Skip to main content

Wykaz publikacji

2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010

2010

 1. Aksenova, N. P.; Wasserman, Luybov A.; Sergeeva, L. I.; Konstantinova, T. N.; Golyanovskaya, S. A.; Krivandin, Alexei V.; Plashchina, I. G.; Błaszczak, Wioletta; Fornal, Józef; Romanov, G. A. Agrobacterial rol Genes Modify Thermodynamic and Structural Properties of Starch in Microtubers of Transgenic Potato. Russian Journal of Plant Physiology 2010, 57(5): 656-663 (doi: 10.1134/S1021443710050080).
 2. Alasalvar, Cesarettin; Pelvan, Ebru; Amarowicz, Ryszard. Effects of roasting on taste-active compounds of Turkish hazelnut varieties (Corylus avellana L.). Journal of Agricultural and Food Chemistry 2010, 58(15): 8674-8679 (doi: 10.1021/jf101039f).
 3. Amarowicz, Ryszard; Estrella, Isabel; Hernández, Teresa; Robredo, Sergio; Troszyńska, Agnieszka; Kosińska, Agnieszka; Pegg, Ronald B. Free radical-scavenging capacity, antioxidant activity, and phenolic composition of green lentil (Lens culinaris). Food Chemistry 2010, 121(3): 705-711 (doi: 10.1016/j.foodchem.2010.01.009).
 4. Amarowicz, Ryszard; Weidner, Stanisław; Wójtowicz, Izabela; Karamać, Magdalena; Kosińska, Agnieszka; Rybarczyk, Anna. Influence of low-temperature stress on the changes in the composition of grapevine leaf phenolic compounds and their antioxidant properties. Functional Plant Science and Biotechnology 2010, 4(SI 1): 90-96 (pdf).
 5. Bielecka, Maria; Smoragiewicz, Wanda; Siwicki, Andrzej K.; Wójcik, Roman; Biedrzycka, Elżbieta; Orłowski, Andrzej; Kask, Signe; Jankowski, Jan; Karska-Wysocki, Barbara; Ham, Daniela. The effect of various probiotic strains or avilamycin feed additive on immune defense markers and acute-phase response to Salmonella infection in chickens. Probiotics and Antimicrobial Proteins 2010, 2(3): 175-185 (doi: 10.1007/s12602-010-9054-3).
 6. Bielikowicz, Krzysztof; Wojtacha, Paweł; Kostyra, Elżbieta; Iwan, Małgorzata; Jarmołowska, Beata; Kostyra, Henryk. Influence of glycation of wheat albumins and globulins on their immunoreactivity and physicochemical properties. Polish Journal of Food and Nutrition Sciences 2010, 60(4): 335-340 (pdf).
 7. Blitek, Agnieszka; Kaczmarek, Monika M.; Kiewisz, Jolanta; Zięcik, Adam J. Endometrial and conceptus expression of HoxA10, transforming growth factor β1, leukemia inhibitory factor, and prostaglandin H synthase-2 in early pregnant pigs with gonadotropin-induced estrus. Domestic Animal Endocrinology 2010, 38(4): 222-234 (doi: 10.1016/j.domaniend.2009.11.001).
 8. Blitek, Agnieszka; Kiewisz, Jolanta; Wacławik, Agnieszka; Kaczmarek, Monika M.; Zięcik, Adam J. Effect of steroids on HOXA10 mRNA and protein expression and prostaglandin production in the porcine endometrium. Journal of Reproduction and Development 2010, 56(6): 643-648 (doi: 10.1262/jrd.10-046K).
 9. Blitek, Agnieszka; Wacławik, Agnieszka; Kaczmarek, Monika M.; Kiewisz, Jolanta; Zięcik, Adam J. Effect of estrus induction on prostaglandin content and prostaglandin synthesis enzyme expression in the uterus of early pregnant pigs. Theriogenology 2010, 73(9): 1244-1256 (doi: 10.1016/j.theriogenology.2009.12.004).
 10. Błaszczak, Wioletta; Bidzińska, Ewa; Dyrek, Krystyna; Fornal, Józef; Wenda, Elżbieta. EPR study of the influence of high hydrostatic pressure on the formation of radicals in phosphorylated potato starch. Carbohydrate Polymers 2010, 82(4): 1256-1263 (doi: 10.1016/j.carbpol.2010.07.006).
 11. Capuano, Edoardo; Garofalo, Giovanna; Napolitano, Aurora; Zieliński, Henryk; Fogliano, Vincenzo. Rye flour extraction rate affects Maillard reaction development, antioxidant activity, and acrylamide formation in bread crisps. Cereal Chemistry 2010, 87(2): 131-136 (doi: 10.1094/CCHEM-87-2-0131).
 12. Cejko, Beata I.; Glogowski, Jan. Charakterystyka porównawcza wybranych parametrów jakości mlecza czterech linii hodowlanych karpia Cyprinus carpio L. [Comparative characterization of seleceted parameters of milt quality in four breeding strains of carp, cyprinus carpio L.]. Komunikaty Rybackie 2010, 119(6): 16-20 (pdf).
 13. Cejko, Beata I.; Kowalski, Radosław K.; Kucharczyk, Dariusz; Targońska, Katarzyna; Krejszeff, Sławomir; Żarski, Daniel; Glogowski, Jan. Influence of the length of time after hormonal stimulation on selected parameters of milt of ide Leuciscus idus L. Aquaculture Research 2010, 41(6): 804-813 (doi: 10.1111/j.1365-2109.2009.02357.x).
 14. Cejko, Beata I.; Kucharczyk, Dariusz; Targońska, Katarzyna; Żarski, Daniel; Sarosiek, Beata; Kowalski, Radosław K.; Glogowski, Jan. Influence of temperature on the effectiveness of the hormonal stimulation of male ide, leuciscus idus (L.) [Wp³yw temperatury wody po stymulacji hormonalnej na iloœæ i jakoœæ mlecza jazia Leuciscus idus (L.)]. Archives of Polish Fisheries 2010, 18(4): 205-211 (doi: 10.2478/v10086-010-0024-x).
 15. Cejko, Beata I.; Żarski, Daniel; Targońska, Katarzyna; Krejszeff, Sławomir; Kucharczyk, Dariusz; Glogowski, Jan. Osmolality of seminal plasma as an indicator of milt contamination with urine based on the example of the tench tinca tinca (L.) [Osmolarność plazmy nasienia jako wskaźnik zanieczyszczenia mlecza moczem na przykładzie lina Tinca tinca (L.)]. Polish Journal of Natural Sciences 2010, 25(3): 287-298 (pdf).
 16. Chruściel, Marcin; Rękawiecki, Robert; Zięcik, Adam J.; Andronowska, Aneta. mRNA and protein expression of FGF-1, FGF-2 and their receptors in the porcine umbilical cord during pregnancy. Folia Histochemica et Cytobiologica 2010, 48(4): 572-580 (doi: 10.2478/v10042-010-0073-4).
