Kaczmarek, Monika M.; Morawska, Ewa; Blitek, Agnieszka; Kapelański, Wojciech; Zięcik, Adam J. Estrus synchronization affects WNT signaling in the porcine reproductive tract and embryos. Theriogenology 2011, 76(9): 1684-1694 (doi: 10.1016/j.theriogenology.2011.06.034).
 73. Korzekwa, Anna J.; Bodek, Gabriel; Bukowska, Joanna; Blitek, Agnieszka; Skarżyński, Dariusz J. Characterization of bovine immortalized luteal endothelial cells: Action of cytokines on production and content of arachidonic acid metabolites. Reproductive Biology and Endocrinology 2011, 9: art. no 27 (1-9) (doi: 10.1186/1477-7827-9-27).
 74. Kosińska, Agnieszka; Karamać, Magdalena; Penkacik, Kamila; Urbalewicz, Anna; Amarowicz, Ryszard. Interactions between tannins and proteins isolated from broad bean seeds (Vicia faba Major) yield soluble and non-soluble complexes. European Food Research and Technology 2011, 233(2): 213-222 (doi: 10.1007/s00217-011-1506-9).
 75. Kosińska, Agnieszka; Penkacik, Kamila; Wiczkowski, Wiesław; Amarowicz, Ryszard. Presence of caffeic acid in flaxseed lignan macromolecule. Plant Foods for Human Nutrition 2011, 66(3): 270-274 (doi: 10.1007/s11130-011-0245-1).
 76. Kosińska, Agnieszka; Urbalewicz, Anna; Penkacik, Kamila; Karamać, Magdalena; Amarowicz, Ryszard. SE-HPLC-DAD analysis of flaxseed lignan macromolecule and its hydrolysates. Polish Journal of Food and Nutrition Sciences 2011, 61(4): 263-271 (doi: 10.2478/v10222-011-0030-8).
 77. Kosmala, Monika; Kolodziejczyk, Krzysztof; Zduńczyk, Zenon; Juśkiewicz, Jerzy; Boros, Danuta. Chemical composition of natural and polyphenol-free apple pomace and the effect of this dietary ingredient on intestinal fermentation and serum lipid parameters in rats. Journal of Agricultural and Food Chemistry 2011, 59(17): 9177-9185 (doi: 10.1021/jf201950y).
 78. Kostyra, Henryk; Kostyra, Elżbieta. Interakcje składników żywności. Część 1 [Interactions among food components. Part 1]. Żywność. Nauka. Technologia. Jakość 2011, 1(74): 192-194 (pdf).
 79. Kostyra, Henryk; Kostyra, Elżbieta. Interakcje składników żywności. Część 2 [Interactions among food components. Part 2]. Żywność. Nauka. Technologia. Jakość 2011, 2(75): 173-175 (pdf).
 80. Kostyra, Henryk; Kostyra, Elżbieta. Interakcje składników żywności. Część 3 [Interactions among food components. Part 3]. Żywność. Nauka. Technologia. Jakość 2011, 3(76): 189-195 (pdf).
 81. Kostyra, Henryk; Kostyra, Elżbieta. Interakcje składników żywności. Część 4 [Interactions among food components. Part 4]. Żywność. Nauka. Technologia. Jakość 2011, 4(77): 179-181 (pdf).
 82. Kostyra, Henryk; Kostyra, Elżbieta. Interakcje składników żywności. Część 5 [Interactions among food components. Part 5]. Żywność. Nauka. Technologia. Jakość 2011, 5(78): 188-189 (pdf).
 83. Kostyra, Henryk; Kostyra, Elżbieta. Interakcje składników żywności. Część 6 [Interactions among food components. Part 6]. Żywność. Nauka. Technologia. Jakość 2011, 6(79): 214-215 (pdf).
