Skip to main content

Zwierzętarnia dla dużych zwierząt


Zwierzętarnia dla dużych zwierząt działa od 27 marca 2017r. i jest zlokalizowana na terenie Stacji Badawczej IRZiBŻ PAN w Popielnie. W strukturze zwierzętarni znajduje się zakład inżynierii genetycznej (nr w Rejestrze Zakładów Inżynierii Genetycznej 04-32/2017). W strukturze zwierzętarni znajduje się również gabinet weterynaryjny, który powstał w celu sprawowania opieki weterynaryjnej nad zwierzętami będącymi w zasobach Stacji Badawczej.

W celu umożliwienia prowadzenia doświadczeń na dużych zwierzętach, został całkowicie zmodernizowany jeden z budynków gospodarskich.

Obiekt podzielony jest na:

 • pomieszczenie, w którym utrzymywane są owce w systemie kojcowym,
 • pomieszczenie zabiegowe, laboratoryjne i socjalne przynależne do owczarni,
 • pomieszczenie, w którym utrzymywane są świnie w systemie kojcowym,
 • pomieszczenie zabiegowe, laboratoryjne i socjalne przynależne do świniarni.

Poza budynkiem przystosowanym do utrzymywania owiec i trzody chlewnej, jest możliwość prowadzenia badań na stadzie podstawowym koników polskich oraz bydła rasy czerwonej i nizinnej czarno-białej.

Z infrastruktury zwierzętarni korzystały:

 • Zakład Lokalnych regulacji fizjologicznych, projekt: „Ocena biodostępności preparatów hormonalnych”. Badania dotyczą oceny biodostępności preparatu hormonalnego zawartego w krążkach dopochwowych, przeznaczonego docelowo dla kobiet”,
 • Laboratorium Analizy i Obrazowania Komórek i Tkanek, projekty: „Wykorzystanie potencjału regeneracyjnego mezenchymalnych komórek macierzystych – EXPLORE ME” oraz zadanie badawcze w ramach projektu „Produkcja transgenicznych świń eGFP”,
 • Zakład Immunologii i Patologii Rozrodu, projekt: „Wpływ hierarchii i pozycji społecznej na zawartość kortyzolu i testosteronu u ogierów konika polskiego”,
 • Dział Genomiki i Biologii Molekularnej Zwierząt, Instytut Zootechniki – Państwowego Instytutu Badawczego w Balicach, projekt: „Wdrożenie innowacyjnych metod analiz genomu dla ochrony zmienności genetycznej, identyfikacji wariantów genów warunkujących cenne cechy fenotypowe, utworzenia wzorca molekularnego rasy konik polski oraz oceny struktury genetycznej populacji z wykorzystaniem wysokowydajnych technik analiz genomu”,
 • Zakład Zachowania się Zwierząt Instytut Genetyki i Hodowli Zwierząt PAN w Jastrzębcu, projekt: „Wykorzystanie konika polskiego jako modelu do badań nad behawiorem i dobrostanem koni oraz ocena przydatności poszczególnych linii genealogicznych pod kątem ich użytkowości”,
 • Katedra Chorób Wewnętrznych, UP we Wrocławiu, projekt: „Pilotażowe badania fizykochemicznych parametrów skóry u koników polskich”.

Jeżeli prowadzone badania wykraczają poza rutynową działalność weterynaryjno-zootechniczną, użytkownicy muszą uzyskać niezbędne zgody Lokalnej Komisji Etycznej ds. Doświadczeń na Zwierzętach.

Zwierzętarnia oferuje:

 • opiekę nad zwierzętami będącymi w procedurze (utrzymanie zwierząt, sprzątanie pomieszczeń, w których utrzymywane są zwierzęta),
 • możliwość prowadzenia doświadczeń na owcach, konikach i bydle, będących w zasobach Stacji Badawczej,
 • możliwość prowadzenia doświadczeń na zakupionych zwierzętach przez Użytkowników.