 17. Ciereszko, Andrzej; Dietrich, Grzegorz J.; Dietrich, Mariola A.; Nynca, Joanna; Kuźmiński, Henryk; Dobosz, Stefan; Grudniewska, Joanna. Effects of pH on sperm motility in several Salmoniformes species: Oncorhynchus mykiss, Salvelinus fontinalis, Salmo trutta, Salmo salar and Thymallus thymallus. Journal of Applied Ichthyology 2010, 26(5): 665-667 (doi: 10.1111/j.1439-0426.2010.01536.x).
 18. Ciereszko, Andrzej; Rybnik, P. K.; Horbańczuk, J. O.; Dietrich, Grzegorz J.; Deas, A.; Słowińska, Mariola; Liszewska, Ewa; Malecki, I. A. Biochemical characterization and sperm motility parameters of ostrich (Struthio camelus) semen. Animal Reproduction Science 2010, 122(3-4): 222-228 (doi: 10.1016/j.anireprosci.2010.08.014).
 19. Craft, Brian D.; Hargrove, James L.; Greenspan, Phillip; Hartle, Diane K.; Amarowicz, Ryszard; Pegg, Ronald B. LC characterisation of peanut skin phytonutrients: Antioxidant, radical-scavenging, and biological activities. W: Recent advances in food and flavor chemistry: Food flavor and encapsulation, health benefits, analytical methods, and molecular biology of functional foods. Ed.: Ho, Chi-Tang; Mussinan, Cynthia; Shahidi, Fereidoon; Tratras Contis, Ellene. Book series: Royal Socety of Chemistry Special publication no. 326. RSC Publishing, Cambridge 2010 (ISBN 9781847552013), 283-296 (doi: 10.1039/9781849731782-00283).
 20. Craft, Brian D.; Kosińska, Agnieszka; Amarowicz, Ryszard; Pegg, Ronald B. Antioxidant properties of extracts obtained from raw, dry-roasted, and oil-roasted US peanuts of commercial importance [Erratum: Plant Foods for Human Nutrition 2010, 65(3): 309-310, doi: 10.1007/s11130-010-0174-4]. Plant Foods for Human Nutrition 2010, 65(3): 311-318 (doi: 10.1007/s11130-010-0160-x).
 21. Dietrich, Grzegorz J.; Dietrich, Mariola A.; Hliwa, Piotr; Stabiński, Robert; Nynca, Joanna; Andronowska, Aneta; Ciereszko, Andrzej. Semen biology of vendace (Coregonus albula L.). Fish Physiology and Biochemistry 2010, 36(3): 419-425 (doi: 10.1007/s10695-009-9311-0).
 22. Dietrich, Grzegorz J.; Dietrich, Mariola A.; Kowalski, Radosław K.; Dobosz, Stefan; Karol, Halina; Demianowicz, Wiesław; Glogowski, Jan. Exposure of rainbow trout milt to mercury and cadmium alters sperm motility parameters and reproductive success. Aquatic Toxicology 2010, 97(4): 277-284 (doi: 10.1016/j.aquatox.2009.12.010).
 23. Dietrich, Mariola A.; Nynca, Joanna; Bilińska, Barbara; Kuba, Jarosław; Kotula-Balak, Małgorzata; Karol, Halina; Ciereszko, Andrzej. Identification of parvalbumin-like protein as a major protein of common carp (Cyprinus carpio L) spermatozoa which appears during final stage of spermatogenesis. Comparative Biochemistry and Physiology B-Biochemistry & Molecular Biology 2010, 157(2): 220-227 (doi: 10.1016/j.cbpb.2010.06.007).
 24. Dietrich, Mariola A.; Żmijewski, Dominik; Karol, Halina; Hejmej, Anna; Bilińska, Barbara; Jurecka, Patrycja; Irnazarow, Ilgiz; Słowińska, Mariola; Hliwa, Piotr; Ciereszko, Andrzej. Isolation and characterization of transferrin from common carp (Cyprinus carpio L) seminal plasma. Fish & Shellfish Immunology 2010, 29(1): 66-74 (doi: 10.1016/j.fsi.2010.02.015).
 25. Dryl, Katarzyna; Kujawa, Roman; Juchno, Dorota; Boroń, Alicja; Glogowski, Jan; Kowalski, Radosław K. Perspektywy zastosowania rozcieńczalników nasienia w rozrodzie kozy (Cobitis taenia) – poprawa jakości nasienia w warunkach in vitro. W: Rozród, podchów, profilaktyka ryb rzadkich i chronionych oraz innych gatunków. Ed.: Zakęś, Zdzisław; Demska-Zakęś, Krystyna; Kowalska, Agata. Wydawnictwo Instytutu Rybactwa Śródlądowego, Olsztyn 2010 (ISBN 9788360111505), 129-137.
 26. Flis, Marianna; Sobotka, Wiesław; Antoszkiewicz, Zofia; Lipiński, Krzysztof; Daszkiewicz, T.; Zduńczyk, Zenon. A comparison of the effects of grain polyphenols and vitamin E supplementation of pigs diets, enriched with linolenic acid on the oxidative stability and quality of meat. W: Pig Meat: Modern trends in meat production. Ed.: Migdał, Władysław. Polskie Towarzystwo Technologów Żywności; Oddział Małopolski, Kraków 2010 (ISBN 9788392968610), 33-40.
 27. Flis, Marianna; Sobotka, Wiesław; Antoszkiewicz, Zofia; Lipiński, Krzysztof; Zduńczyk, Zenon. The effect of grain polyphenols and the addition of vitamin E to diets enriched with α-linolenic acid on the antioxidant status of pigs. Journal of Animal and Feed Sciences 2010, 19(4): 539-553 (doi: 10.22358/jafs/66319/2010).
 28. Frejnagel, Sławomir; Wróblewska, Monika. Comparative effect of green tea, chokeberry and honeysuckle polyphenols on nutrients and mineral absorption and digestibility in rats. Annals of Nutrition and Metabolism 2010, 56(3): 163-169 (doi: 10.1159/000278747).
 29. Frías, Juana; Gulewicz, Piotr; Martínez-Villaluenga, Cristina; Peñas, Elena; Piskuła, Mariusz K.; Kozłowska, Halina; Ciska, Ewa; Gulewicz, Krzysztof; Vidal-Valverde, Concepción. Changes in nutritional value and cytotoxicity of garden cress germinated with different selenium solutions. Journal of Agricultural and Food Chemistry 2010, 58(4): 2331-2336 (doi: 10.1021/jf903458u).