 84. Koszykowska, Marlena; Całka, Jarosław; Gańko, Marta; Jana, Barbara. Long-term estradiol-17β administration reduces population of neurons in the sympathetic chain ganglia supplying the ovary in adult gilts. Experimental and Molecular Pathology 2011, 9(4): 353-361 (doi: 10.1016/j.yexmp.2011.04.002).
 85. Koszykowska, Marlena; Całka, Jarosław; Szwajca, Piotr; Jana, Barbara. Long-term estradiol-17β administration decreases the number of neurons in the caudal mesenteric ganglion innervating the ovary in sexually mature gilts. Journal of Reproduction and Development 2011, 9(2): 62-71 (doi: 10.1262/jrd.10-061S).
 86. Kowalczyk-Zięba, Ilona; Wocławek-Potocka, Izabela; Piskuła, Mariusz K.; Piotrowska-Tomala, Katarzyna K.; Boruszewska, Dorota; Bah, Mamadou M.; Siemieniuch, Marta J.; Skarżyński, Dariusz J. Experimentally induced mastitis and metritis modulate soy bean derived isoflavone biotransformation in diary cows. Theriogenology 2011, 76(9): 1744-1755 (doi: 10.1016/j.theriogenology.2011.07.010).
 87. Kowalska, Agata; Kowalski, Radosław K.; Zakęś, Zdzisław. The effect of selective cyclooxygenase (COX) inhibitors on japanese medaka (Oryzias latipes) reproduction parameters. World Academy of Science, Engineering and Technology 2011, 5(5): 261-265 (pdf).
 88. Kowalski, Radosław K.; Kowalska, Agata. Poprawa cech użytkowych ryb – perspektywy i stan aktualny GMO w światowej akwakulturze. W: Nowe gatunki w akwakulturze: Rozród, podchów, profilaktyka. Ed.: Zakęś, Zdzisław; Demska-Zakęś, Krystyna; Kowalska, Agata. Wydawnictwo Instytutu Rybactwa Śródlądowego, Olsztyn 2011 (ISBN 9788360111550), 301-311.
 89. Kowalski, Radosław K.; Sarosiek, Beata; Demianowicz, Wiesław; Judek, Jędrek; Goryczko, Krzysztof; Dobosz, Stefan; Kuźmiński, Henryk; Demska-Zakęś, Krystyna; Babiak, Igor; Glogowski, Jan. Quantitative characteristics of rainbow trout, oncorhynchus mykiss, neo-males (XX genotype) and super-males (YY genotype) sperm. World Academy of Science, Engineering and Technology 2011, 5(5): 1162-1169 (pdf).
 90. Kozak, Leslie P. The genetics of brown adipocyte induction in white fat depots. Frontiers in Endocrinology 2011, 2: art. no 64 (1-13) (doi: 10.3389/fendo.2011.00064).
 91. Kozdrowski, Roland; Dzięcioł, Michał; Stańczyk, Ewa; Ochota, Małgorzata; Sławuta, Piotr; Siemieniuch, Marta J. Artificial induction of superfetation in the European hare (Lepus europaeus). European Journal of Wildlife Research 2011, 57(2): 333-336 (doi: 10.1007/s10344-010-0435-4).
 92. Kozłowska, Anna; Wojtkiewicz, Joanna; Majewski, Mariusz; Jana, Barbara. Localization of substance P, calcitonin gene related peptide and galanin in the nerve fibers of porcine cystic ovaries. Folia Histochemica et Cytobiologica 2011, 49(4): 622-630 (doi: 10.5603/FHC.2011.0085).
 93. Kraziński, Bartłomiej E.; Radecki, Jerzy; Radecka, Hanna. Surface plasmon resonance based biosensors for exploring the influence of alkaloids on aggregation of amyloid-β peptide. Sensors 2011, 11(4): 4030-4042 (doi: 10.3390/s110404030).