 30. Galvão, António M.; Ramilo, David W.; Skarżyński, Dariusz J.; Łukasik, Karolina; Tramontano, Angela; Mollo, Antonio; Mateus, Luisa M.; Ferreira-Dias, Graça M. Is Fas/Fas ligand system involved in equine corpus luteum functional regression?. Biology of Reproduction 2010, 83(6): 901-908 (doi: 10.1095/biolreprod.110.084699).
 31. Giżejewski, Zygmunt; Söderquist, Lennart; Rodriguez-Martinez, Heriberto. Genital and sperm characteristics of wild, free ranging red deer stags (Cervus elaphus L) hunted in different regions of Poland. Wildlife Biology in Practice 2010, 6(2): 81-94 (doi: 10.2461/wbp.2010.6.7).
 32. Grabowska, Iwona. Polychlorinated biphenyls (PCBs) in Poland: Occurrence, determination and degradation. Polish Journal of Environmental Studies 2010, 19(1): 7-13 (pdf).
 33. Grabowska, Iwona; Radecka, Hanna; Burza, A.; Radecki, Jerzy; Kaliszan, M.; Kaliszan, Roman. Association constants of pyridine and piperidine alkaloids to amyloid β peptide determined by electrochemical impedance spectroscopy. Current Alzheimer Research 2010, 7(2): 165-172 (doi: 10.2174/156720510790691290).
 34. Gružauskas, Romas; Jarulė, Virginija; Semaškaite, Agila; Zduńczyk, Zenon; Juśkiewicz, Jerzy; Zduńczyk, Przemysław. Parametry odchowu i funkcjonowania jelit ślepych brojlerów żywionych dietą ze skojarzonym dodatkiem enzymów paszowych i mannanooligosacharydów [Growth performance and caecal parameters of broiler chickens fed with a combination of carbohydrates and mannanoligosaccharides]. Zeszyty Problemowe Postępów Nauk Rolniczych 2010, 544: 27-33.
 35. Grzegorzewski, Waldemar J.; Chłopek, Jolanta; Tabęcka-Łonczyńska, Anna; Stefańczyk-Krzymowska, Stanisława. The influence of steroids on vascular tension of isolated superficial veins of the nose and face during the estrous cycle of gilts. Theriogenology 2010, 73(2): 215-224 (doi: 10.1016/j.theriogenology.2009.09.002).
 36. Grzegorzewski, Waldemar J.; MusZak, Jolanta; Tabęcka-Łonczyńska, Anna; Stefańczyk-Krzymowska, Stanisława. The influence of steroids on the vascular tension of isolated superficial nasal and facial veins in gilts during sexual maturation. Polish Journal of Veterinary Sciences 2010, 13(2): 253-261.
 37. Hliwa, Piotr; Dietrich, Grzegorz J.; Dietrich, Mariola A.; Nynca, Joanna; Martyniak, Andrzej; Sobocki, Marek; Stabiński, Robert; Ciereszko, Andrzej. Morphology and histology of cranial and caudal lobes of whitefish (Coregonus lavaretus L.) testes. Fundamental and Applied Limnology 2010, 176(1): 83-88 (doi: 10.1127/1863-9135/2010/0176-0083).
 38. Horszwald, Anna; Morales, Francisco J.; del Castillo, Maria D.; Zieliński, Henryk. Evaluation of antioxidant capacity and formation of processing contaminants during rye bread making. Journal of Food and Nutrition Research 2010, 49(3): 149-159 (pdf).
 39. Ito, Takashi; Ibrahim, Shaida; Grabowska, Iwona. Chemical-force microscopy for materials characterization. TrAC-Trends in Analytical Chemistry 2010, 29(3): 225-233 (doi: 10.1016/j.trac.2009.12.008).
 40. Jakimiuk, Ewa; Gajęcka, Magdalena; Jana, Barbara; Obremski, Kazimierz; Gajęcki, Maciej. Effect of zearalenone on steroid secretion by porcine follicular cells in mono- and coculture. Bulletin of the Veterinary Institute in Pulawy 2010, 54(3): 419-423 (pdf).
 41. Jana, Barbara; Jaroszewski, Jerzy J.; Kucharski, Jan; Koszykowska, Marlena; Górska, Jolanta; Markiewicz, Włodzimierz. Participation of prostaglandin E2 in contractile activity of inflamed porcine uterus. Acta Veterinaria Brno 2010, 79(2): 249-259 (doi: 10.2754/avb201079020249).
 42. Jana, Barbara; Koszykowska, Marlena; Andronowska, Aneta. The influence of interleukin (IL)-1β and IL-6 and tumour necrosis factor-α on prostaglandin secretion from porcine myometrium during the first third of pregnancy. Acta Veterinaria Brno 2010, 79(4): 559-569 (doi: 10.2754/avb201079040559).
 43. Janas, Krystyna M.; Zielińska-Tomaszewska, Joanna; Rybaczek, D.; Maszewski, J.; Posmyk, Małgorzata M.; Amarowicz, Ryszard; Kosińska, Agnieszka. The impact of copper ions on growth, lipid peroxidation, and phenolic compound accumulation and localization in lentil (Lens culinaris Medic.) seedlings. Journal of Plant Physiology 2010, 167(4): 270-276 (doi: 10.1016/j.jplph.2009.09.016).
 44. Jarmołowicz, Sylwia; Demska-Zakęś, Krystyna; Kowalski, Radosław K.; Cejko, Beata I.; Glogowski, Jan; Zakęś, Zdzisław. Impact of dibutyl phthalate and benzyl butyl phthalate on motility parameters of sperm from the European pikeperch Sander lucioperca (L.). Archives of Polish Fisheries 2010, 18(3): 149-156 (doi: 10.2478/v10086-010-0016-x).
 45. Jędrychowski, Lucjan. Chemical and Biological Properties of Food Allergens Preface. Chemical and biological properties of food allergens. Ed. Jędrychowski, Lucjan; Wichers, Harry J. Book series: Chemical and Functional Properties of Food Components (issn 1555-5127); CRC Press/Taylor & Francis, Boca Raton 2010, VII-VIII.
 46. Jędrychowski, Lucjan. General Characteristics of Food Allergens. Chemical and biological properties of food allergens. Ed. Jędrychowski, Lucjan; Wichers, Harry J. Book series: Chemical and Functional Properties of Food Components (issn 1555-5127); CRC Press/Taylor & Francis, Boca Raton 2010 (ISBN 9781420058550), 185-192.
 47. Jędrychowski, Lucjan; Egger, Matthias; Hauser, Michael; Schmidt, Georg; Wopfner, Nicole; Ferreira, Fátima; Wallner, Michael; Lopata, Andreas. Brief Characteristics of Other Important Food Allergens. Chemical and biological properties of food allergens. Ed. Jędrychowski, Lucjan; Wichers, Harry J. Book series: Chemical and Functional Properties of Food Components (issn 1555-5127); CRC Press/Taylor & Francis, Boca Raton 2010 (ISBN 9781420058550), 319-385.
 48. Jędrychowski, Lucjan; Halász, Anna; Németh, Edina; Nagy, András. Immunomodulating Properties of Food Components. Chemical and biological properties of food allergens. Ed. Jędrychowski, Lucjan; Wichers, Harry J. Book series: Chemical and Functional Properties of Food Components (issn 1555-5127); CRC Press/Taylor & Francis, Boca Raton 2010 (ISBN 9781420058550), 43-82.
 49. Jędrychowski, Lucjan; Penninks, A. H.; Kaczmarski, Maciej; Cudowska, B.; Korotkiewicz-Kaczmarska, E.; Harrer, A.; Erler, A. M.; Gadermaier, G.; Faltlhansl, M.; Ferreira, Fátima; Himly, M. Methods for Detection of Food Allergens. Chemical and biological properties of food allergens. Ed. Jędrychowski, Lucjan; Wichers, Harry J. Book series: Chemical and Functional Properties of Food Components (issn 1555-5127); CRC Press/Taylor & Francis, Boca Raton 2010 (ISBN 9781420058550), 83-167.
 50. Juśkiewicz, Jerzy; Jankowski, Jan; Lecewicz, Agata; Słomiński, Bogdan A.; Zduńczyk, Zenon. Effect of diets with different contents of sunflower meal without or with exogenous enzymes supplementation on gastrointestinal tract response of growing turkeys. Journal of Animal and Feed Sciences 2010, 19(3): 468-483 (doi: 10.22358/jafs/66312/2010).
 51. Kaczmarek, Monika M.; Blitek, Agnieszka; Schams, Dieter; Zięcik, Adam J. Effect of luteinizing hormone and tumour necrosis factor-alpha on VEGF secretion by cultured porcine endometrial stromal cells. Reproduction in Domestic Animals 2010, 45(3): 481-486 (doi: 10.1111/j.1439-0531.2008.01266.x).
 52. Kaczmarek, Monika M.; Krawczyński, Kamil; Blitek, Agnieszka; Kiewisz, Jolanta; Schams, Dieter; Zięcik, Adam J. Seminal plasma affects prostaglandin synthesis in the porcine oviduct. Theriogenology 2010, 74(7): 1207-1220 (doi: 10.1016/j.theriogenology.2010.05.024).
 53. Karamać, Magdalena. Antioxidant activity of tannin fractions isolated from buckwheat seeds and groats. JAOCS, Journal of the American Oil Chemists’ Society 2010, 87(5): 559-566 (doi: 10.1007/s11746-009-1525-x).
 54. Kopera, Ilona; Szczepanowicz, M.; Giżejewski, Zygmunt; Sadowska, Jadwiga; Bilińska, Barbara. Immunoexpression of aromatase in immature and adult males of the european bison (Bison bonasus, Linnaeus 1758). Reproduction in Domestic Animals 2010, 45(2): 269-274 (doi: 10.1111/j.1439-0531.2008.01280.x).
 55. Korzekwa, Anna J.; Acosta, Tomas J.; Miklewicz, M.; Okuda, Kiyoshi; Lee, Seung-Hyung; Skarżyński, Dariusz J. Leukotrienes affect secretory function of ovarian cells in vitro. Reproduction in Domestic Animals 2010, 45(6): e288-e296 (doi: 10.1111/j.1439-0531.2009.01559.x).
 56. Korzekwa, Anna J.; Bah, Mamadou M.; Kurzynowski, Andrzej; Łukasik, Karolina; Groblewska, Agnieszka; Skarżyński, Dariusz J. Leukotrienes modulate secretion of progesterone and prostaglandins during the estrous cycle and early pregnancy in cattle: an in vivo study. Reproduction 2010, 140: 767-776 (doi: 10.1530/REP-10-0202).
 57. Korzekwa, Anna J.; Łukasik, Karolina; Skarżyński, Dariusz J. Leukotrienes are auto-/paracrine factors in the bovine corpus luteum: an in vitro study. Reproduction in Domestic Animals 2010, 45(6): 1089-1097 (doi: 10.1111/j.1439-0531.2009.01500.x).
 58. Kosińska, Agnieszak; Amarowicz, Ryszard. Tannins as natural antioxidants. W: Antioxidants – prevention and healthy ageing. Ed.: Ribarova, Fanny. SimelPress 2010 (ISBN 9789549487893), 79-86.
 59. Kostyra, Elżbieta; Kostyra, Henryk. Metabolom żywności i żywienia. W: Proteomika i metabolomika. Ed.: Kraj, Agnieszka; Drabik, Anna; Silberring, Jerzy. Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2010 (ISBN 9788323507659), Rozdział 31: 417-428.
 60. Kostyra, Elżbieta; Kostyra, Henryk. Rola biologiczna β-kazomorfin. Standardy Medyczne Pediatria 2010, 7: 16-21.
 61. Kostyra, Henryk; Wociór, Anna; Rudnicka, Bogumiła; Rydzewski, M.; Kostyra, Elżbieta. Influence of non-enzymatic glycosylation of sodium caseinate on the kinetics of its enzymatic hydrolysis. Milchwissenschaft – Milk Science International 2010, 5(1): 302-305.
 62. Koszykowska, Marlena; Kozłowska, Anna; Wojtkiewicz, Joanna; Skobowiat, Cezary; Majewski, Mariusz; Jana, Barbara. Distribution and chemical coding of sympathetic neurons in the caudal mesenteric ganglion projecting to the ovary in sexually mature gilts. Acta Veterinaria Hungarica 2010, 58(3): 389-403 (doi: 10.1556/AVet.58.2010.3.11).
 63. Kotwica, Jan. Nie róbmy małych planów – one nie mają magicznej siły. W: 60-lecie nauki i kształcenia akademickiego w Olsztynie. Ed.: Górniewicz, Józef H; Achremczyk, Stanisław. Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, Olsztyn 2010 (ISBN 9788372996954), 69-75.
 64. Kowalska, Agata; Kowalski, Radosław K.; Zakęś, Zdzisław; Hopko, Marek; Jarmołowicz, Sylwia; Partyka, Konrad. Medaka (Oryzias latipes) – modelowy gatunek ryby i perspektywy jego zastosowania w badaniach naukowych prowadzonych w Polsce. W: Rozród, podchów, profilaktyka ryb rzadkich i chronionych oraz innych gatunków. Ed.: Zakęś, Zdzisław; Demska-Zakęś, Krystyna; Kowalska, Agata. Wydawnictwo Instytutu Rybactwa Śródlądowego, Olsztyn 2010 (ISBN 9788360111505), 261-268.