 94. Król, Jarosław; Kowalski, Radosław K.; Demska-Zakęś, Krystyna; Hliwa, Piotr; Glogowski, Jan. Proteolytic and anti-proteolytic activity in the seminal plasma of Eurasian perch (Perca fluviatilis L.) during the spawning period. Czech Journal of Animal Science 2011, 56(9): 390-397 (doi: 10.17221/1291-CJAS).
 95. Krupa-Kozak, Urszula; Troszyńska, Agnieszka; Bączek, Natalia; Soral-Śmietana, Maria. Effect of organic calcium supplements on the technological characteristic and sensory properties of gluten-free bread. European Food Research and Technology 2011, 232(3): 497-508 (doi: 10.1007/s00217-010-1421-5).
 96. Krupa-Kozak, Urszula; Wronkowska, Małgorzata; Soral-Śmietana, Maria. Effect of buckwheat flour on microelements and proteins contents in gluten-free bread. Czech Journal of Food Sciences 2011, 29(2): 103-108 (doi: 10.17221/136/2010-CJFS).
 97. Kuźmiński, Henryk; Kowalski, Radosław K.; Cejko, Beata I.; Glogowski, Jan; Dobosz, Stefan; Ciereszko, Andrzej. Wpływ wieku neosamców pstrąga tęczowego (Oncorhynchus mykiss) na wybrane cechy użytkowe. W: Nowe gatunki w akwakulturze: Rozród, podchów, profilaktyka. Ed.: Zakęś, Zdzisław; Demska-Zakęś, Krystyna; Kowalska, Agata. Wydawnictwo Instytutu Rybactwa Śródlądowego, Olsztyn 2011 (ISBN 9788360111550), 99-104.
 98. Lagaraine, Christine; Skipor, Janina; Szczepkowska, Aleksandra; Dufourny, Laurence; Thiéry, Jean-Claude. Tight junction proteins vary in the choroid plexus of ewes according to photoperiod. Brain Research 2011, 1393: 44-51 (doi: 10.1016/j.brainres.2011.04.009).
 99. Łuczyński, Mirosław; Burzyński, Artur; Ocalewicz, Konrad; Kowalski, Radosław K.; Jankun, Małgorzata; Hliwa, Piotr; Kaczmarczyk, Dariusz. Androgeneza jako możliwość ochrony i odnowy populacji i gatunków i ryb. W: Trendy w biotechnologii środowiskowej, część II. Ed.: Wojnowska-Baryła, Irena. Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, Olsztyn 2011 (ISBN 9788372997333), Rozdział 10: 230-255.
 100. Mansouri, Hakimeh; Asrar, Zahra; Amarowicz, Ryszard. The response of terpenoids to exogenous gibberellic acid in Cannabis sativa L. at vegetative stage. Acta Physiologiae Plantarum 2011, 33(4): 1085-1091 (doi: 10.1007/s11738-010-0636-1).
 101. Mikulski, Dariusz; Juśkiewicz, Jerzy; Skowrońska, Agnieszka; Sosnowska, Ewelina; Jankowski, Jan; Lecewicz, Agata; Zduńczyk, Zenon. Response of the caecal microflora of turkeys fed diets with a different content of high-fibre sunflower meal [Reakcja ekosystemu jelit ślepych indyków na zróżnicowana{ogonek} zawartość w mieszance poekstrakcyjnej śruty słonecznikowej]. Annals of Animal Science 2011, 11(1): 143-155 (pdf).
 102. Milewski, Robert; Malinowski, Paweł; Milewska, Anna J.; Czerniecki, Jan; Ziniewicz, Piotr; Wołczyński, Sławomir. Nearest neighbor concept in the study of IVF ICSI/ET treatment effectiveness. Studies in Logic, Grammar and Rhetoric 2011, 25(38): 49-57 (pdf).
 103. Milewski, Robert; Milewska, Anna J.; Czerniecki, Jan. Oligonucleotide microarrays in biomedical sciences – the use and data analysis. Studies in Logic, Grammar and Rhetoric 2011, 25(38): 29-40.
 104. Młynarczuk, Jarosław J.; Wróbel, Michał H.; Kotwica, Jan. The adverse effect of phytoestrogens on the synthesis and secretion of ovarian oxytocin in cattle. Reproduction in Domestic Animals 2011, 46(1): 21-28 (doi: 10.1111/j.1439-0531.2009.01529.x).
 105. Naczk, Marian; Pegg, Ronald B.; Amarowicz, Ryszard. Protein-precipitating capacity of bearberry-leaf (Arctostaphylos uva-ursi L. Sprengel) polyphenolics. Food Chemistry 2011, 124(4): 1507-1513 (doi: 10.1016/j.foodchem.2010.08.003).
 106. Nulens, Wienand; Grabowska, Iwona; Ngo, Thien H.; Maes, Wouter; Dehaen, Wim; Radecka, Hanna; Radecki, Jerzy. Determination of the surface acidity of a free-base corrole in a self-assembled monolayer. Journal of Inclusion Phenomena and Macrocyclic Chemistry 2011, 71(3-4): 499-505 (doi: 10.1007/s10847-010-9889-y).
 107. Nynca, Joanna; Dietrich, Grzegorz J.; Fopp-Bayat, Dorota; Dietrich, Mariola A.; Słowińska, Mariola; Liszewska, Ewa; Karol, Halina; Martyniak, A.; Ciereszko, Andrzej. Analiza parametrów biochemicznych, fizjologicznych i genetycznych świeżego i kriokonserwowanego nasienia siei z Jeziora Łebsko, [w:] Ocena i ochrona bioróżnorodności wód. W: Ocena i ochrona bioróżnorodności wód [Assessment and protection of water biodiversity]. Ed.: Jankun, Małgorzata; Furgała-Selezniow, Grażyna; Woźniak, M.; Wiśniewska, Anna M. Wydział Ochrony Środowiska i Rybactwa UWM, Olsztyn 2011 (ISBN 9788360425640), 17-23.
 108. Nynca, Joanna; Dietrich, Mariola A.; Bilińska, Barbara; Kotula-Balak, Małgorzata; Kiełbasa, Tomasz; Karol, Halina; Ciereszko, Andrzej. Isolation of lipocalin-type protein from rainbow trout seminal plasma and its localisation in the reproductive system. Reproduction, Fertility and Development 2011, 23(2): 381-389 (doi: 10.1071/RD10118).
 109. Nynca, Joanna; Kuźmiński, Henryk; Dietrich, Grzegorz J.; Hliwa, Piotr; Mikołajczyk, Tomasz; Dobosz, Stefan; Liszewska, Ewa; Karol, Halina; Ciereszko, Andrzej. Charakterystyka biochemiczna i fizjologiczna nasienia neosamców pstrąga tęczowego (Oncorhynchus mykiss). W: Nowe gatunki w akwakulturze: Rozród, podchów, profilaktyka. Ed.: Zakęś, Zdzisław; Demska-Zakęś, Krystyna; Kowalska, Agata. Wydawnictwo Instytutu Rybactwa Śródlądowego, Olsztyn 2011 (ISBN 9788360111550), 117-132.
 110. Nynca, Joanna; Słowińska, Mariola; Dietrich, Mariola A.; Bilińska, Barbara; Kotula-Balak, Małgorzata; Ciereszko, Andrzej. Isolation and identification of fetuin-B-like protein from rainbow trout seminal plasma and its localization in the reproductive system. Comparative Biochemistry and Physiology B-Biochemistry & Molecular Biology 2011, 158(1): 106-116 (doi: 10.1016/j.cbpb.2010.10.002).
 111. Paleolog, Jerzy; Kasperek, Kornel; Lipiński, Zbigniew. The psychological dimension of duels between western honeybee queens with blunted and non blunted stings [Psychologiczny wymiar pojedynków pomiędzy matkami pszczół europejskich pozbawionymi i nie pozbawionymi żądeł]. Journal of Apicultural Science 2011, 55(2): 85-95.