 65. Kowalski, Radosław K. Dywersyfikacja produkcji ryb łososiowatych – przyszłośż siei w gospodarstwach pstrągowych. W: XXXV Krajowa Konferencja Hodowców Ryb Łososiowatych, Jastrzębia Góra 2010: materiały konferencyjne. Ed.: Kowalski, Radosław K. Stowarzyszenie Producentów Ryb Łososiowatych, Lębork 2010 (ISBN 9788392980810), 127-132.
 66. Kowalski, Radosław K.; Hliwa, Piotr; Cejko, Beata I.; Król, Jarosław; Dietrich, Grzegorz J.; Stabiński, Robert; Ciereszko, Andrzej. Sztuczny rozród stynki (Osmerus eperlanus) z zastosowaniem nasienia przechowywanego w warunkach chłodniczych. W: Rozród, podchów, profilaktyka ryb rzadkich i chronionych oraz innych gatunków. Ed.: Zakęś, Zdzisław; Demska-Zakęś, Krystyna; Kowalska, Agata. Wydawnictwo Instytutu Rybactwa Śródlądowego, Olsztyn 2010 (ISBN 9788360111505), 121-128.
 67. Kowalski, Radosław K.; Kowalska, Agata. Produkcja organicznych ryb w EU – pod nową banderą na stoły świata. W: XXXV Krajowa Konferencja Hodowców Ryb Łososiowatych, Jastrzębia Góra 2010: materiały konferencyjne. Ed.: Kowalski, Radosław K. Stowarzyszenie Producentów Ryb Łososiowatych, Lębork 2010 (ISBN 9788392980810).
 68. Kowalski, Radosław K.; Kowalska, Agata; Ocalewicz, Konrad. Nowe perspektywy w ochronie zagrożonych gatunków – mrożenie ikry, zarodków i rodzicielstwo zastępcze u ryb. W: Rozród, podchów, profilaktyka ryb rzadkich i chronionych oraz innych gatunków. Ed.: Zakęś, Zdzisław; Demska-Zakęś, Krystyna; Kowalska, Agata. Wydawnictwo Instytutu Rybactwa Śródlądowego, Olsztyn 2010 (ISBN 9788360111505), 17-23.
 69. Krupa, Urszula; Rosell, Cristina M.; Sadowska, Jadwiga; Soral-Śmietana, Maria. Bean starch as ingredient for gluten-free bread. Journal of Food Processing and Preservation 2010, 34(Suppl. 2): 501-518 (doi: 10.1111/j.1745-4549.2009.00366.x).
 70. Krupa-Kozak, Urszula; Juśkiewicz, Jerzy; Wronkowska, Małgorzata; Soral-Śmietana, Maria; Zduńczyk, Zenon. Native and microwaved bean and pea starch preparations: Physiological effects on the intestinal ecosystem, caecal tissue and serum lipids in rats. British Journal of Nutrition 2010, 103(8): 1118-1126 (doi: 10.1017/S0007114509992960).
 71. Krupa-Kozak, Urszula; Soral-Śmietana, Maria. Bean seed proteins digestibility affected by pressure and microwave cooking. Acta Alimentaria 2010, 39(2): 234-238 (doi: 10.1556/AAlim.39.2010.2.14).
 72. Majewska, Magdalena; Wocławek-Potocka, Izabela; Bah, Mamadou M.; Hapunik, Joanna; Piotrowska, Katarzyna K.; Tasaki, Yukari; Acosta, Tomas J.; Okuda, Kiyoshi; Skarżyński, Dariusz J. Is interleukin-1α a luteotrophic or luteolytic agent in cattle?. Reproduction 2010, 139(3): 665-672 (doi: 10.1530/REP-09-0328).
 73. Markiewicz, Lidia H.; Biedrzycka, E.; Wasilewska, Ewa; Bielecka, Maria. Rapid Molecular Identification and Characteristics of Lactobacillus Strains. Folia Microbiologica 2010, 55(5): 481-488 (doi: 10.1007/s12223-010-0080-z).
 74. Markiewicz, Lidia H.; Wróblewska, Barbara. Fityniany i fitazy – znaczenie w odżywianiu i profilaktyce zdrowotnej. W: Immunologia kliniczna: wybrane problemy. Ed.: Skopińska-Różewska, Ewa; Siwicki, Andrzej K. Wydawnictwo Edycja, Olsztyn 2010 (ISBN 9788388545535), 71-80.
 75. Martínez-Villaluenga, Cristina; Peñas, Elena; Ciska, Ewa; Piskuła, Mariusz K.; Kozłowska, Halina; Vidal-Valverde, Concepción; Frías, Juana. Time dependence of bioactive compounds and antioxidant capacity during germination of different cultivars of broccoli and radish seeds. Food Chemistry 2010, 120(3): 710-716 (doi: 10.1016/j.foodchem.2009.10.067).
 76. Młynarczuk, Jarosław J.; Rękawiecki, Robert. The role of the orphan receptor SF-1 in the development and function of the ovary. Reproductive Biology 2010, 10(3): 177-193 (doi: 10.1016/S1642-431X(12)60039-4).
 77. Młynarczuk, Jarosław J.; Wróbel, Michał H.; Kotwica, Jan. Effect of environmental pollutants on oxytocin synthesis and secretion from corpus luteum and on contractions of uterus from pregnant cows. Toxicology and Applied Pharmacology 2010, 247(3): 243-249 (doi: 10.1016/j.taap.2010.07.003).
 78. Naikwadi, P. M.; Chavan, Uttam D.; Pawar, V. D.; Amarowicz, Ryszard. Studies on dehydration of figs using different sugar syrup treatments. Journal of Food Science and Technology-Mysore 2010, 47(4): 442-445 (doi: 10.1007/s13197-010-0073-6).
 79. Nawrot, Jan; Gawlak, Magdalena; Szafranek, Janusz; Szafranek, Beata; Synak, Elżbieta; Warchalewski, Jerzy R.; Piasecka-Kwiatkowska, Dorota; Błaszczak, Wioletta; Jeliński, Tomasz; Fornal, Józef. The effect of wheat grain composition, cuticular lipids and kernel surface microstructure on feeding, egg-laying, and the development of the granary weevil, Sitophilus granarius (L.). Journal of Stored Products Research 2010, 46(2): 133-141 (doi: 10.1016/j.jspr.2010.02.001).
 80. Nynca, Joanna; Dietrich, Grzegorz J.; Dietrich, Mariola A.; Słowińska, Mariola; Liszewska, Ewa; Karol, Halina; Martyniak, Andrzej; Ciereszko, Andrzej. Charakterystyka świeżego i kriokonserwowanego nasienia siei łebskiej (Coregonus lavaretus). W: Rozród, podchów, profilaktyka ryb rzadkich i chronionych oraz innych gatunków. Ed.: Zakęś, Zdzisław; Demska-Zakęś, Krystyna; Kowalska, Agata. Wydawnictwo Instytutu Rybactwa Śródlądowego, Olsztyn 2010 (ISBN 9788360111505), 79-89.
 81. Nynca, Joanna; Dietrich, Mariola A.; Karol, Halina; Ciereszko, Andrzej. Identification of apolipoprotein C-I in rainbow trout seminal plasma. Reproduction, Fertility and Development 2010, 22(8): 1183-1187 (doi: 10.1071/RD10066).
 82. Nynca, Joanna; Horváth, Ákos; Dietrich, Mariola A.; Müller, Tamás; Karol, Halina; Urbányi, Béla; Kotrik, László; Ciereszko, Andrzej. Serine proteinase inhibitors in the seminal plasma of percid fish. Journal of Applied Ichthyology 2010, 26(5): 742-745 (doi: 10.1111/j.1439-0426.2010.01535.x).
 83. Okuda, Kiyoshi; Sakumoto, Ryosuke; Okamoto, N.; Acosta, Tomas J.; Abe, Hironori; Okada, H.; Sinowatz, F.; Skarżyński, Dariusz J. Cellular localization of genes and proteins for tumor necrosis factor-α (TNF), TNF receptor types I and II in bovine endometrium. Molecular and Cellular Endocrinology 2010, 330(1-2): 41-48 (doi: 10.1016/j.mce.2010.07.025).
 84. Papież, M. A.; Baran, J.; Bukowska-Straková, K.; Wiczkowski, Wiesław. Antileukemic action of (-)-epicatechin in the spleen of rats with acute myeloid leukemia. Food and Chemical Toxicology 2010, 48(12): 3391-3397 (doi: 10.1016/j.fct.2010.09.010).
 85. Pavlová, Silvia; Vašíček, Dušan; Kotwica, Jan; Sirotkin, Alexander V. Involvement of cell cycle and apoptosis-related protein p21 in control of secretory activity of porcine ovarian cells. Journal of Steroids & Hormonal Science 2010, 1(1): art. no 102 (1-5) (doi: 10.4172/2157-7536.1000102).
 86. Poduval, R.; Kurzątkowska, Katarzyna; Stobiecka, Magdalena; Dehaen, W. F. A.; Dehaen, Wim; Radecka, Hanna; Radecki, Jerzy. Systematic study of interaction of the neutral form of anilines with undecylcalix[4]resorcinarene derivatives by means of potentiometry. Supramolecular Chemistry 2010, 22(7): 413-419 (doi: 10.1080/10610278.2010.486437).
 87. Rękawiecki, Robert; Nowocin, A.; Kotwica, Jan. Relationship between concentrations of progesterone, oxytocin, noradrenaline, gene expression and protein level for their receptors in corpus luteum during estrous cycle in the cow. Prostaglandins & Other Lipid Mediators 2010, 92(1-4): 13-18 (doi: 10.1016/j.prostaglandins.2010.01.002).
 88. Sanz-Penella, Juan M.; Wronkowska, Małgorzata; Soral-Śmietana, Maria; Collar, Concha; Haros, Monika. Impact of the addition of resistant starch from modified pea starch on dough and bread performance. European Food Research and Technology 2010, 231(4): 499-508 (doi: 10.1007/s00217-010-1294-7).
 89. Sarosiek, Beata; Dryl, Katarzyna; Glogowski, Jan; Cejko, Beata I.; Rzemieniecki, Adam; Kowalski, Radosław K. System CASA i jego zastosowanie w wyborze optymalnego krioprotektora dla nasienia jesiotra syberyjskiego (Acipenser baerii). W: Rozród, podchów, profilaktyka ryb rzadkich i chronionych oraz innych gatunków. Ed.: Zakęś, Zdzisław; Demska-Zakęś, Krystyna; Kowalska, Agata. Wydawnictwo Instytutu Rybactwa Śródlądowego, Olsztyn 2010 (ISBN 9788360111505), 137-142.
 90. Semaškaite, Agila; Gružauskas, Romas; Jarulė, Virginija; Juśkiewicz, Jerzy; Wróblewska, Monika; Zduńczyk, Zenon. Wpływ dodatku enzymów paszowych i kwasów organicznych na funkcjonowanie przewodu pokarmowego i efekty odchowu kurcząt brojlerów [The effect of dietary enzymes and organic acids on growth performance and gastrointestinal response of broiler chickens]. Zeszyty Problemowe Postępów Nauk Rolniczych 2010, 544: 19-25.
 91. Siemieniuch, Marta J.; Bowolaksono, Anom; Skarżyński, Dariusz J.; Okuda, Kiyoshi. Ovarian steroids regulate prostaglandin secretion in the feline endometrium. Animal Reproduction Science 2010, 120(1-4): 142-150 (doi: 10.1016/j.anireprosci.2010.02.020).
 92. Siemieniuch, Marta J.; Majewska, Magdalena; Sakatani, Miki; Łukasik, Karolina; Okuda, Kiyoshi; Skarżyński, Dariusz J. Are glucocorticoids auto- and/or paracrine factors in early bovine embryo development and implantation?. Reproductive Biology 2010, 10(3): 249-256 (doi: 10.1016/S1642-431X(12)60045-X).
 93. Siemieniuch, Marta J.; Ogrodowska, K.; Ohgawara, H.; Skarżyński, Dariusz J.; Okuda, Kiyoshi. Tumor necrosis factor-alpha as a possible auto-/paracrine factor affecting estrous cycle in the cat uterus. Polish Journal of Veterinary Sciences 2010, 13(4): 605-613 (doi: 10.2478/v10181-010-0017-0).
 94. Skarżyński, Dariusz J.; Okuda, Kiyoshi. Inter- and intra-cellular mechanisms of prostaglandin F2α action during corpus luteum regression in cattle. W: Reproduction in domestic ruminants VII. Ed.: Lucy, Matthew C.; Pate, J. L.; Smith, M. F.; Spencer, T. E. Book series: Society of Reproduction and Fertility, vol. 67 (1747-3403). Nottingham University Press, Nottingham, UK 2010 (ISBN 9781907284144), 305-324.
 95. Skipor, Janina; Misztal, Tomasz; Kaczmarek, Monika M. Independent changes of thyroid hormones in blood plasma and cerebrospinal fluid after melatonin treatment in ewes. Theriogenology 2010, 74(2): 236-245 (doi: 10.1016/j.theriogenology.2010.02.007).
 96. Skipor, Janina; Misztal, Tomasz; Szczepkowska, Aleksandra. Thyroid hormones in the cerebrospinal fluid of the third ventricle of adult female sheep during different periods of reproductive activity. Polish Journal of Veterinary Sciences 2010, 13(4): 587-595 (doi: 10.2478/v10181-010-0018-z).
 97. Skipor, Janina; Pikulińska, M.; Stefańczyk-Krzymowska, Stanisława. Contractile effect of PGF2α and PGE2on isolated branches of uterine and ovarian artery in different days of estrous cycle and early pregnancy in pigs. Polish Journal of Veterinary Sciences 2010, 13(4): 597-603 (doi: 10.2478/v10181-010-0009-0).