 112. Pavlová, Silvia; Klucska, Karolina; Vašíček, Dušan; Kotwica, Jan; Sirotkin, Alexander V. Transcription factor NF-κB (p50/p50, p65/p65) controls porcine ovarian cells functions. Animal Reproduction Science 2011, 128(1-4): 73-84 (doi: 10.1016/j.anireprosci.2011.09.005).
 113. Piskuła, Mariusz K.; Strączkowski, Marek; Żmudzki, Jan; Osek, Jacek; Niemczuk, Krzysztof; Horbańczuk, Jarosław O.; Skomiał, Jacek. Charakterystyka czynników decydujących o bezpieczeństwie konsumentów i jakości prozdrowotnej żywności [Factors determining consumers safety and health-oriented quality of food]. Polish Journal of Agronomy 2011, 7: 82-91 (pdf).
 114. Pšenička, Martin; Kaspar, V.; Alavi, Sayyed M. H.; Rodina, Marek; Gela, D.; Li, P.; Borishpolets, S.; Cosson, Jacky; Linhart, Otomar; Ciereszko, Andrzej. Potential role of the acrosome of sturgeon spermatozoa in the fertilization process. Journal of Applied Ichthyology 2011, 27(2): 678-682 (doi: 10.1111/j.1439-0426.2010.01642.x).
 115. Rękawiecki, Robert; Kowalik, Magdalena K.; Kotwica, Jan. Nuclear progesterone receptor isoforms and their functions in the female reproductive tract. Polish Journal of Veterinary Sciences 2011, 14(1): 149-158 (doi: 10.2478/v10181-011-0024-9).
 116. Sarosiek, Beata; Kowalski, Radosław K. Effect of cryoprotectants on activity of some enzymes and motility parameters of spermatozoa of rainbow trout (Oncorhynchus mykiss) and Siberian sturgeon (Acipenser baerii). W: Fish management in a variable water environment. Ed.: Jankun, Małgorzata; Furgała-Selezniow, Grażyna; Woźniak, Małgorzata; Wiśniewska, Anna M. Wydział Ochrony Środowiska i Rybactwa UWM, Olsztyn 2011 (ISBN 9788360425657), 227-236.
 117. Sarosiek, Beata; Kowalski, Radosław K. Wpływ krioprotektorów na aktywność wybranych enzymów oraz parametry ruchu plemników (Oncorhynchus mykiss) i jesiotra syberyjskiego (Acipenser baeri). W: Gospodarowanie ichtiofauną w warunkach zróżnicowanego środowiska wodnego. Ed.: Jankun, Małgorzata; Furgała-Selezniow, Grażyna; Woźniak, Małgorzata; Wiśniewska, Anna M. Wydział Ochrony Środowiska i Rybactwa UWM, Agencja Wydawnicza “Argi” SC R. Błaszak, P. Pacholec, J. Prorok 2011 (ISBN 9788360425633), 245-253.
 118. Sieleżniew, Marcin; Ponikwicka-Tyszko, Donata; Ratkiewicz, Mirosław; Dziekańska, Izabela; Kostro-Ambroziak, Agata; Rutkowski, Robert. Divergent patterns in the mitochondrial and nuclear diversity of the specialized butterfly plebejus argus (Lepidoptera: Lycaenidae). European Jornal of Entomology 2011, 108(4): 537-545 (doi: 10.14411/eje.2011.069).
 119. Siemieniuch, Marta J.; Młynarczuk, Jarosław J.; Skarżyński, Dariusz J.; Okuda, Kiyoshi. Possible involvement of oxytocin and its receptor in the local regulation of prostaglandin secretion in the cat endometrium. Animal Reproduction Science 2011, 123(1-2): 89-97 (doi: 10.1016/j.anireprosci.2010.10.015).