 98. Skobowiat, Cezary; Panasiewicz, Grzegorz; Szafrańska, Bożena; Sidelnikow, Szymon; Bieniek, Martyna; Zamojska, Aleksandra; Wardzyńska, Małgorzata; Giżejewski, Zygmunt. Sympathetic innervation of vestigial uterus of the European bison bulls. Bulletin of the Veterinary Institute in Pulawy 2010, 54(3): 415-418 (pdf).
 99. Słowińska, Mariola; Olczak, Mariusz; Liszewska, Ewa; Wątorek, Wiesław; Ciereszko, Andrzej. Isolation, characterization and cDNA sequencing of acrosin from turkey spermatozoa. Comparative Biochemistry and Physiology B-Biochemistry & Molecular Biology 2010, 157(1): 127-136 (doi: 10.1016/j.cbpb.2010.05.011).
 100. Srivastava, Anita; Greenspan, Phillip; Hartle, Diane K.; Hargrove, James L.; Amarowicz, Ryszard; Pegg, Ronald B. Antioxidant and anti-inflammatory activities of polyphenolics from Southeastern U.S. range blackberry cultivars. Journal of Agricultural and Food Chemistry 2010, 58(10): 6102-6109 (doi: 10.1021/jf1004836).
 101. Szafrańska, Katarzyna; Kowalska, Urszula; Górecka, Krystyna; Amarowicz, Ryszard; Urbalewicz, Anna; Górecki, Ryszard; Janas, Krystyna M. Influence of copper ions on the plant material obtained from the anther culture of carrot (Daucus carota L.) [Wpływ jonów miedzi na materiał roślinny uzyskany z zarodków androgenetycznych marchwi (Daucus carota L.)]. Vegetable Crops Research Bulletin 2010, 73(1): 23-31 (doi: 10.2478/v10032-010-0015-x).
 102. Szydłowska-Czerniak, Aleksadra; Amarowicz, Ryszard; Szłyk, Edward. Antioxidant capacity of rapeseed meal and rapeseed oils enriched with meal extract. European Journal of Lipid Science and Technology 2010, 112(7): 750-760 (doi: 10.1002/ejlt.200900292).
 103. Szymkiewicz, Agata. Nut Allergens. Chemical and biological properties of food allergens. Ed. Jędrychowski, Lucjan; Wichers, Harry J. Book series: Chemical and Functional Properties of Food Components (issn 1555-5127); CRC Press/Taylor & Francis, Boca Raton 2010 (ISBN 9781420058550), 259-266.
 104. Szymkiewicz, Agata. Peanut (Arachis hypogea) Allergens. Chemical and biological properties of food allergens. Ed. Jędrychowski, Lucjan; Wichers, Harry J. Book series: Chemical and Functional Properties of Food Components (issn 1555-5127); CRC Press/Taylor & Francis, Boca Raton 2010 (ISBN 9781420058550), 267-279.
 105. Szymkiewicz, Agata. Zastosowanie modelu zwierzęcego (myszy) w diagnostyce alergii pokarmowej na orzeszki ziemne. W: Immunologia kliniczna: wybrane problemy. Ed.: Skopińska-Różewska, Ewy; Siwicki, Andrzej K. Wydawnictwo Edycja, Olsztyn 2010 (ISBN 9788388545535), 301-308.
 106. Świątecka, Dominika; Iwa, Małgorzata; Świątecki, Aleksander; Kostyra, Henryk; Kostyra, Elżbieta. The impact of glycated pea proteins on bacterial adhesion. Food Research International 2010, 43(6): 1566-1576 (doi: 10.1016/j.foodres.2010.03.003).
 107. Świątecka, Dominika; Kostyra, Henryk; Świątecki, Aleksander. Impact of glycated pea proteins on the activity of free-swimming and immobilised bacteria. Journal of the Science of Food and Agriculture 2010, 90(11): 1837-1845 (doi: 10.1002/jsfa.4022).
 108. Świątecka, Dominika; Świątecki, Aleksander; Kostyra, Henryk; Marciniak-Darmochwał, Katarzyna; Kostyra, Elżbieta. The impact of pea protein hydrolysates on bacterial physiological activity-An in vitro study. International Journal of Food Microbiology 2010, 140(2-3): 263-270 (doi: 10.1016/j.ijfoodmicro.2010.03.015).
 109. Troszyńska, Agnieszka; Narolewska, Olga; Robredo, Sergio; Estrella, Isabel; Hernández, Teresa; Lamparski, Grzegorz; Amarowicz, Ryszard. The effect of polysaccharides on the astringency induced by phenolic compounds. Food Quality and Preference 2010, 21(5): 463-469 (doi: 10.1016/j.foodqual.2009.12.005).
 110. Wacławik, Agnieszka; Blitek, Agnieszka; Zięcik, Adam J. Oxytocin and tumor necrosis factor α stimulate expression of prostaglandin E2 synthase and secretion of prostaglandin E2 by luminal epithelial cells of the porcine endometrium during early pregnancy. Reproduction 2010, 140(4): 613-622 (doi: 10.1530/REP-10-0092).
 111. Wambach, Christoph; Kowalski, Radosław K. Gmo na świecie – zastosowanie w hodowlach wodnych. W: XXXV Krajowa Konferencja Hodowców Ryb Łososiowatych, Jastrzębia Góra 2010: materiały konferencyjne. Ed.: Kowalski, Radosław K. Stowarzyszenie Producentów Ryb Łososiowatych, Lębork 2010 (ISBN 9788392980810), 94-98.
 112. Wasilewska, Ewa; Ratowska, J.; Bielecka, Maria; Zduńczyk, Zenon; Jankowski, Jan. Mannanoligosaccharides or flavomycin in turkeys diets: effect on mucosa-associated microflora and growth performance. Journal of Animal and Feed Sciences 2010, 19(4): 599-612 (doi: 10.22358/jafs/66327/2010).
 113. Wasilewska, Ewa; Wróblewska, Barbara; Markiewicz, Lidia H. Probiotyki a nieswoiste zapalenia jelit. W: Immunologia kliniczna: wybrane problemy. Ed.: Skopińska-Różewska, Ewa; Siwicki, Andrzej K. Wydawnictwo Edycja, Olsztyn 2010 (ISBN 9788388545535), 277-286.
 114. Wąsowicz, Michał; Milner, Małgorzata; Radecka, Dorota; Grzelak, Krystyna; Radecka, Hanna. Immunosensor incorporating Anti-His (C-term) IgG F(ab’) fragments attached to gold nanorods for detection of His-tagged proteins in culture medium. Sensors 2010, 10(6): 5409-5424 (doi: 10.3390/s100605409).
 115. Wąsowska, Barbara; Stefańczyk-Krzymowska, Stanisława. Local effect of progesterone infusion into ovarian artery on activin A and inhibin α-subunit secretion during the middle luteal phase in gilts. Polish Journal of Veterinary Sciences 2010, 13(1): 97-104.
 116. Wiczkowski, Wiesław; Romaszko, Ewa; Piskuła, Mariusz K. . Bioavailability of cyanidin glycosides from natural chokeberry (Aronia melanocarpa) juice with dietary-relevant dose of anthocyanins in humans. Journal of Agricultural and Food Chemistry 2010, 58(23): 12130-12136 (doi: 10.1021/jf102979z).
 117. Wociór, Anna; Złotkowska, Dagmara; Kostyra, Henryk; Kostyra, Elżbieta. Mikoproteiny [Mycoprotein]. Żywność. Nauka. Technologia. Jakość 2010, 5(72): 5-16 (pdf).
 118. Wocławek-Potocka, Izabela; Kowalczyk-Zięba, Ilona; Skarżyński, Dariusz J. Lysophosphatidic acid action during early pregnancy in the cow: In vivo and in vitro studies. Journal of Reproduction and Development 2010, 56(4): 411-420 (doi: 10.1262/jrd.09-205K).
 119. Wronkowska, Małgorzata; Autio, Karin; Soral-Śmietana, Maria. Physically modified starch preparations in gels and in dough – Rheological properties. Journal of Food and Nutrition Research 2010, 49(4): 221-225 (pdf).
 120. Wronkowska, Małgorzata; Soral-Śmietana, Maria; Krupa, Urszula. Buckwheat, as a food component of a high nutritional value, used in the prophylaxis of gastrointestinal diseases. European Journal of Plant Science and Biotechnology 2010, 4(SI 1): 64-70 (pdf).
 121. Wronkowska, Małgorzata; Zielińska, Danuta; Szawara-Nowak, Dorota; Troszyńska, Agnieszka; Soral-Śmietana, Maria. Antioxidative and reducing capacity, macroelements content and sensorial properties of buckwheat-enhanced gluten-free bread. International Journal of Food Science and Technology 2010, 45(10): 1993-2000 (doi: 10.1111/j.1365-2621.2010.02375.x).
 122. Wróbel, Michał H.; Młynarczuk, Jarosław J.; Kotwica, Jan. Influence of polychlorinated biphenyls and their hydroxylated metabolites on prostaglandins secretion from epithelial cells of bovine oviduct, in vitro. Toxicology 2010, 270(2-3): 85-91 (doi: 10.1016/j.tox.2010.01.018).
 123. Wróblewska, Barbara. Transglutaminase – enzyme lowering allergenic properties of cow milk proteins. Annual Report of the Polish Academy of Sciences 2010, 73-75.
 124. Wróblewska, Barbara; Jędrychowski, Lucjan. Milk allergens. W: Chemical and biological properties of food allergens. Ed. Jędrychowski, Lucjan; Wichers, Harry J. Book series: Chemical and Functional Properties of Food Components (issn 1555-5127); CRC Press/Taylor & Francis, Boca Raton 2010 (ISBN 9781420058550), 193-212.
 125. Wróblewska, Barbara; Kaliszewska, A.; Malinowska, E.; Kołakowski, P.; Markiewicz, Lidia H.; Wasilewska, Ewa. Wpływ transglutaminazy na redukcję alergenności białek mleka krowiego. W: Immunologia kliniczna: wybrane problemy. Ed.: Skopińska-Różewska, Ewa; Siwicki, Andrzej K. Wydawnictwo Edycja, Olsztyn 2010 (ISBN 9788388545535), 287-300.
 126. Zalewski, Kazimierz; Nitkiewicz, Bartosz; Lahuta, Lesław B.; Głowacka, Katarzyna; Socha, Aleksander; Amarowicz, Ryszard. Effect of jasmonic acid-methyl ester on the composition of carbohydrates and germination of yellow lupine (Lupinus luteus L.) seeds. Journal of Plant Physiology 2010, 167(12): 967-973 (doi: 10.1016/j.jplph.2010.01.020).
 127. Zarzycki, Piotr; Rzedzicki, Zbigniew; Błaszczak, Wioletta. Application of oat whole-meal and protein components as modifiers of extrudates microstructure. International Agrophysics 2010, 24(4): 397-406 (pdf).
 128. Zduńczyk, Zenon; Gružauskas, Romas; Juśkiewicz, Jerzy; Semaškaite, Agila; Jankowski, Jan; Godycka-Kłos, Irena; Jarulė, Virginija; Mieželiene, A.; Alencikiene, G. Growth performance, gastrointestinal tract responses, and meat characteristics of broiler chickens fed a diet containing the natural alkaloid sanguinarine from Macleaya cordata. Journal of Applied Poultry Research 2010, 19(4): 393-400 (doi: 10.3382/japr.2009-00114).
 129. Zduńczyk, Zenon; Jankowski, Jan; Juśkiewicz, Jerzy; Lecewicz, Agata; Słomiński, Bogdan A. Application of soybean meal, soy protein concentrate and isolate differing in α-galactosides content to low- and high-fibre diets in growing turkeys. Journal of Animal Physiology and Animal Nutrition 2010, 94(5): 561-570 (doi: 10.1111/j.1439-0396.2009.00939.x).
 130. Zielińska, Danuta; Pierożyński, Bogusław; Wiczkowski, Wiesław. On the electrooxidation mechanism of quercetin glucosides at glassy carbon electrode. Journal of Electroanalytical Chemistry 2010, 640(1-2): 23-34 (doi: 10.1016/j.jelechem.2009.12.021).
 131. Zielińska, Danuta; Szawara-Nowak, Dorota; Zieliński, Henryk. Determination of the antioxidant activity of rutin and its contribution to the antioxidant capacity of diversifed buckwheat origin material by updated analytical strategies. Polish Journal of Food and Nutrition Sciences 2010, 60(4): 315-321 (pdf).
 132. Zieliński, Henryk; Amigo-Benavent, Miryam; del Castillo, Maria D.; Horszwald, Anna; Zielińska, Danuta. Formulation and baking process affect Maillard reaction development and antioxidant capacity of ginger cakes. Journal of Food and Nutrition Research 2010, 49(3): 140-148.
 133. Żary-Sikorska, Ewa; Juśkiewicz, Jerzy. Wpływ fruktooligosacharydów i polifenoli z cykorii na procesy fermentacyjne zachodza̧ce w końcowym odcinku przewodu pokarmowego u szczurów doświadczalnych [Effect of fructooligosaccharides and phenols from chicory on fermentation processes ongoing in final section of alimentary tract in experimental rats]. Żywność. Nauka. Technologia. Jakość 2010, 5(72): 191-199 (pdf).