 120. Słowińska, Mariola; Jankowski, Jan; Dietrich, Grzegorz J.; Karol, Halina; Liszewska, Ewa; Glogowski, Jan; Kozłowski, Krzysztof; Sartowska, K.; Ciereszko, Andrzej. Effect of organic and inorganic forms of selenium in diets on turkey semen quality. Poultry Science 2011, 90(1): 181-190 (doi: 10.3382/ps.2010-00956).
 121. Stasiak, Mateusz; Rusinek, Robert; Molenda, Marek; Fornal, Józef; Błaszczak, Wioletta. Effect of potato starch modification on mechanical parameters and granules morphology. Journal of Food Engineering 2011, 102(2): 154-162 (doi: 10.1016/j.jfoodeng.2010.07.034).
 122. Szóstek, Anna Z.; Łukasik, Karolina; Majewska, Magdalena; Bah, Mamadou M.; Znaniecki, R.; Okuda, Kiyoshi; Skarżyński, Dariusz J. Tumor necrosis factor-α inhibits the stimulatory effect of luteinizing hormone and prostaglandin E2 on progesterone secretion by the bovine corpus luteum. Domestic Animal Endocrinology 2011, 40(4): 193-191 (doi: 10.1016/j.domaniend.2010.11.003).
 123. Szóstek, Anna Z.; Siemieniuch, Marta J.; Deptuła, Katarzyna M.; Wocławek-Potocka, Izabela; Majewska, Magdalena; Okuda, Kiyoshi; Skarżyński, Dariusz J. Ovarian steroids modulate tumor necrosis factor-α and nitric oxideregulated prostaglandin secretion by cultured bovine oviductal epithelial cells. Domestic Animal Endocrinology 2011, 41(1): 14-23 (doi: 10.1016/j.domaniend.2011.01.007).
 124. Świątecka, Dominika; Narbad, Arjan; Ridgway, Karyn P.; Kostyra, Henryk. The study on the impact of glycated pea proteins on human intestinal bacteria [Erratum: International Journal of Food Microbiology 2011, 151(3): 340, doi: 10.1016/j.ijfoodmicro.2011.08.017]. International Journal of Food Microbiology 2011, 145(1): 267-272 (doi: 10.1016/j.ijfoodmicro.2011.01.002).
 125. Targońska, Katarzyna; Kucharczyk, Dariusz; Żarski, Daniel; Cejko, Beata I.; Krejszeff, Sławomir; Kupren, Krzysztof; Król, Radosław; Dryl, Katarzyna; Kowalski, Radosław K.; Glogowski, Jan. Artificial reproduction of wild and cultured barbel (Barbus barbus, Cyprinidae) under controlled conditions. Acta Veterinaria Hungarica 2011, 59(3): 363-372 (doi: 10.1556/AVet.2011.021).
 126. Tatara, M. R.; Krupski, W.; Jankowski, M.; Zduńczyk, Zenon; Jankowski, Jan; Studziński, T. Effects of dietary calcium content and vitamin D source on skeletal properties in growing turkeys. British Poultry Science 2011, 52(6): 718-729 (doi: 10.1080/00071668.2011.631984).
 127. Troszyńska, Agnieszka; Estrella, Isabel; Lamparski, Grzegorz; Hernández, Teresa; Amarowicz, Ryszard; Pegg, Ronald B. Relationship between the sensory quality of lentil (Lens culinaris) sprouts and their phenolic constituents. Food Research International 2011, 44(10): 3195-3201 (doi: 10.1016/j.foodres.2011.08.007).
 128. Tykałowski, Bartłomiej; Stenżel, Tomasz; Mikulski, Dariusz; Jankowski, Jan; Zduńczyk, Zenon; Juśkiewicz, Jerzy; Koncicki, Andrzej. Level of electrolytes and percentage of t-lymphocyte subpopulations in blood of broiler chickens fed mixtures with different contents of sodium chloride. Bulletin of the Veterinary Institute in Pulawy 2011, 55(2): 333-337 (pdf).
 129. Wacławik, Agnieszka. Novel insights into the mechanisms of pregnancy establishment: Regulation of prostaglandin synthesis and signaling in the pig. Reproduction 2011, 142(3): 389-399 (doi: 10.1530/REP-11-0033).
 130. Warmiński, Kazimierz; Wiczkowski, Wiesław. Aspekty praktyczne wykorzystania chromatografii gazowej (GC) w analityce środowiskowej. W: Analityka i monitoring środowiska. Teoria i praktyka. Ed.: Warmiński, Kazimierz. Pracownia Wydawnicza ElSet, Olsztyn 2011 (ISBN 9788362863129), Rozdział 3: 71-97.
 131. Weidner, Stanisław; Brosowska-Arendt, Wioletta; Szczechura, Wojciech; Karamać, Magdalena; Kosińska, Agnieszka; Amarowicz, Ryszard. Effect of osmotic stress and post-stress recovery on the content of phenolics and properties of antioxidants in germinating seeds of grapevine Vitis California. Acta Societatis Botanicorum Poloniae 2011, 80(1): 11-19 (doi: 10.5586/asbp.2011.002).
 132. Wiczkowski, Wiesław. Garlic and onion: production, biochemistry, and processing. W: Handbook of Vegetables and Vegetable Processing, 1st ed. Ed.: Sinha, Nirmal K. Blackwell Publishing, New York 2011 (ISBN 9780813815411), Chapter 31: 625-642 (doi: 10.1002/9780470958346.ch31).
 133. Wronkowska, Małgorzata; Juśkiewicz, Jerzy; Zduńczyk, Zenon; Soral-Śmietana, Maria; Krupa-Kozak, Urszula. Influence of chemically-modified potato starch (RS Type 4) on the nutritional and physiological indices of rats. Polish Journal of Food and Nutrition Sciences 2011, 61(2): 143-151 (doi: 10.2478/v10222-011-0015-7).
 134. Wróbel, Michał H.; Młynarczuk, Jarosław J.; Kotwica, Jan. The molecular mechanism of chloroorganic xenobiotics’ effect on the function of reproductive tract in cows. Annual Report of the Polish Academy of Sciences 2011, 71-73.
 135. Wróblewska, Barbara; Kaliszewska, Anna. Immunoreactive and allergenic properties of fermented milk products present on the Polish market. Milchwissenschaft – Milk Science International 2011, 53: 300-303.
 136. Wróblewska, Barbara; Kaliszewska, Anna; Kołakowski, Piotr; Pawlikowska, Katarzyna; Troszyńska, Agnieszka. Impact of transglutaminase reaction on the immunoreactive and sensory quality of yoghurt starter. World Journal of Microbiology and Biotechnology 2011, 29(3): 215-227 (doi: 10.1007/s11274-010-0446-z).
 137. Wróblewska, Barbara; Kaliszewska, Anna; Malinowska, Elżbieta; Troszyńska, Agnieszka. Immunoreactivity of transglutaminase cross-linked milk proteins in fermented milk product obtained with Lactobacillus acidophilus. Postępy Dermatologii i Alergologii 2011, 28(4): 261-267 (pdf).
 138. Wróblewska, Monika; Brzuzan, Łucja; Jarosławska, Julia; Zduńczyk, Zenon. Effect of buckwheat sprouts and groats on the antioxidant potential of blood and caecal parameters in rats. International Journal for Vitamin and Nutrition Research 2011, 81(5): 286-294 (doi: 10.1024/0300-9831/a000076).
 139. Wróblewska, Monika; Juśkiewicz, Jerzy; Wiczkowski, Wiesław. Physiological properties of beetroot crisps applied in standard and dyslipidaemic diets of rats. Lipids in Health and Disease 2011, 10(1): art. no. 178 (1-8) (doi: 10.1186/1476-511X-10-178).
 140. Zduńczyk, Przemysław; Matusevičius, Paulius; Juśkiewicz, Jerzy; Jeroch, Heinz; Jankowski, Jan; Zduńczyk, Zenon. Gastrointestinal tract response to dietary probiotic (Bacillus cereusvar. toyoi) and phytogenic preparation containing herbs, and spices and essential oils in growing white New Zealand rabbits. European Poultry Science / Archiv fur Geflugelkunde 2011, 75(2): 125-131 (pdf).
 141. Zduńczyk, Zenon; Gružauskas, Romas; Semaškaite, Agila; Juśkiewicz, Jerzy; Racevičiutė-Stupelienė, Asta; Wróblewska, Monika. Fatty acid profile of breast muscle of broiler chickens fed diets with different levels of selenium and vitamin E [Fettsäuremuster des brustfleischs von masthühnern bei fütterung mit rationen mit unterschiedlichen gehalten an selen und vitamin E]. European Poultry Science / Archiv fur Geflugelkunde 2011, 75(4): 264-267 (pdf).
 142. Zduńczyk, Zenon; Jankowski, Jan; Juśkiewicz, Jerzy; Słomiński, Bogdan A. Dietary content and gastrointestinal function of soybean oligosaccharides in monogastric animals. W: Soybean – biochemistry, chemistry and physiology. Ed.: Ng, Tzi-Bun. InTech, Rijeka, Croatia 2011 (ISBN 9789533072197), Chapter 29: 523-540 (doi: 10.5772/14856).
 143. Zia-Ul-Haq, Muhammad; Ahmad, Shakeel; Aslam Shad, M.; Iqbal, Shahid; Qayum, Mughal; Ahmad, A.; Luthria, Dave L.; Amarowicz, Ryszard. Compositional studies of lentil (lens culinaris medik.) cultivars commonly grown in pakistan. Pakistan Journal of Botany 2011, 43(3): 1563-1567 (pdf).
 144. Zia-Ul-Haq, Muhammad; Ahmad, Shakeel; Iqbal, Shahid; Luthria, Dave L.; Amarowicz, Ryszard. Antioxidant potential of lentil cultivars commonly consumed in pakistan. Oxidation Communications 2011, 34(4): 820-831.
 145. Zielińska, Danuta; Kwiatkowski, Jacek; Zieliński, Henryk; Szawara-Nowak, Dorota; Przygodzka, Małgorzata; Lamparski, Grzegorz; Zeller, Fridrich. Antioxidant properties and flavonoid composition as quality index of the hulls and groats from common, tartary and an interspecific hybrid of buckwheat. European Journal of Plant Science and Biotechnology 2011, 6(SI 2): 63-69 (pdf).
 146. Zielińska, Danuta; Zieliński, Henryk. Antioxidant activity of flavone C-glucosides determined by updated analytical strategies. Food Chemistry 2011, 124(2): 672-678 (doi: 10.1016/j.foodchem.2010.06.051).
 147. Zięcik, Adam J.; Wacławik, Agnieszka; Kaczmarek, Monika M.; Blitek, Agnieszka; Moza Jalali, Beenu; Andronowska, Aneta. Mechanisms for the establishment of pregnancy in the pig. Reproduction in Domestic Animals 2011, 46(Suppl. 3): 31-41 (doi: 10.1111/j.1439-0531.2011.01843.x).
 148. Żółtowska, Krystyna; Frączek, Regina J.; Lipiński, Zbigniew. Hydrolases of developing worker brood and newly emerged worker of Apis mellifera carnica [Hydrolazy rozwijającego się czerwiu pszczelego oraz świeżo wygryzionych robotnic Apis mellifera carnica]. Journal of Apicultural Science 2011, 55(1): 27-36.